3. A 3. B

SLJ

Obnova branja – tvorjenje neumetnostnega besedila

 

V zvezek napiši naslov knjige, ki si jo bral/-a včeraj, nato napiši obnovo prebranega v najmanj desetih povedih.

Zapisne povedi pošlji učiteljici.

 

 

 

 

 

 

ANGLEŠČINA

Tema: Kakšne barve so predmeti?

Cilji: ponovitev besedišča za barve

razvijanje osnovnih bralnih strategij (razumevanje posameznih besed)

Gibalna pesmica HAPPY DANCE

Poslušaj pesmico in se zraven razmigaj.

PESMICA O BARVAH

Poslušaj pesmico o barvah WHAT ‘ S YOUR FAVOURITE COLOUR?

UČNI LIST

V zvezku poišči učni list: COLOURS

Naloga 1: preberi in ustrezno pobarvaj vrh lončka

Naloga 2: reši križanko (pomagaj si z zgoraj zapisanimi besedami)

Naloga 3: v premetenki črk poišči besedice za barve (išči v vse smeri). Iz črk, ki bodo v tabeli ostale nepovezane, boš dobil SPOROČILO.

Medtem, ko rešuješ učni list, lahko igraš interaktivne vaje.

Interaktivna vaja: FIND THE WAY        

Poslušaj in klikni na ustrezno barvo, da najdeš pot.

Interaktivna vaja: LISTEN AND COLOUR   

Poslušaj in nato pobarvaj sliko.

Interaktivna vaja: WHAT COLOUR IS IT?

Poslušaj sovico, ki ve kako se rešuje naloge!

Na moj elektronski naslov mi pošlji SPOROČILO, ki si ga dobil pri nalogi 3.

Tukaj je povezava do pesmice, ki jo rad posluša Patrik: ANIMALS FOR KIDS TO LEARN

GUM

Slovenska ljudska: Na planincah luštno biti

 

Ponovi pesmico.

SLJ

Obnova branja – tvorjenje neumetnostnega besedila

 

V zvezek napiši naslov knjige, ki si jo bral/-a včeraj, nato napiši obnovo prebranega v najmanj desetih povedih.

Zapisne povedi pošlji učiteljici.

MAT

Utrjevanje poštevanke

 

Reši naloge na Moji matematiki.

MAT

Utrjevanje poštevanke

 

Reši naloge na Moji matematiki.

LUM

Ilustracija pesmi Na planincah luštno biti

 

V zvezek za GUM ilustriraj vsako kitico posebej

LUM

Ilustracija pesmi Na planincah luštno biti

 

V zvezek za GUM ilustriraj vsako kitico posebej

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)