6. A 6. B

SLJ

Tema: Pravljica zmešnjav

Dela se lahko lotiš takole:

– Spomni se neke znane pravljice (npr. najljubše, ki si jo že napisal).

– Začni jo pripovedovati (zapisovati).

– V pripoved vnesi osebe iz druge znane pravljice in nadaljuj spremenjeno pripoved po svoje (lahko pomešaš dogodke iz obeh pravljic).

– Vsebina pravljice naj bo domiselna, presenetljiva in zabavna.

Pravljico najprej napiši na list papirja, šele ko boš z izdelkom zadovoljen, ga prepiši v zvezek. Besedilo mi pošlji najkasneje do srede.

ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

 • v priponki je tabela za tretji teden vaših aktivnosti; pošljete mi jo do ponedeljka, 6.4.2020  >>> Dnevnik športnih aktivnosti3
 • ogledate si kratek filmček, ki je v povezavi; k ogledu lahko povabite tudi starše

https://podpora.sio.si/izobrazevanje-na-daljavo-telesno-dejavni/?fbclid=IwAR3tMFIAHtGhOK0nvtMVLU6sm4GgHm3ZtPgmPzjsQWbd0GekByivt1v7IeY

PRAKTIČNI DEL:

 •  opravite naloge, ki so prav tako v priponki, z naslovom LOV NA ZAKLAD; vrstni red opravljanja nalog ni pomemben, opraviti pa morate vse

 

ŠPORT (DEČKI)

Tema ure: SRČNI UTRIP 

Pozdravljeni učenci in učenke, prihaja nov teden »Dela od doma«. Prejšnji teden smo se vsi malo lovili, ampak glede na odzive in slike, ki sem jih dobival od vas in vaših staršev, sem zelo vesel, saj sem videl, da ste bili (vsaj večina ☺) zelo aktivni in ste naloge, ki sem vam jih pošiljal vzeli zelo resno. Super, in kar tako naprej!

V prihajajočem tednu, bomo spoznali več različnih stvari, ki niso povezane s konkretnim športom. Naloge lahko izvajamo doma, še boljše pa seveda zunaj na prostem.

Prosim, najprej si natančno preberite spodnje besedilo, ki govori o »Srčnem utripu«. V rubriki, »NALOGE« si naloge NE printaj, ampak si jih prepiši na list papirja saj boš moral imeti list zraven, ko boš naloge izvajal. Nato izpolnjen list SHRANI v eno mapo in naj tam list počiva, da se ne izgubi. Ko se vidimo zopet v šoli bomo te liste skupaj pregledali in se o tej temi še malo pogovorili.

 MAT

Danes se boste  naučili  izračunati površino kocke.

Najprej narišite skico kocke.

V zvezek narišite mrežo kocke z robom 3 cm.  Na mreži označite robove kocke.  (Za pomoč imaš narisano skico).

Že v sredo ste poskušali  izračunati koliko papirja potrebujete za izdelavo mreže kocke. V resnici ste s tem že računali površino kocke.

Površina kocke je enaka vsoti ploščin vseh ploskev, ki sestavljajo njeno mrežo.  Torej je enaka ploščini mreže kocke in jo merimo v kvadratnih enotah.

Površino teles označimo z velikim tiskanim P.

P – površina

Velikost ene ploskve je ravno površina kvadrata, ki ima stranico enako robu kocke.

Velikost ene ploskve je torej:

p = a ∙ a

Mreža kocke pa je sestavljena iz šestih takšnih kvadratov, zato je

P = 6  p ali  P = 6  a ∙ 

Pri računanju lahko najprej izračunaš ploščino ene ploskve in nato površino tako, da velikost te ploskve pomnožiš s 6. Lahko pa uporabiš tudi obrazec za izračun površine

 P = 6 ∙ a ∙ a

Lahko si pogedaš tudi prikaz v e-učbeniku https://eucbeniki.sio.si/matematika6/543/index4.html

Naloga:

Nariši mrežo kocke z robom 2,5 cm in izračunaj površino te kocke.

MAT 6.b

Danes bomo se bomo naučili, kaj je površina kocke in kako jo izračunamo.

1. V zvezek zapišite POVRŠINA KOCKE.

Najprej narišite skico kocke. Potem še mrežo kocke z robom 3 cm. Na mreži označite robove. (Za pomoč imaš narisano skico in mrežo.)

               

Vi lahko pobarvate vse ploskve na mreži kocke  z enako barvo, saj so ploskve skladne.

Površina kocke  (P) je enaka vsoti ploščin vseh ploskev, ki sestavljajo njeno mrežo.  Torej je enaka ploščini mreže kocke in jo merimo v kvadratnih enotah.

P… oznaka za površino

a… rob kocke

p… ploščina enega kvadrata

Velikost ene ploskve je ravno ploščina kvadrata, ki ima stranico enako robu kocke.

p = a · a

Mreža kocke pa je sestavljena iz šestih takšnih kvadratov, zato je

P = 6 · p          (bomo uporabili, če bo znana ploščina kvadrata)

P = 6 · a · a      lahko bi pisali tudi  P =  6 · a2.

Pri računanju lahko najprej izračunaš ploščino ene ploskve in nato površino tako, da velikost te ploskve pomnožiš s 6. Lahko pa uporabiš tudi obrazec za izračun površine 

  P = 6 ∙ a ∙ a

1. Naloga: Rešili jo bomo skupaj.

Na skici je mreža kocke.  Ploščina celotnega rumenega kvadrata je 9 cm2.

a) Koliko meri ploščina celotnega modrega kvadrata?  

b) Koliko meri površina kocke?

p = 9 cm2

P = ?

a) Ker so ploskve pri kocki skladne (enako velike), je tudi ploščina modrega kvadrata 9 cm2.

b) Površina je sestavljena iz skladnih kvadratov, torej je P = 6 · 9 cm2 = 54 cm2

2. naloga:  Nariši mrežo kocke z robom 2,5 cm in izračunaj površino te kocke.

Nalogo reši samostojno. Pošlji mi samo natipkano rešitev, koliko meri površina te kocke.

 

 

NARAVOSLOVJE

Utrjevanje snovi

Danes te čaka samo utrjevanje učne snovi o kamninah v e-učbeniku za naravoslovje.

NAR6 https://eucbeniki.sio.si/nar6/index.html.

Klikni na kazalo in nato na Snovi. Pozorno, počasi preberi in reši poglavji Kamnine in minerali, Kamninski krog (od strani 22 do 38).

Tisti, ki se prejšnji teden niste odzvali in mi niste poslali slik svojih zapiskov pri NAR, to prosim storite danes. Sporočite mi prosim tudi svoje težave, ki jih imate, da jih poskušamo vsaj omiliti.

LUM

Likovna naloga: Likovni motivi v risbi -čebelnjak
Učenci nadaljujejo z risanjem čebelnjaka. Kdor je že končal, lahko nariše kaj v zvezi s koronavirusom (kako si ga predstavlja, kakšno orožje bi naredil, da bi uničili ta virus…).

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. RAZRED 

Odprite spletno stran

https://www.youtube.com/watch?v=xq7T6LA6ciE

Navodila so v angleščini, vendar so zraven zelo nazorne slike in mere.

 

https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY&feature=youtu.be

Izberite si enega od zgornjih izdelkov in ga naredite. Na koncu ga lahko tudi pobarvate.

Domača naloga:

Na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si mi do torka 31.3. 2020 napišite, koliko ste naredili v teh dveh urah ali če ste imeli kakšno težavo. Tisti, ki mi niste še ničesar napisali o izdelavi stola in žabice, mi napišite, kako vam je uspelo.

SLJ

TEMA: PRAVLJICA ZMAŠNJAV

Gotovo poznaš veliko pravljic. Poskusi napisati pravljico zmešnjav, v kateri se bodo srečali znani pravljični junaki različnih pravljic. Znane pravljice je torej mogoče predelati v povsem novo pravljico.

Dela se lotiš takole:

 • Spomni se neke znane pravljice (npr. najljubše, katero si prejšnji teden obnavljal/a).
 • Začni jo zapisovati.
 • V pripoved vnesi osebo iz druge pravljice in nadaljuj spremenjeno pripoved po svoje.
 • V pripoved lahko vneseš še več oseb iz različnih pravljic.
 • Tako nadaljuješ pripoved/pravljico in jo pripelješ do srečnega zaključka.
 • Pravljici zmešnjav daj naslov.
 • Pravljico zmešnjav mi pošlji, da jo preberem in ti  ovrednotim.

 Če boš imel kakršnekoli težave pri pisanju, se obrni name.

VELIKO DOMIŠLJIJE IN USTVARJALNOSTI TI ŽELIM.

 

GOSPODINJSTVO

Označevanje živil

V prilogi vam pošiljam odgovore za prejšnjo učno uro. Preberite, preverite svoje odgovore in po potrebi dopolnite. >>> varstvo

Današnja učna ura je zelo pomembna, saj se boste naučili brati informacije na živilih in ovrednotiti njihovo kakovost.

Najprej nekaj splošnih informacij.

Živila, ki jih kupujemo, morajo imeti na embalaži ustrezne podatke in oznake, ki so vidne in napisane v slovenskem jeziku.

Na embalaži mora biti navedeno:

Ime živila,

Blagovna znamka,

Ime in naslov proizvajalca,

Seznam sestavin,

Pogoji shranjevanja,

Navodila za uporabo,

Informacija o hranilni vrednosti,

Informacija o energijski vrednosti.

Ali lahko na osnovi teh podatkov izvemo, ali je živilo zdravo ali ne? Na katere sestavine moramo biti pozorni?

Pozorni moramo biti na vsebnost maščob, sladkorja, vlaknin in aditivov.

Pomagamo si lahko s tako imenovanim semaforjem.

Zelena – malo Oranžna – srednje Rdeča- veliko

Maščobe Manj kot 3 g/100 g Od 3 do 20g/100 g Več kot 20g/100 g

Sladkor Manj kot 5g/100 g Od 5 do 15 g/100g Več kot 15g/100g

sol Manj kot 0,3g/100g Od 0,3 do 1,5 g/100g Več kot 1,5g/100g

V domači kuhinji si izberi 2 živili (npr. kosmiče, čokoladni namaz) in izpolni priloženi učni list (Označevanje živil) oziroma si podatke zapiši v zvezek. Primer za mleko je že narejen. >>> oznacevanje

ZGO

tematika: BIVALIŠČA RIMLJANOV.

Učenci so dobili navodila po e-pošti. Delajo z učbenikom in zvezkom. Za dodatno delo morajo poiskati nekaj latinskih pregovorov in jih pojasniti ( samo tisti, ki želijo).

TJA

Ker z rešitvami četrtkovih nalog večinoma nisem bila zadovoljna, bomo uro ponovno, a drugače izvedli.

 1. V zvezek napiši naslov PRESENT SIMPLE – SPELLING RULES (pravila črkovanja) in natančno prepiši spodnje stavke ter tabelo, ki je identična tisti v UČ, str. 55, le prevedena je in vsebuje več primerov.

Kadar glagol uporabimo s 3. osebo ednine (he, she, it), mu dodamo končnico –s,
a ponekod pride do pravopisnih sprememb.

Večina glagolov
 • ⎝ dodamo končnico -s
like – likes, listen – listens, run – runs, use – uses …

Glagoli, ki se končajo na soglasnik in –y

* glej opombo

 • ⎝ izpustimo -y in dodamo
  -ies
carry – carries, copy – copies, cry – cries, tidy – tidies, try – tries, study – studies …
Glagoli, ki se končajo na -o, -sh, -ch, -x in –ss
 • ⎝ dodamo -es
finish – finishes , do – does, go – goes, watch – watches, teach – teaches, brush – brushes, fix – fixes, pass – passes, …

* Izjema so glagoli, ki se končajo na samoglasnik in -y  takrat dodamo samo -s
(pl
ay – plays, say – says, stay – stays, pray – prays, enjoy – enjoys…)

** have – has (to izjemo poznamo že od prej)

 1. Preglej svoje rešitve iz UČ str. 55/4-5. Nekateri ste imeli vse pravilno rešeno, veliko vas je pa bilo zelo površnih ali pa niste razumeli in sem vam rešitve že poslala. Pa vendarle dajte vsi še enkrat preveriti svoje odgovore.

  4. nal.: 1 plays, 2 finishes, 3 copies, 4 watches, 5 likes, 6 carries

5. nal.: 1 listens, 2 like, 3 finishes, 4 uses, 5 think

 1. Reši online nalogo in na preveri vsak odgovor posebej s klikom na gumbek »Check«.

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-spelling-exercise.html

 1. Reši naloge v delovnem zvezku in nato preglej rešitve.
  DZ 43/3 in 4

Rešitve so na naslednji strani:

 

(Skupno 606 obiskov, današnjih obiskov 1)