3. A 3. B

ŠPO

Sprehod

 

 

 

ŠPO

Sprehod

SLJ

Žabe ne pridejo do cilja – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila

 V SDZ 2 na str. 42 trikrat preberi besedilo Žabe ne pridejo do cilja, nato reši str. 43.

SLJ

Žabe ne pridejo do cilja – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila

 V SDZ 2 na str. 42 trikrat preberi besedilo Žabe ne pridejo do cilja, nato reši str. 43.

TJA

Tema: Kakšne barve so predmeti?

Cilji: ponovitev besedišča za barve

        razvijanje osnovnih bralnih strategij (razumevanje posameznih besed)

Poslušaj pesmico in se zraven razmigaj.

  • o PESMICA O BARVAH

Poslušaj pesmico o barvah WHAT ‘ S YOUR FAVOURITE COLOUR?

  • o UČNI LIST

V zvezku poišči učni list: COLOURS

Naloga 1: preberi in ustrezno pobarvaj vrh lončka

Naloga 2: reši križanko (pomagaj si z zgoraj zapisanimi besedami)

Naloga 3: v premetenki črk poišči besedice za barve. Iz črk, ki bodo v tabeli ostale nepovezane, boš dobil sporočilo.

  • Medtem, ko rešuješ učni list, lahko igraš interaktivne vaje.

Poslušaj in klikni na ustrezno barvo, da najdeš pot.

Poslušaj in nato pobarvaj sliko.

Poslušaj sovico, ki ve kako se rešuje naloge!

  • ϑ Rešen učni list mi lahko posreduješ kot fotografijo.
  • ϑ Na moj elektronski naslov mi pošlji SPOROČILO, ki si ga dobil pri nalogi 3.

 Pri gibalni pesmici se ti lahko pridružijo ostali družinski člani!

MAT

Liki

Reši, saj zmoreš

 Ponovi poštevanko št. 9, nato reši naloge na Moji matematiki.

V SDZ 2 na str. 105, 106 reši vse naloge. S tem boš utrdil/-a znanje o likih.

MAT

Liki

Reši, saj zmoreš

 Ponovi poštevanko št. 9, nato reši naloge na Moji matematiki.

V SDZ 2 na str. 105, 106 reši vse naloge. S tem boš utrdil/-a znanje o likih.

GUM 

Slovenska ljudska: Na planincah luštno biti

S pomočjo posnetka na internetu se poskušaj naučiti pesmico.  Na planincah luštno biti

V pomoč ti bo besedilo, ki je zapisano na naslednji strani.

 

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)