8. A 8.B

 LUM

Likovna naloga: Iluzija prostora in prostorski ključi
Učenci nadaljujejo z risanjem pogleda skozi okno. Predmete na polici osenčijo, okoli okna narišejo razne podrobnosti: zavese, slike na stenah, tapete na stenah, uro in podobno.

KEM 8. b

Naslov: Kovinske in nekovinske lastnosti

Uporabi učbenik KEM 8 na straneh 96, 97, 98 in periodni sistem elementov.

 • Najprej poišči na str. 98, kako se imenujejo posamezne skupine v periodnem sistemu.

Npr. I. alkalijske kovine,  II-        VI. halkogeni elementi     VII. –       VIII. –

 • Na str. 96 in 97 poišče podatke o fizikalnih lastnostih kovin in nekovin. Oblikuj ločena zapisa za obe skupini elementov.

 Upoštevaj naslednje lastnosti:

 • Agregatno stanje pri sobni temperaturi
 • Temperature tališč in vrelišč
 • Kovinski sijaj
 • Zven
 • Oblikovanje v folije in druge oblike
 • Toplotna in električna prevodnost

Pri delu si predstavljaj neko znano kovino in nekovino (npr. kovina aluminij, železo ipd. ter nekovina kisik, jod ipd.).

Znanje utrdi z reševanjem nalog v delovnem zvezku – na str. 52, 53 – 4, 5, 6, 7 in 8.

Pošlji mi poročilo o svojem delu.

Za pomoč sem ti na voljo preko maila tonka.kladnik@guest.arnes.si.

 DKE

S pomočjo kviza z naslov Jaz. midva, vi v SU za DKE https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=10463&notifyeditingon=1  samostojno ponovijo in utrdijo znanje. Namig uporabite spletni brskalnik Mozzila Firefox in poskušajte večkrat, zaradi zasedenosti arnesovega strežnika.

 DKE

S pomočjo kviza z naslov Jaz. midva, vi v SU za DKE https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=10463&notifyeditingon=1  samostojno ponovijo in utrdijo znanje. Namig uporabite spletni brskalnik Mozzila Firefox in poskušajte večkrat, zaradi zasedenosti arnesovega strežnika.

ŠPORT (DEČKI)

V prejšnjem tednu smo se z izvajanjem Fartleka in vaj stabilizacije ohranjali in izboljševali našo osnovno vzdržljivost in moč posameznih mišičnih skupin.

Tudi v tem tedni še nadaljujete in dodajte vaje za gibljivost 3x tedensko in vsakodnevnim  « plankom«, vajami za vzdržljivost ali iz zanimivimi vajami ki jih najdete na youtubu

V tem drugem tednu bo glavna vsebina športne vzgoje Vadba za vzdržljivost ali aerobna vadba.

Pomembno je, da ko se vrnemo v šolo, da boste na določenem nivoju telesne kondicije. Vem, da imate veliko dela z drugim predmeti, pa vendar je telesna aktivnost v tem trenutku izrednega pomena. Pomembno vpliva na vaše zdravje, počutje, predvsem pa nas napolni z optimizmom.

Prilagam vam gradivo VZDRŽLJIVOST, AEROBNA VADBA, SRČNI UTRIP. PREBERITE. Ne rabite narediti VSEGA,  NAREDITE PA VSAJ NEKAJ PO VAŠIH ZMOŽNOSTIH. >>> VZDRŽLJIVOST OK-ppt (1) (1) AEROBNA VADBA DOMA

ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

Preberite priporočila, ki se nahajajo v spodnji priponki in se o njih pogovorite z družinskimi člani.

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa

PRAKTIČNI DEL:

izberite aktivnost po svoji želji

traja naj vsaj eno šolsko uro (vpišete jo že v tabelo za drugi teden!)

 • če je le možno, jo opravite zunaj
 • aktivnost naj vsebuje vsaj nekaj elementov za razvoj moči in odriva (sklece, počepi, poskoki…)

GUM

Prejšnje ure ste spoznali G. Verdija ter opero kot glasbeno scensko delo. Tako kot je v Italiji bil na področju opere cenjen Verdi, tako boste danes spoznali velikega nemškega opernega skladatelja Richarda Wagnerja.

Naloge prepiši v zvezek in dopolni s pomočjo učbenika na strani 43.

RICHARD WAGNER

1813 – 1883

1. Dopolni.

Opera je daljše ________________________ delo pri katerem izvajalci  ________________________, __________________ in _________________. Lahko pa pomeni tudi _____________________. V Sloveniji imamo dve operni hiši in sicer v ________________________ in ________________________.

2. Odgovori na vprašanja.

Kako imenujemo besedilo za opero?_________________________________

Kako imenujemo avtorja besedila?___________________________________

Kako imenujemo izrazito spevne točke?_______________________________

Kako imenujemo govorjene dele v operi?______________________________

3. Soustvarjalci operne predstave:

Poveži soustvarjalce operne predstave z opisi njihovih del.

_____ zbor                            A:   imajo plesne točke

 _____ korepetitor                 B:   vodi orkester

_____ orkester                       C:   oblikuje sceno

_____ dirigent                       D:   vodi zbor

_____ zborovodja                 E:   vodja gledališkega dela

_____ režiser                         F:   spremlja soliste in zbor na vajah, ko ni orkestra

_____ kostumograf               G:   izvaja orkestralno spremljavo

_____ koreograf                    H:   izvaja zborovske točke

_____ plesalci                        I:   priskrbi kostume za nastopajoče na odru

_____ scenograf                     J:   oblikuje plesne točke

4. Dopolni.

Richard Wagner je bil _____________ skladatelj, ki ni pisal opere ampak ________________________. V teh delih je skušal združiti več umetnosti: ______________, ______________, _________________ in ___________________.

Ukinil je delitev opere na ____________________. Za njegovo glasbeno dogajanje so značilni ___________________.

5. Odgovori na vprašanja.

Kaj so leit motivi?____________________________________________________________

Kdo je pisal librete Wagnerju?___________________________________________________

Kako imenujemo njegovo tetralogijo in iz katerih oper je sestavljena? ________________________________________________________________________________________________________________________.

Na iRokus izberi samostojni delovni zvezek stran 55. Ob strani imaš znak za poslušanje odlomkov del Richarda Wagnerja. Poslušaj vse skladbe, še posebej pa Poročno koračnico (posnetek 65) in odgovori na vprašanja (vprašanja in odgovore prepiši v zvezek):

Kakšna je vrsta glasbe na posnetku: ___________________________________

(vokalna, inštrumentalna, vokalno – inštrumentalna)

Kdo izvaja skladbo: _________________________________

(zbor, orkester, orgle, komorni ansambel)

Napiši ime in priimek skladatelja ter naslov dela: _________________________

V katerem glasbenem obdobju je nastala skladba: ________________________

(barok, klasicizem, romantika, stari vek)

GEO

TEMATIKA:  POVRŠJE SEVERNE AMERIKE.

Učenci so dobili navodila v SU. Snov osvajajo s pomočjo e-vsebin, ter s pomočjo atlasa in učbenika.

MAT 8 – 1

Danes bomo ponovili obseg in ploščino kroga, potem  pa rešili še nekaj nalog. Naš cilj je:

 • ponoviti znanje o obsegu in ploščini kroga,
 • iz obsega ali ploščine kroga izračunati polmer.
 1. Ker nekateri pogrešate predavanje učiteljev, si v uvodu poglejte videoposnetek ene od učiteljic matematike.

Posnetek o obsegu kroga si poglejte od 5- te minute in 20 sekund  pa do konca.  https://www.youtube.com/watch?v=xyn2kEhmbAw&t=7s

Naloge, ki jih učiteljica rešuje na tablo, tudi vi rešite v zvezek. Naslov:

RAČUNANJE POLMERA iz OBSEGA IN PLOŠČINE KROGA

Nato si poglejte še posnetek o ploščini kroga od 6-te minute in 20 sekund pa do konca.

https://youtu.be/q2tDfYnMkkY?t=380.

Tudi tu naloge, ki jih rešuje učiteljica, vi rešite v zvezek.

 1. DN: Imamo krog s ploščino 803,84 cm2.
 2. Koliko meri polmer?
 3. Koliko meri obseg?

Tokrat mi pošljite samo rešitvi ( r = ________ in o = ________)  na že znani e-mail.

MAT 8 – 2

Danes se boste naučili izračunati dolžino krožnega loka in obseg krožnega izseka.

V zvezek napišite naslov DOLŽINA KROŽNEGA LOKA.

Najprej ponovimo pojme krožni lok, krožni izsek in središčni kot.

Krožni lok (l) je del krožnice med dvema točkama na krožnici. Središčni kot α je kot, ki ima vrh v središču kroga, kraka pa sta poltraka, ki potekata od središča skozi poljubni točki na krožnici.

Krožni izsek je del kroga, ki je omejen z dvema polmeroma in krožnim lokom, ki pripada središčnemu kotu med polmeroma.

 

Potem si na povezavi https://anacanzutti.com/2018/04/23/krozni-lok-in-obseg-kroznega-izseka/ poglejte film o izračunu dolžine krožnega loka.  Tabelsko sliko imate v prilogi in jo prepišite v zvezek. >>>Krozni_lok

 1. Rešite nalogo: Učbenik, str. 167, nal. 3.

MAT 8 – 3

Cilji:

 • ponovim znanje o obsegu in ploščini kroga

Uporabljeno gradivo:

 • Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8
 1. Vaja: Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8, str. 170/nal.5,8 (štirje primeri krogov),9,10, 13.

Narišite skice, pišite postopke, formule, odgovore. Pomagajte si s kalkulatorjem. Rešite v zvezek.

Rezultate nalog iz učbenika natipkajte in pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  23.3.2020 do osmih zvečer.  Kdor ima možnost, naj mi pošlje sken ali fotografijo rešenih nalog.

V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 6dn 24.3.2020  (na primer Lucija Strmčnik 6dn 24.3.2020).

SLJ 8/1

TEMA: OPIS  POSTOPKA (poslušanje posnetka)

Odpri delovni zvezek 1. del na strani 91 in reši 16. nalogo.

Nato si s pomočjo interaktivnega gradiva na www.iRokus.si oglej posnetek (navodilo 17. naloge).

Po poslušanju nadaljuj z 18. in 19. nalogo na 91. strani. Reševanje nadaljuj na 92. strani, in sicer 20., 21. in 22. nalogo. Vse naloge se navezujejo na razumevanje posnetka o čiščenju zob. Če imaš težave pri reševanju nalog, posnetek še enkrat poslušaj.

V zvezek zapiši utemeljitev, zakaj je to opis postopka.

ŽELIM TI USPEŠNO DELO.

SLJ 8/2

Tema: Utrjevanje besedoslovja

V DZ 1. del reši naloge na strani 93 in 94 (od 24. naloge do vključno 29. naloge).

Uspešno delo!

SLJ 8/3

Tema: Utrjevanje besedoslovja

V DZ reši naloge na str. 93 in 94/od 24. do 29.

TVZ
V spletno učilnico za TVZ https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25160 naložijo svoje PPT prezentacije in wordov dokument o kulturni dediščini Mislinje. Rok je 31. 3. 2020.
(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)