4. A 4. B

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)

Cilji:

Učenec spozna pojem tihožitje, nariše motiv tihožitja po opazovanju z gostim in redkim nizanjem črt, razvija smisel za kombiniranje svetlih in temnih ploskev, razvija sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije ter likovno mišljenje, razvija motorično spretnost in občutljivost, razvija ustvarjalne likovno izrazne zmožnosti in individualni likovni izraz.

Tema: Risanje – gosto in redko nizanje linij (Tihožitje)

Navodilo za delo:

Danes boš risal-a. Ploskve boš zapolnjeval-a s črtami, ne boš barval-a. Uporabljal-a boš svinčnik. Pripravi si torej prazen list papirja, svinčnik, šilček in radirko – ki pa jo uporabljaj čim manj.

Pri risbi s svinčnikom je najpomembneje, da nizaš črte ponekod bolj gosto skupaj, drugje pa bolj redko. Del risbe z gostejšimi črtami je bolj zapolnjen, zato deluje bolj poudarjeno.

S svinčnikom boš risal-a tihožitje, to je upodobitev stvari, kot so:  cvetje, sadje, glasbila,… in vsi ostali negibni predmeti.

Pripravi si predmete – poglej okoli sebe (skleda sadja, vaza s cvetjem, stojalo za pisala, lahko tudi nekaj drobnih spominkov, ki jih imate na polički,…). Predmete (biti jih mora več), kot kaže spodnji primer, postavi kakšen meter pred sebe.

Najprej v grobem narišeš celo risbo, nato pa preidi k podrobnostim.

(Temne ploskve bodo zapolnjene z gostejšimi črtami.)

Pazi na predmete spredaj, ki zakrivajo tiste zadaj. Zadnjih ne vidimo v celoti.

Predmete natančno opazuj.

Risbo fotografiraj in mi jo pošlji, nato pa jo daj v mapo, da jo boš prinesel/prinesla v šolo.

Uspešen/uspešna boš, če bo risba:

 • – v ravnotežju

PRIMER:

 

 • – zapolnila cel format
 • – imela razmerje med manjšimi in večjimi predmeti
 • – ne bo umazana.

 

LIKOVNA UMETNOST

Tihožitje – gosto in redko nizanje linij

Učenci:

 • spoznajo pojem tihožitje,
 • narišejo motiv tihožitja po opazovanju z gostim in redkim nizanjem črt,
 • razvijajo smisel za kombiniranje svetlih in temnih ploskev.
 • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije ter likovno mišljenje,
 • ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in občutljivost,
 • razvijajo ustvarjalne likovno izrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz.
 1. Danes bomo risali.

(Pri risanju samo nizamo črte in ne prekrivamo cele površine.)

 1. Risali bomo s svinčnikom.

(Pripravi si torej prazen list, svinčnik, šilček in radirko – ki pa jo uporabljaj čim manj.)

 1. Pri risbi s svinčnikom je najpomembneje, da nizaš črte ponekod bolj gosto skupaj, drugje pa bolj redko. Del risbe z gostejšimi črtami je bolj zapolnjen, zato deluje bolj poudarjeno. (Ne barvamo!)
 1. S svinčnikom bomo risali tihožitje, to je upodobitev stvari, kot so: cvetje, sadje, glasbila,… in vsi ostali negibni predmeti.
 1. PRIPRAVI SI PREDMETE – poglej okoli sebe

(skleda sadja, vaza s cvetjem, stojalo za pisala,…lahko tudi nekaj drobnih spominkov, ki jih imate na polički,…).

Predmete (biti jih mora več), kot kaže spodnji primer, postavi kakšen meter pred sebe. Ko jih začneš risati, jih ne premikaj več.

 1. Najprej v grobem narišeš celo risbo, nato pa preidi k podrobnostim.

(Temne ploskve bodo narisane z gostejšimi črtami.)

 1. Pazi na predmete spredaj, ki zakrivajo tiste zadaj. Zadnjih ne vidimo v celoti.
 1. Predmete natančno opazuj.
 1. Risbo fotografiraj in mi jo pošlji, nato pa jo daj v mapo, da jo boš prinesel/prinesla v šolo.

 

 1. Uspešen/uspešna boš, če bo risba:
 • v ravnotežju,

PRIMER:

 • zapolnila cel format,
 • imela razmerje med manjšimi in večjimi predmeti,
 • ne bo umazana.

MATEMATIKA

Cilji:

Učenec utrdi znanje – reši enačbe seštevanj, odštevanja, množenja in deljenja.

Tema: Ponavljamo in utrjujemo

Navodilo za delo:

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh 64, 65 in 66.

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

Učenec:

 • spozna, kako je nastala Zemlja in da je bil razvoj živih bitij na njej postopen.

 

 1. Oglej si gradivo RAZVOJ ŽIVIH BITIJ na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

 • razred,
 • predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA
 • interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino
 • sklop Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost
 • Razvoj živih bitij – preberi in oglej si gradivo pod vsemi zavihki:

Če nimaš dostopa do e-gradiva, si oglej besedilo in slike v učbeniku za NIT (str. 96-98).

V zvezek prepiši naslednje besedilo in si ga zapomni:

Tabelska slika:

RAZVOJ ŽIVIH BITIJ

 • Znanstveniki so ugotovili, da so se prva živa bitja na Zemlji razvila pred več miljardami let.
 • Prva živa bitja so nastala v morju. Bila so majhna, zgrajena iz ene same celice, nenavadnih oblik in brez ogrodja. Niso imela zob, kosti ali lupin. Njihova telesa so bila mehka, podobna današnjim meduzam.
 • Kasneje so se živa bitja prilagodila tudi življenju na kopnem. Dobila so trše zunanje dele telesa, spremenile so se okončine za gibanje, razvila so se pljuča za dihanje.
 • Človek se je razvil šele nedavno.

SLOVENŠČINA

Cilji:

Učenec spozna strategije za pripravo na govorni nastop. Pripravi računalniško predstavitev, kartončke ali plakat za pomoč pri predstavitvi poklica.

Tema:  Pripravimo se na govorni nastop

Navodilo za delo:

Pripravil si že opis poklica. Sedaj je tvoja naloga, da si pripraviš plakat, miselni vzorec, kartice s ključnimi besedami ali pa Powerpoint predstavitev na računalniku. Izberi karkoli, kar ti bo v veselje in pomoč pri govornem nastopu.

Pri predstavitvi vključi:

• Glavni naslov (npr. PILOT – opis poklica);

• Podnaslove (Kaj dela?, Kje dela?, Katere pripomočke uporablja?, Katere sposobnosti, znanja mora imeti? Zanimivosti tega poklica in podobno – odvisno od tvojega opisa);

• Pomembne podatke pri posameznih podnaslovih;

• Vključi kakšne fotografije ali pa kaj nariši. V svojo predstavitev lahko vključiš tudi kakšen kratek film, ki prikazuje delo poklica, ki ga predstavljaš. (Navedi vire!)

Jutri boš imel-a čas, da delo dokončaš in povadiš svojo predstavitev.

MATEMATIKA

Pisno deljenje – zapis v zvezek

Učenci:

 • Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).
 • Pisno delijo z večkratniki števila 10 (brez ostanka).
 • Poimenujejo člene posameznih računskih operacij.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.
 • Delijo z ostankom (v okviru poštevanke).
 • Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

 

 1. Vzemi zvezek za MAT in si zapiši:

 

Tabelska slika:

 1. Rešuj poslane naloge na Moji matematiki. (2743, 2744)

ANGLEŠČINA

Tema: Izdelajmo družabno igro

Navodila:

Navodila ste dobili že včeraj.

SLOVENŠČINA

Kako se pripravim na govorni nastop?

Učenci:

 • Spoznajo strategije za pripravo na govorni nastop.
 • Vedo, da je potrebno pri govornem nastopu uporabljati knjižni jezik.
 1. Zadnje dni se veliko pogovarjamo, beremo in spoznavamo različne poklice. Tudi sami ste v torek predstavili izbrani poklic. (Vsi, ki mi ga še niste poslali v vpogled, to storite danes.)
 1. Ko se vrnemo v šolo, boš imel-a govorni nastop, pri katerem boš natančno opisal-a en poklic po tvoji izbiri. V naslednjih dneh se bomo na to temeljito pripravili.
 1. Da bo delo lažje steklo, tokrat reši naloge v SDZ 2, strani 58, 59 in 61.

 

(Skupno 784 obiskov, današnjih obiskov 1)