8. A 8. B

 ZGODOVINA

Tema Zakaj je v Franciji leta 1789 izbruhnila revolucija.

S pomočjo učbenika str. 70 – 73, izročkov zapisa v SU https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4433, pod 3. poglavjem z naslovom Francoska revolucija in PPT prezentacijo naredite miselni zapis z naslovom Zakaj je v Franciji leta 1789 izbruhnila revolucija. Svoje znanje ponovite in utrdite spomočjo  zanimive zgodovinske igrice  http://699.ablak.arnes.si/igra_fr_rev/.

 ZGODOVINA

Tema Zakaj je v Franciji leta 1789 izbruhnila revolucija.

S pomočjo učbenika str. 70 – 73, izročkov zapisa v SU https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4433, pod 3. poglavjem z naslovom Francoska revolucija in PPT prezentacijo naredite miselni zapis z naslovom Zakaj je v Franciji leta 1789 izbruhnila revolucija. Svoje znanje ponovite in utrdite spomočjo  zanimive zgodovinske igrice  http://699.ablak.arnes.si/igra_fr_rev/.

GEO

TEMATIKA: Površje in podnebje Severne Amerike.

Učenci dobijo navodila po e-pošti. Njihovo delo bo utrjevanje snovi z e-vsebinami.

GEO

TEMATIKA: Površje Severne Amerike.

Učenci morajo odgovoriti na vprašanja v učbeniku in snov utrjujejo z zemljevidom oz. atlasom, kjer morajo poiskati vse pomembnejše naravnogeografske značilnosti površja S. Amerike.

 

MATEMATIKA, 8. RAZRED / 1. SKUPINA

Danes bomo utrjevali problemske naloge povezane s krogom.

Naloge rešujete v zvezek (ali pa si jih natisnete).

Rešene naloge mi pošljite.

Naloge so v priponki. >>>23. 3. MAT 8-1 problemske naloge KROG

 

MATEMATIKA, 8. RAZRED / 2. SKUPINA

Vsi, ki še vedno niste oddali četrtkove naloge, to storite čimprej, da jo lahko pregledam.

 1. Danes bomo še vedno utrjevali obseg in ploščino kroga. Na povezavi https://anacanzutti.com/category/krog-in-njegovi-deli/ si poglejte filma o obsegu in ploščini kroga. Nahajata se na dnu strani.
 2. V zbirki nalog (2. del) rešite naloge: str. 119, nal. 3, 5a, 9a, 18. V zvezku naj bodo zapisani celotni postopki. Če želite, da vam naloge pregledam, mi jih pošljite.

MATEMATIKA, 8. RAZRED / 3. SKUPINA

Cilji:

 • ponovim znanje o ploščini kroga
 • Iz ploščine kroga izračunam premer in polmer

Uporabljeno gradivo:

 • Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8
 • e – učbenik Matematika 8
 1. Vaja: Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8, str. 170/nal.1ab,2ab,3ab,4. Rešite v zvezek.
 1. Naslov: Računanje polmera iz ploščine kroga. Oglejte si videoposnetek ene od učiteljic matematike. Vaš posnetek se začne pri 6.minuti in 20 sekund. Poglejte si ga do 12 minute in zapišite v svoje zvezke vse, kot piše učiteljica od tega trenutka naprej na tablo.

https://youtu.be/q2tDfYnMkkY?t=380.

 1. Odprite e učbenik https://eucbeniki.sio.si/mat8/839/index3.html desna stran. Dobro si poglejte primer o kozi  (namig in rešitev) . Rešite oba zgleda.
 1. Vaja: Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8, str.170/naloga 7.

Rezultate nalog iz učbenika natipkajte in pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  23.3. 2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite

 Ime Priimek 5dn 23.3.2020  (na primer Lucija Strmčnik 5dn 23.3.2020).

TJA 8/1

PRILOGA >>> 23_3 ponedeljek TJA 8_1 NAVODILO

TJA 8/2

Ob neznanih besedah uporabi spletni slovar: https://sl.pons.com/prevod

Preglej svoje rešitve v UČ 60/3: 1 lucky, 2 fear, 3 superstitious, 4 unlucky, 5 superstition

Sports stars and their supertitions 

DZ 52/1-4

 1. nal.: O čem govori besedilo? Izberi a, b ali c.
 2. nal: Besedilo ponovno preberi in napiši, za katero osebo to velja.
 3. nal.: Odgovori na vprašanja v celih povedih.
 4. nal.: Vstavi manjkajoče besede iz okvirčka.

Rešitve sledijo v četrtek.

 1. UČ 60/4
  Odgovori na vprašanja o vražjeverju. Kakšna so tvoja prepričanja? Ta naloga je uvod v četrtkovo nalogo, ko boš napisal/a krajši pisni sestavek o vražjeverjih.

Odgovore napiši v skupni Wordov dokument, ki se nahaja tukaj: https://1drv.ms/w/s!Aj9Ph4QLjmDYhEl5BBwE3iXWPhEF?e=14pRhw

TJA 8/3

WILL FUTURE

Oglej si razlago snovi v priponki, ki si jo prejel po mailu.

Nato reši naloge: U/61, nal.3, 6 in DZ/49, nal. 2,3

SLJ 8/1

TEMA: OPIS POSTOPKA

V delovnem zvezku 2. del  na strani 87 (2. naloga) še enkrat preberi besedilo o čokoladi, nato ponovi pravilo o opisu postopka, ki si ga zapisal v zvezek ( prepis 10. naloge na strani 89).

Potem v delovnem zvezku na 89. strani reši 11. nalogo.

Z reševanjem nalog nadaljuj na 90. strani – 12., 13. in 14. naloga ter na 91. strani – 15. naloga.

ŽELIM TI USPEŠNO DELO.

Pravilnost svojih rešitev preveri v spletnem učbeniku na www.iRokus.si s klikom na kljukico spodaj.

SLJ 8/2

Tema: Tvorba neumetnostnega besedila – opis postopka

Izberi postopek, ki ga boš opisal in ga poimenuj. Nato napiši potrebne sestavine in pripomočke. Pazi na posamezne korake in ustrezno zaporedje. Pri tvorbi besedila se zgleduj po primeru (Postopek izdelave čokolade) na strani 87 in upoštevaj pravilo (naloga 10), ki si ga tudi prepisal v zvezek. Svoj opis postopka napiši v zvezek pod jezikovni pouk.

Uspešno delo!

SLJ 8/3

Tema: Neumetnostno besedilo – Opis postopka

1. Izberi postopek, ki ga boš opisal, in ga poimenuj.

2. Imenuj potrebne sestavine, pripomočke …

3. Pazi na posamezne korake in njihovo zaporedje.

Pri tvorbi besedila se zgleduj po primeru v DZ/str. 87.

LS2

Likovna naloga: OBLIKOVANJE SKICE SCENSKEGA PROSTORA
Učenci narišejo risbo scenskega prostora. Na spletu naj si pogledajo delo scenografa in različne scene, ki jih scenograf izdeluje. Izberejo si neko prireditev, gledališko igro, opero, balet, nastop glasbene skupine ali kaj drugega za katero nato oblikujejo sceno na odru. Lahko izdelajo tudi fotomontažo. Čas za izdelavo risbe sta dve šolski uri. Fotografije scen naj pošljejo učitelju.

NI2

Danes boš malo ponovil/a snov za nazaj. Rešuj naslednje online vaje:

Möbel (Pohištvo)

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_01a.htm

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=4&Exercise=4&SubExercise=1

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=4&Exercise=3&SubExercise=1

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=4&Exercise=5&SubExercise=1

Lokalpräpositionen mit Dativ (krajevni predlogi + dajalnik)

http://www.lehrerlenz.de/mein_zimmer.html

https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=2&SubExercise=1

Imperativ (velelnik)

https://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-imperativ.html

http://lerngrammatik.de/uebung_verb_imperativ_1.htm

(Skupno 120 obiskov, današnjih obiskov 1)