2. A 2. B

ŠPORT

VAJE V PARU

Cilji:

 • Razvija osnovne motorične sposobnosti in spretnosti.
 • Navaja se na delo v paru.
 • Natančno opazuje in posnema partnerjevo gibanje.
 • Zadovolji potrebo po igri in gibanju

Naloga:

 • Sprehod v naravo.
 • Eden se na različne načine giblje, drugi je njegova senca (starš/ otrok)
 • Izmislita si tri različne gibe, ki jih skušata čim bolj skladno izvesti.
 • V gozdu na različne načine premagujeta ovire (še vedno je eden senca drugemu).
 • Zrcalo: Stojita si z obrazom nasproti, prvi izvaja določene gibe, drugi ga posnema.
 • Vlogi večkrat menjajta.

 

 

ŠPORT

VAJE V PARU

Cilji:

 • Razvija osnovne motorične sposobnosti in spretnosti.
 • Navaja se na delo v paru.
 • Natančno opazuje in posnema partnerjevo gibanje.
 • Zadovolji potrebo po igri in gibanju

Naloga:

 • Pojdi s starši na sprehod v naravo.
 • Eden se na različne načine giblje, drugi je njegova senca (starš/ otrok)
 • Izmislita si tri različne gibe, ki jih skušajta čim bolj skladno izvesti.
 • V gozdu na različne načine premagujeta ovire (še vedno je eden senca drugemu).
 • Igra Zrcalo: Stojita si z obrazom nasproti, prvi izvaja določene gibe, drugi ga posnema.
 • Vlogi večkrat menjajta.

 

 

 

SLOVENSKI JEZIK

ZBIRAMO PAPIR

Cilji:

 • Natančno opazuje niz slik. (učbenik, stran 52)
 • Iz dogajanja na slikah sklepa na dogodke, ki so se zgodili najprej in nazadnje.
 • Pove svoj začetek in konec zgodbe.
 • Pripoveduje zgodbo ob nizu slik.
 • Zapiše povedi z malimi tiskanimi črkami.

Naloga:

 • Opazuje vsako sliko in se pogovarja o dogajanju na njej.
 • Pri tvorjenju besedila mu/ji lahko pomagate z vprašanji.

1. slika – začetek zgodbe, ki ni narisan

Kaj se je zgodilo najprej? Kaj bi bilo lahko narisano?

Povedo začetek zgodbe.

2. slika

Kaj je pripeljal tovornjak? Zakaj?

Kaj delajo otroci?

V čem prinašajo papir?

3. slika

Kam dajejo otroci papir?

Kaj delajo otroci, ki stojijo na lestvi?

Kdo je peljal papir z vozičkom?

Kaj se je zgodilo v tistem trenutku? Zakaj?

Kaj je naredil deček?

4. slika

Kdo je prišel pomagati dečku? Kaj so delali?

Kam so dali papir?

Kaj je naredil deček v rumeni majici? Zakaj?

5. slika – zaključek zgodbe, ki ni narisan

Kaj se je zgodilo na koncu? Kaj bi bilo lahko narisano?

Povedo zaključek zgodbe.

Samostojno ustno tvori zgodbo.

 Za vsako sličico (tudi začetek in konec) zapiši po dve povedi. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico in piko.

SLOVENSKI JEZIK

ZBIRAMO PAPIR

Cilji:

 • Natančno opazuje niz slik. (učbenik, stran 52)
 • Iz dogajanja na slikah sklepa na dogodke, ki so se zgodili najprej in nazadnje.
 • Pove svoj začetek in konec zgodbe.
 • Pripoveduje zgodbo ob nizu slik.
 • Zapiše povedi z malimi tiskanimi črkami.

Naloga:

 • Opazuj vsako sliko in povej, kaj se na njej dogaja.
 • Pri tvorjenju besedila ti lahko starš pomaga z vprašanji.

1. slika – začetek zgodbe, ki ni narisan.

Kaj se je zgodilo najprej? Kaj bi bilo lahko narisano?

Povedo začetek zgodbe.

2. slika

Kaj je pripeljal tovornjak? Zakaj?

Kaj delajo otroci?

V čem prinašajo papir?

3. slika

Kam dajejo otroci papir?

Kaj delajo otroci, ki stojijo na lestvi?

Kdo je peljal papir z vozičkom?

Kaj se je zgodilo v tistem trenutku? Zakaj?

Kaj je naredil deček?

4. slika

Kdo je prišel pomagati dečku? Kaj so delali?

Kam so dali papir?

Kaj je naredil deček v rumeni majici? Zakaj?

5. slika – zaključek zgodbe, ki ni narisan

Kaj se je zgodilo na koncu? Kaj bi bilo lahko narisano?

Povedo zaključek zgodbe.

 • Samostojno ustno tvori zgodbo. Povej jo na glas staršu.
 • Za vsako sličico (tudi začetek in konec) zapiši po dve povedi v zvezek za slovenščino.

Napiši naslov ZBIRAMO PAPIR. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko    začetnico in piko.

MATEMATIKA

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Reši naloge na moji matematiki. Pazi na čas.

MATEMATIKA

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Reši naloge na moji matematiki. Pazi na čas.

GLASBENA UMETNOST

LJUDSKE IZŠTEVANKE

Cilji:

 • Ritmično izreka besedilo izštevanke.
 • Ritem izštevanke spremlja z lastnimi instrumenti.
 • Izmisli si melodijo na dano besedilo izštevanke.

Naloga:

 • Zapoje pesem Majhna sem bila in Marko skače.
 • V berilu (stran 28, 29) prebere izštevanke.

GLASBENA UMETNOST

LJUDSKE IZŠTEVANKE

Cilji:

 • Ritmično izreka besedilo izštevanke.
 • Ritem izštevanke spremlja z lastnimi instrumenti.
 • Izmisli si melodijo na dano besedilo izštevanke.

Naloga:

 • Zapoj pesmici Majhna sem bila in Marko skače.
 • V berilu (stran 28, 29) preberi izštevanke.
 • S starši se pogovori, kaj je značilno za ljudskih izštevankah (ne poznamo avtorja, širi se iz roda v rod, se z leti spreminja).
 • Nauči se izštevanko Muca Maca.
 • Izmisli si melodijo in skušaj izštevanko  zapeti ter spremljati s tleskanjem, ploskanjem ali udarjanjem z nogo ob tla,….

 

(Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1)