ŠPO

GIBANJE V NARAVI.

CILJI: Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

AKTIVNOST:

Učenci na sprehodu opazujejo spremembe v naravi (vreme, ljudje, živali).

SLJ

BEREMO IN PIŠEMO (UTRJEVANJE).

CILJI:

Berejo besede, slikopis, krajše besedilo.

Glasove zapisujejo z veliko tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

AKTIVNOST:

Berejo kratko besedilo v delovnem zvezku (DZ opismenjevanje) stran 28 (pero) in ga prepišejo. Berejo glasno, pri zapisovanju na glas izgovarjajo glasove za posamezno črko. (glaskovanje-povezovanje glasov)

SLJ

BEREMO IN PIŠEMO (UTRJEVANJE).

CILJI:

Berejo besede/SLIKOPIS/, krajše besedilo.

Glasove zapisujejo z veliko tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

AKTIVNOST:

Berejo slikopis (DZ opismenjevanje) stran 29 in ga prepišejo.

SPO

OPAZOVALNI SPREHOD.

CILJI:

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja.

Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami.

 

AKTIVNOSTI:

Na sprehodu prepoznavajo prve znanilce pomladi in jih narišejo v zvezek SPO.

Naslov: ZNANILCI POMLADI (zvonček, trobentica, žafran).

Učbenik stran 50, 51.

Ker pouk poteka do nadaljnjega na daljavo, vas prosimo za strpnost in pomoč pri izvedbi vsebin.

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.C

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)