2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

IZDELEK IZ TETRAPAKA

Cilji:

 • Razvija zmožnost branja.
 • Bere in razčlenjuje besedilo.
 • Poišče želene podatke.
 • Zapiše kako so delali.

Naloga:

 • Na spletni strani lilibi odpri delovni zvezek (1.vrsta) 3.del, stran 74, 75.
 • Preberi navodila za izdelavo izdelka.
 • Ustno odgovori na vprašanja.

 

 

ANGLEŠČINA

Cilji: ponovitev besedišča za živali 

       (živalski vrt in džungla)

o Gibalna pesmica FIVE LITTLE MONKEYS.

o Pesem: WALKING IN THE JUNGLE

Poslušaj posnetek in zraven zapleši.

V zvezku pobarvaj že narisane živali v džungli in jih poimenuj.

o Interaktivna vaja: ANIMAL NOISES          

Poslušaj in klikni na pravilno žival.

o Pesem: LET ‘ S GO TO THE ZOO

Poslušaj posnetek in zraven zapleši.

V zvezek nariši živali, ki si jih slišal v pesmici in jih poimenuj.

o Interaktivna vaja: HOW MANY?

Preštej koliko živali je na sliki in klikni na ustrezno številko.

(V pomoč: spider je pajek, ladybird je pikapolonica)

ϑ Pobarvane živali lahko poslikaš in fotografijo posreduješ na moj elektronski naslov, ter pripišeš koliko živali si znal pravilno poimenoval.

ϑ Lahko poiščete še kakšno zanimivo pesmico o živalih in mi posreduješ naslov.

Tole je izbral vaš sošolec:  https://youtu.be/Wm4R8d0d8kU

 Gibalno pesmico lahko naučiš svoje starše!

ZA ODPIRANJE SPLETNIH NASLOVOV: 

na tipkovnici hkrati stisneš tipko Ctrl in klikneš na odebeljen zapis pesmice oz. vaje!

LIKOVNA UMETNOST

Kiparstvo: OBLIKOVANJE IZDELKA IZ TETRAPAKA

Cilji:

 • Opredeli različne odpadne materiale, primerne za oblikovanje izdelkov.
 • Neguje ustvarjalnost.
 • Ob uporabi različnih orodij in pripomočkov razvija svojo motorično spretnost.

Naloga:

 • Izdelaj izdelek iz tetrapaka. Lahko si pomagaš z navodili iz DZ – naloga pri slovenskem jeziku.
 • Uporabi materiale in pripomočke, ki jih najdeš doma.
 • Izdelek naj bo uporaben in estetski.

SLOVENSKI JEZIK

IZDELEK IZ TETRAPAKA

Cilji:

 • Razvija zmožnost branja.
 • Bere in razčlenjuje besedilo.
 • Poišče želene podatke.
 • Zapiše kako so delali.

Naloga:

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

IZDELA PREPROST TEHNČNI IZDELEK

Cilji:

 • Zna uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke.
 • Zna povezati lastnosti gradiv in načine obdelave.
 • Zna preoblikovati s striženjem.
 • Zna se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti.

Naloga:

 • Izdela izdelek pri likovni umetnosti.

LIKOVNA UMETNOST

Kiparstvo: OBLIKOVANJE IZDELKA IZ TETRAPAKA

Cilji:

 • Opredeli različne odpadne materiale, primerne za oblikovanje izdelkov.
 • Neguje ustvarjalnost.
 • Ob uporabi različnih orodij in pripomočkov razvija svojo motorično spretnost.

Naloga:

 • Izdelaj izdelek iz tetrapaka. Lahko si pomagaš z navodili iz DZ – naloga pri slovenskem jeziku.
 • Uporabi materiale in pripomočke, ki jih najdeš doma.
 • Izdelek naj bo uporaben in estetski.

SPOZNAVANJE OKOLJA

IZDELA PREPROST TEHNIČNI IZDELEK

Cilji:

 • Zna uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke.
 • Zna povezati lastnosti gradiv in načine obdelave.
 • Zna preoblikovati s striženjem.
 • Zna se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti.

Naloga:

 • Izdela izdelek pri likovni umetnosti.
 • Ob pomoči staršev (lahko tudi sam, če znaš)  izdelek fotografiraj ter fotografijo pošlji učiteljici.

 

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)