6. A 6. B

LUM

OSEBA PRI DELU – POKLIC

Učenci izberejo poklic in ga upodobijo v risbi. Narišejo osebo, ki opravlja svoj poklic ( npr. rudar v rudniku, zobozdravnik v ordinaciji, učitelj v učilnici, slikar v ateljeju). Upodobijo tudi okolje v katerem dela. Pozorni naj bodo na podrobnosti in na dinamično držo človeka. Za risanje uporabljajo svinčnik, barvice in flomastre

SLOVENŠČINA 6. b razred

TEMA: OPIS NARAVNEGA POJAVA

Delovni zvezek 2. del odpreš na strani 18.

Še enkrat si ogledaš posnetek o opisu naravnega pojava na www.iRokus.si. Potem rešiš miselni vzorec (10. naloga, str. 18). Če bo potrebno, si posnetek večkrat predvajaj.

Nadaljuj z reševanjem 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. naloge.

V zvezek zapiši naslov ( pod jezikovni pouk) OPIS NARAVNEGA POJAVA ter v zvezek prepiši definicijo za opis naravnega pojava (12. naloga na str. 18).

Veliko uspeha pri reševanju.

 TJA

Danes bomo ponovili šolske predmete in urnik.

1.) Pojdi na spletno stran: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-subjects (poslušaj, poveži, vadi izgovorjavo).

2.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/school-timetable (oglej si urnik, nato reši nalogo pod urnikom – Game)

3.) V Wordu napiši kratek sestavek o svoji šoli:

– opiši svojo šolo (stavbo, učilnico, število učencev, itd.)

– opiši svoj tedenski urnik (kdaj imaš kateri predmet)

– kaj ti je v šoli najbolj všeč in zakaj.

Pazi:

1) na rabo glagola have got (We’ve got English, …) in rabo present Simpla (I go to school …My mum takes me…)

2) na časovne predloge on, at, in (on Monday, at 10 o’clock, in the evening)

3) na pravopis (jezike pišemo z veliko, prav tako predmete z okrajšavo (ICT, PE)

4) besedni red (ne prevajaj si iz slovenščine).

Pomagaj si z zvezkom (zapiski, vprašanja o šoli-UL, učbenikom).

Sestavek pošlji na moj mail do srede do 18.00. Ne pozabi se podpisat. Dokument shrani pod Myschoolimepriimek.

Ne pozabi, da se je potrebno med delom tudi razmigat!! Pojdi na https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA . Izberi si enega plesalca in zapleši! Povabi še starše!

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

V današnjih dveh urah boste ponovili spretnosti pri delu s papirjem. Uporabili boste znanje o profilih.

Začeli boste izdelovati stol iz papirja. Na podoben način smo pri pouku izdelali klopco oziroma most. Stol ima 4 noge, sedež, naslon za hrbet in naslon za roke. Prenesti mora obremenitev 0,5 kg.  To bomo preverili takrat, ko bomo spet pričeli s poukom v šoli. Na sliki spodaj je primer stola, vaš je lahko povsem drugačen.

Vir: http://www.allanwexlerstudio.com/projects/scaffold-paper-chair

STOL IZ PAPIRJA

Pripomočki:

4 pisarniški listi formata A4,

ravnilo, svinčnik,

škarje,lepilo.

Postopek:

Mizo zaščitite s časopisnim papirjem. Iz pisarniškega papirja oblikujte noge(okrogel ali kvadraten profil). Ne pozabite na zavihke za lepljenje. Dodajte sedež (gubanec – harmonika), nato še naslone za roke in hrbet (kvadratni, U, L, I profil).

Lahko si naredite načrt ali pa dele oblikujete sproti.

Domača naloga:

Na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si mi napišite, koliko ste uspeli narediti v dveh urah. Nadaljevali bomo naslednji teden.

 ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

Učenke si ogledajo filmček iz spodnje povezave.

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59539.html

PRAKTIČNI DEL: glej priponko KLIK

 ŠPORT (DEČKI)

Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje

Vaje za moč ( 2x 20 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 2x 5 sklec)

Ponovite osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stoja na lopaticah, most in vaja ravnotežja lastovka.

Vse te elemente lahko naredite doma, vendar bodite pozorni na varnost, da ne pride do poškodbe

 MAT

Danes bomo ponovili merske enote za dolžino in ploščino. Naloge bomo tokrat reševali kar preko spleta.

Naš cilj je:

 • utrditi enote za dolžino in ploščino.

https://interaktivne-vaje.si/

Že prvi zavihek je pravi –  MATEMATIKA 6. – 9. razred.

Najdeš MERSKE ENOTE, zavihek DOLŽINA.

V sklopu Merjenje dolžine reši:

– predstave o širini in dolžini,

– kviz o merskih enotah za dolžino,

– pretvarjanje merskih enot – sam si izberi težavnost.

Zaključiš z dolžino, se vrneš nazaj na MERSKE ENOTE in izbereš zavihek PLOŠČINA.

V sklopu Merjenje ploščine reši:

– predstave o ploščini,

– Pretvori – sam si izberi, ali rešuješ  Pretvori (mm2, cm2, dm2, m2 ) ali Pretvori (mm2, cm2, dm2, m2, a, ha, km2 ) in sam izberi zahtevnost.

Če imaš še voljo in čas, lahko rešuješ Zbirko nalog o dolžinskih in ploščinskih enotah, ni pa obvezno, ali pa narediš majhno pavzo.

Sedaj te pa čaka še domača naloga .  Dokument lahko natisneš (upam, da imaš na voljo tiskalnik) in prilepiš v zvezek ter rešiš. Če pa tiskalnika nimaš, pa naloge prepiši v zvezek in jih reši.

PRETVORI

 1. 425 dm = __________________m
 2. 14 m = ____________________cm
 3. 0,72 km = ___________________m
 4. 15 m 4 cm = _________________ m
 5. 0,9 m = _____________________ cm
 6. 235 cm = ____________________ dm
 7. 1,6 dm2 =____________________cm2
 8. 68,9 m2 = ____________________cm2
 9. 208,9 a = _____________________ha
 10. 9 ha 3 a 7 m2 = _________________m2

Tokrat prilagam tudi rešitve.

MATEMATIKA

Danes  boste ponovili  ploščino pravokotnika, kar ste se naučili že v petem razredu.

 1. Pregledate in popravite včerajšnjo nalogo. Rešitve so pripete k elektronskemu sporočilu.
 2. V zvezek napišete naslov PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA.

V e- učbeniku na strani 510 (https://eucbeniki.sio.si/matematika6/1240/index1.html ) preberete snov, rešite zglede, zelen okvirček prepišete v zvezek. Dobro si oglejte tudi animacijo. Na strani 511 rešite v zvezek zglede. Postopki reševanja naj bodo zapisan tako, kot smo jih zapisovali pri računanju obsegov.  Dva rešena primera pa imaš tudi pripeta k elektronskemu sporočilu.

Ker so težave pri delovanju spletnih strani, poskusite najti čas, ko bo stran delovala, da jo pregledate. Sicer pa si lahko pomagate tudi z učbenikom (str. 151), kjer si pregledate tisti del, ki je povezan s pravokotnikom. Namesto reševanja zgledov pa izmerite dolžino in širino ene od sob, ali vrta hodnika, ki ima obliko pravokotnika in ji/mu izračunate ploščino. Prav tako izmerite eno pravokotno mizo in ji izračunate ploščino.

 1. V svojih učbenikih na strani 151, 152 preglejte rešen primer 1 in v zvezek rešite nalogi: Učbenik, stran 153, nalogi 2a in 3a.

Če bodo delovala spletna gradiva iRokus-a  in Mladinske knjige DZS, pa si lahko pomagate tudi s temi gradivi. Če imate vprašanja, pa sem dosegljiva po elektronski pošti.

 TJA

 1. Prevri rešitve včerajšnje ure (UČ, str. 54)
  naloga – rešitve: 1 F, 2 F, 3 T, 4 T, 5 F
 2. Pregledala sem tvoje odgovore iz 4. naloge (glej odgovor na tvoj e-mail). Po potrebi jih popravi oz. če si samo natipkal in poslal po mailu, jih sedaj prepiši v zvezek.
 3. Rešuj in igraj igre: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/school-timetable

Prva naloga se spriva pod jezičkom »Preparation« – Najprej klikneš na besedo, nato v prazno polje pod ustrezno sličico.

Naslednja je »Game«, kjer se vse nanaša na prikazan urnik. Ponovno najprej klikneš na besedo (dan), nato v prazno polje v stavku.

 1. Odgovori na vprašanja na naslednji strani. Lahko jih natisneš in zalepiš ali prepišeš v zvezek, nato nanje odgovori. Odgovore mi jih pošlji tudi po e-mailu.

 

 SLOVENŠČINA

Tema:Opis naravnega pojava
V DZ 2. del na straneh 18 in 19 reši vse naloge.
V zvezek prepiši definicijo OPIS NARAVNEGA POJAVA (12. naloga).

NAR 6. B

Kamnine
V zvezek za naravoslovje napiši naslov Kamnine in prepiši Power-Point projekcijo. Če imaš možnost tiskanja, si lahko tudi natisneš in prilepiš. V tem primeru ne prepisuješ.
V učbeniku, na strani 25 odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek (s celimi stavki).
Preberi snov v učbeniku od strani 22 do 32.
Nadaljujemo v sredo.

GOS 6. B (torkova skupina)

 

Proizvodnja in storitve

 1. V zvezek za gospodinjstvo napiši naslov Proizvodnja in storitve
 2. S pomočjo učbenika, na strani 7 izpiši definicijo proizvodnje (Proizvodnja je….)
 3. V učbeniku imaš narisan primer proizvodnje oblačil. V zvezek na podoben način nariši in zapiši proizvodnjo mlečnih izdelkov v mlekarni (navedi surovine in končne izdelke).
 4. Zapiši 10 primerov proizvodnje v Sloveniji (začni v domačem kraju in bližnji okolici). Npr. Moduli Sg – šivanje, krojenje; Mlekarna Celeia – proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov… Pomagaj si z internetom.
 5. Zapiši 10 storitev, ki jih opravljajo zasebniki, podjetja in ustanove v kraju, kjer živiš. Pomagaj si z internetom in učbenikom.

Npr. 1) Komunala Sg (komunalne storitve – oskrba z vodo, odvoz smeti, javna razsvetljava, vzdrževanje cest)…

 NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo:

 • spoznal/a boš nekaj besedišča na temo Letni časi
 • zvezek obrni leže in ga razdeli na 4 enake dele
 • napiši naslov: Die Jahreszeiten
 • v vsak del napiši letni čas v nemščini (to smo se že naučili, poišči v zvezku)
 • spodaj imaš v razpredelnici prilepljeno sliko, desno pa je ta slika poimenovana. Tvoja naloga je, da NARIŠEŠ sliko v ustrezen letni čas in zraven NAPIŠEŠ besedo. >>> PRILOGA
 • da se boš naučil/a tudi pravilno izgovarjati, sem v poševne oklepaje zapisala pravilno izgovorjavo, ti pa si ta izgovor napiši na rahlo s svinčnikom nad besedo.
 • vsako besedo nato še trikrat zapiši v zvezek, da povadiš še zapis.
 • besede se nauči.

Če se pojavi kakršnakoli težava, mi napiši.

RAČUNALNIŠTVO (NIP)

Na spletni strani safe.si (https://safe.si/video/risanke-ovcesk) si poglej risanke OSEL in MAŠČEVANJE. Potem pa reši kviz http://sl.sheeplive.eu/test/devetindevetdeset.

(Skupno 129 obiskov, današnjih obiskov 1)