8. A 8. B

 ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

 •  preberite vsebino iz povezave

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59753.html (Vpliv gibanja na zdravje in dobro počutje)

PRAKTIČNI DEL:

 • Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje
 • Vaje za moč (3×20 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 3×5 sklec oziroma določite število ponovitev glede na vaše zmožnosti.)
 • IZBERETE med izletom na bližnji hrib, sprehodom skozi gozd, rolanjem ali kolesarjenjem. Aktivnost naj traja med 45 in 90 minutami.

ŠPORT (DEČKI)

 • Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje
 • Vaje za moč ( 3x 20 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 3x 5 sklec oziroma določite število ponovitev glede na vaše zmožnosti.)
 • IZBERETE med izletom na bližnji hrib, sprehodom skozi gozd, rolanjem ali kolesarjenjem. Aktivnost naj traja med 45 in 90 minutami.

Na spletni strani e-učbeniki si preberite o vplivu telesne vadbe na Zdravje človeka.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8.b /

1. SKUPINA

Oglejte si videoposetek:

https://www.youtube.com/watch?v=uwkJkgLqhPg

Na mail lucija.korosec@guest.arnes.si  zapišite pravilno zaporedje obdelovalnih postopkov, po katerih je narejen ta izdelek. Izbirate med naslednjimi:

Rezanje, vrtanje, zarisovanje, kovičenje, piljenje, tepanje, lotanje, preizkušanje, vijačenje.

Oglejte si videoposnetek.

https://www.youtube.com/watch?v=pncpPtL7Sg8

Na mail lucija.korosec@guest.arnes.si  pošljite opis  poklica  kovača.

BIO 8. a 

Naslov:  Delovanje dihal

Uporabi učbenik BIO 8 na straneh 51 in 52. Preberi besedilo in si natančno oglej skice.

Oblikuj zapis v zvezek, ki mora vsebovati naslednje:

• Kje poteka in kaj je pljučno dihanje?

• Kaj v krvi omogoča prenos plinov ?

• Kakšno nalogo opravlja kisik v celici?

• Kaj je celično dihanje?

• Opiši, kako sodelujejo medrebrne mišice in trebušna prepona pri dihanju.

• Zakaj se poveča hitrost dihanja med večjo telesno aktivnostjo? – preveri s hitro hojo po stopnicah ipd.

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 37. Pri nalogah 4 in 5 boš tudi meril , računal in se gibal.

Če potrebuješ  pomoč, pošlji vprašanje na moj e-naslov, ki je objavljen na spletni strani šole.

GEO 8.b

TEMATIKA: POVRŠJE IN PODNEBJE SEVERNE AMERIKE

Učenci so dobili navodila po e-pošti. Delati morajo z e-učbenikom, kjer se učijo o Severni Ameriki s pomočjo nalog, ugank, kvizov……..

MATEMATIKA 8. RAZRED – 1. SKUPINA

Danes bomo utrdili naše znanje o ploščini kroga. Naš cilj je:

 • izračunati obseg in ploščino kroga z uporabo obrazcev,
 • rešiti nalogo v povezavi s krogom.

Učenci, vzemite učbenik, ga odprete na strani 171. Tam rešite naloge 10 – b, 11, 8 – zadnja vrstica in 9.

Vzemite zvezke in zapišite UTRJEVANJE PLOŠČINE KROGA. 

Pri vsaki nalogi izpišite podatke in jih rešite.

Da ne boste  pastedGraphic.png in pastedGraphic_1.png  , vas bom vodila čez prve tri naloge.   Zadnjo pa rešite sami in mi jo pošljite na že znani naslov.  Več najdeš v prilogi. PRILOGA

MATEMATIKA 8. RAZRED – 2. SKUPINA

Danes boste utrdili, kar ste se naučili v tem tednu, ocenili pa boste tudi svoje delo v tem tednu.

Pregledate naloge iz učbenika, ki ste jih rešili včeraj. Rešitve so pripete temu sporočilu, dosegljive pa so tudi v spletni učilnici. REŠITVE

Utrjevanje: Podatke spodnjih nalog prepišite v zvezek in rešite naloge:

Uporabi ustrezen približek za π.

1. Izračunaj obseg in ploščino kroga:

a) d = 18 cm

b) r = 21 cm

2. Koliko meri polmer kroga z obsegom:

a) 314 m

b) 4,7π cm

3. Koliko meri premer kroga s ploščino:

a) 314 dm2

b) 50π m2

Ocena dela v tem tednu:

Po elektronski pošti odgovori na spodnja vprašanja:

 1. Kaj si se v tem tednu naučil-a s samostojnim delom? Česa še ne znaš?
 2. Kje si imel-a težave? Kaj ti je bilo najtežje?
 3. Ali si poiskal-a pomoč, če česa nisi znal-a? Kje oz. pri kom?
 4. Koliko časa si porabil-a za opravljanje nalog, ki si jih dobil-a v tem tednu pri matematiki?
 5. Ali si uporabil-a še kakšno drugo gradivo in katero (iRokus, Mladinska knjiga…)?

Rešene naloge (slika) skupaj z oceno svojega dela oddate po elektronski pošti do petka, 20. 3. 2020, do 18.00.

MATEMATIKA 8. RAZRED – 3. SKUPINA

Cilji:

 • Utrdim znanje o obsegu kroga
 • S preoblikovanjem kroga v pravokotnik določim ploščino kroga

Uporabljeno gradivo:

 • E učbenik Matematika 8

Navodilo:

 1. V zvezke napišite naslov: Ploščina kroga. Dobro si poglejte in »poklikajte« tole: https://eucbeniki.sio.si/mat8/839/index2.html

(e –  učbenik str.391/levo)

 1. Krog boste preoblikovali v ploščinsko enak pravokotnik. Na list papirja narišite krog s polmerom 5 cm. Krog izrežite. Natančno ga prepolovite. Dobljeni lik spet prepolovite (dobite četrtino), spet prepolovite (dobite osmino). Krog razgrnite. Izrežite vsako osmino. Nato jih ponovno zlepite v zvezek tako, da sestavite »pravokotnik«, kot je narisano v e učbeniku (en kos navzgor, drugi navzdol). Prepišite si Namig, Rešitev, Zanimivost ter definicijo izračuna ploščine kroga.
 2. Preberite in v zvezke rešite 3. zgled na str.391/desno)

Opis, kako ste opravili današnjo nalogo (potek, morebitna vprašanja, težave) ali fotografijo zvezka mi pošljite na lucija.korosec@guest.arnes.si  19.3. 2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite

 Ime Priimek 4dn 19.3.2020  (na primer Lucija Strmčnik 4dn 19.3.2020).

SLOVENŠČINA 8. RAZRED – 1. SKUPINA

TEMA: IVAN TAVČAR, TRŽAČAN

V berilu poišči zgodbo Ivana Tavčarja, Tržačan in jo preberi.

Razmisli o prebranem.

V zvezek( na strani za književnost) zapiši nalov IVAN TAVČAR, TRŽAČAN, nato si prepiši razlago vseh besed, ki jo imaš ob besedilu.

Izpiši si še besede/besedne zveze, ki jih ne razumeš dobro in s pomočjo SSKJ ( glej fran.si) zapiši njihov pomen.

Svoje vtise o prebranem mi pošlji.

Uspešno delo ti želim.

SLOVENŠČINA 8. RAZRED – 2. SKUPINA

Tema: Opis postopka

V DZ 1. del reši še naloge na strani 89 (11. naloga), na strani 90 (12., 13., 14. naloga) in na strani 91 (15. naloga). Pravilnost svojih rešitev boš preveril s pomočjo spletnega DZ (Rešitve) ter popravil ali dopolnil odgovore.

Odpri spletno stran www.rokusova-slovenscina.si  ali  www.iRokus.si  in se prijavi kot učenec. Upoštevaj postopek prijave/registracije. Naloži si brezplačna gradiva – spletni samostojni delovni zvezek (Slovenščina za vsak dan 8).

V 7. razredu ste pri projektu Rastem s knjigo dobili v dar knjigo: Nataša Konc Lorenzutti – Avtobus ob treh (Miš, 2018). Poišči jo in jo preberi do naslednjega četrtka. Če je ne najdeš, si izberi kakšno drugo primerno knjigo in mi sporoči podatke o izbrani knjigi.

SLOVENŠČINA 8. RAZRED – 3. SKUPINA

Tema: Opis postopka

V DZ reši še naloge na str. 89/11 naloga; str. 90/12., 13. in 14; in na str. 91/ 15. naloga.

ANGLEŠČINA 8. RAZRED – 1. SKUPINA

19_3 četrtek TJA 8_1 NAVODILO

ANGLEŠČINA 8. RAZRED – 2. SKUPINA

Ob neznanih besedah uporabi spletni slovar: https://sl.pons.com/prevod

Go to British Council, link: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/understanding-numbers

Listen to the numbers and do the exercises to practise and improve your listening skills. Do the exercises, more than once if necessary. Check your understanding: reordering and grouping.

Klikniti je potrebno na vijolične “jezičke”, da se odprejo naloge. Za vsak slučaj so tukaj printscreen fotografije, da vidiš, katere naloge je potrebno rešiti.

Sedaj reši še naloge v DZ, str. 48/1-4

 1. 1. nal.: zapiši ševila z besedo
 2. 2. nal.: popravi besede, ki so napisane z krepkim črkami
 3. 3. nal.: dopolni dialoge z besedami v okvirčku
 4. 4. nal.: dopolni besedilo z izrazi za čas in števkami

Rešitve sledijo jutri.

ANGLEŠČINA 8. RAZRED – 3. SKUPINA

Supertitions 

Intro: handout (in attachment to your e-mail or below SUPERSTITIONS 8).

SB/60, ex. 2, 3, 4 (wait for answers until Friday, no need to send them unless you have questions).

Key to WB/48 is attached to your e-mail or below (KEY WB 48 FOR C8).

Go to: https://www.youtube.com/watch?v=G2G-6zr-TNM. Listen, dance and sing.

(Skupno 295 obiskov, današnjih obiskov 1)