MATEMATIKA

Računam do 10

Učenci ponovijo računanje do 10, lahko preko spletne strani Moja matematika, lahko pa uporabite račune iz priloge. Te račune lahko sprintate, učenci jih izrežejo in iščejo pare (račun, rezultat ali račun seštevanja in račun odštevanja – nasprotna računska operacija).

Nato rešujejo naloge v delovnem zvezku za MAT na strani 74.

Pri 4. nalogi lahko račune nastavljajo s kartončki – samo s temi tremi številkami nastavljajo račune, dva seštevanja in dva odštevanja.

Pri 6. nalogi pa ob vsaki sličici ustno sestavijo besedilno nalogo.

 

SLOVENŠČINA  2 uri

Peter Klepec

Učencem skrivnostno povemo, da smo nekoč srečali dobro vilo. Ali veš, kaj so dobre vile? Kakšne so? Kaj počnejo v pravljicah? Koliko želja izpolnijo ponavadi?

Kaj bi rekla dobra vila, ko bi zjutraj stopila k tvoji postelji? Kaj bi ji rekel? Kaj bi si zaželel?  (Izmed vseh otroških želja izvzamemo tisto, ki prosi za veliko moč, npr. Pika Nogavička, Superman …).  Zamisli si, da bi se to nekega dne res zgodilo. Izmisli si pravljico: Nekega dne …

Preberete pravljico o Petru Klepcu (priloga). O pravljici se pogovorite (Zakaj je moral Peter Klepec od doma? Kako je bilo med pastirji? Kako je bilo, ko je Peter srečal vilo?

Kako je bilo med pastirji proti koncu pravljice? Ali veš, zakaj je Peter Klepec dobil veliko moč? Ali lahko ugotoviš kakšno zvezo med dogodkom, ko je Peter Klepec od vile dobil moč in

koncem pravljice? Kaj bi storili drugi pastirji, če bi pili vilino vodo? In kaj je počel Peter Klepec?).

Ob slikah (na koncu priložene pravljice) učenci obnovijo pravljico in jo pripovedujejo do konca.

V zvezek za SLJ napišejo naslov PETER KLEPEC. List z navpično črto razdelijo na dva dela. Na levo stran narišejo Petra Klepca v začetku pravljice, na desno stran narišejo Petra Klepca na koncu pravljice. PETER KLEPEC – PP Predstavitev

1. A

1. B

GLASBA

Pojemo , rajamo

Učenci pregledajo zvezek za GUM in prepevajo pesmice, ki smo se jih letos učili. Če kakšne še ne znajo dobro ali se ne spomnijo melodije, jo najdete v Deželi Lilibi. Ob petju se naj tudi gibajo – plešejo.

Nato se naučite:

Ljudska, Izštevanka: EN KOVAČ

EN KOVAČ KONJA KUJE,

KOL’KO ŽEBLJEV POTREBUJE?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

EN KOVAČ KONJA MILI,

KOL’KO KRAT TE NAJ NAMILI?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

EN KOVAČ KONJA ČEŠE,

KOL’KO KRAT NAJ TE POČEŠE?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

EN KOVAČ KONJA BOŽA,

KOL’KO KRAT NAJ TE POBOŽA?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

 

 • GLASBENI (ritmični del):
Z dvema žlicama udarjaš na »En, dva tri«

V steklen kozarec daš male žličke in rahlo treseš. Ob igranju izgovarjaš besedilo:

En kovač konja kuje,

kolko žebljev potrebuje?

___  ___  ___, – tu igraš na žlici

Pa povej število ti!

 • GIBALNI DEL

EN KOVAČ KONJA KUJE,

KOLKO ŽEBLJEV POTREBUJE?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

»Kovač« ves čas izštevanja rahlo udarja »konja« po hrbtu
KONJ: »Tri« »Konj« dvigne eno okončino. »Kovač trikrat udari po «kopitu«.

EN KOVAČ KONJA MILI,

KOLKO KRAT TE NAJ NAMILI?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

»Kovač« ves čas izštevanja rahlo udarja »konja« po hrbtu
KONJ: »Tri« »Konj« miruje. »Kovač« trikrat z dlanmi zaokroži po njegovem hrbtu.

EN KOVAČ KONJA ČEŠE,

KOLKO KRAT NAJ TE POČEŠE?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

»Kovač« ves čas izštevanja rahlo udarja »konja« po hrbtu
KONJ: »Tri« »Konj« miruje. »Kovač« ga počeše s prsti po »grivi«(po laseh).

EN KOVAČ KONJA BOŽA,

KOLKO KRAT NAJ TE POBOŽA?

EN, DVA, TRI, PA POVEJ ŠTEVILO TI!

»Kovač« ves čas izštevanja rahlo udarja »konja« po hrbtu
KONJ: »Tri« »Konj« miruje. »Kovač« ga poboža z dlanjo po hrbtu.

Vir: Gordana Schmidt, Darinka Bole, Gibalne igre s petjem, Bansi; PF Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo

 • PROSTORSKA RAZDELITEV: Gibamo se v parih. Otrok, ki stoji na vseh štirih predstavlja »konja«, drugi, ki kleči ob njem pa »kovača«. Konj stoji pri miru.

 TJA

Tema: Kakšne barve so predmeti?

Cilji: ponovitev besedišča za barve

 • o PESMICA O BARVAH

Poslušaj že poznani pesmici o barvah:

I SEE SOMETHING BLUE  in I SEE SOMETHING PINK

 • o POIMENUJ BARVE

V zvezku poišči stran, kjer smo narisali oblačke v različnih barvah in vzorčkih. Barve večkrat poimenuj. (It ‘ s blue.     It ‘ s red.     It ‘ s yellow.)

Poslušaj, nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

 • o POIMENUJ BARVE

V kuhinji se dotakni 5 predmetov in jim določi barvo.

(It ‘ s green.     It ‘ s orange.     It ‘ s black.)

Poslušaj in klikni na ustrezno barvo, da najdeš pot.

 • ϑ Napiši mi katero besedico NAJTEŽJE in katero NAJLAŽJE prepoznaš.

 Pri gibalni pesmici se ti lahko pridružijo ostali družinski člani!

 TJA

Tema: Kakšne barve so predmeti?

Cilji: ponovitev besedišča za barve

 • o PESMICA O BARVAH

Poslušaj že poznani pesmici o barvah:

I SEE SOMETHING BLUE  in I SEE SOMETHING PINK

 • o POIMENUJ BARVE

V zvezku poišči stran, kjer smo narisali oblačke v različnih barvah in vzorčkih. Barve večkrat poimenuj. (It ‘ s blue.     It ‘ s red.     It ‘ s yellow.)

Poslušaj, nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

 • o POIMENUJ BARVE

V kuhinji se dotakni 5 predmetov in jim določi barvo.

(It ‘ s green.     It ‘ s orange.     It ‘ s black.)

Poslušaj in klikni na ustrezno barvo, da najdeš pot.

 • ϑ Napiši mi katero besedico NAJTEŽJE in katero NAJLAŽJE prepoznaš.

 Pri gibalni pesmici se ti lahko pridružijo ostali družinski člani!

 

 

 

 

(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov 1)