4. A 4. B

MATEMATIKA

Učenec utrdi znanje uporabe računskih operacij pri reševanju besedilnih nalog, predstavljanja množic z različnimi prikazi, pretvarjanje dolžinskih enot.

Utrjevanje znanja

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh:

70 – 1., 3. in 4. naloga, 

71 – vse,

72 – vse.

Če boš imel-a pri pretvarjanju težave, si pomagaj s spodnjo tabelo:

km            m dm cm mm
             
             
             

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

MATEMATIKA

Pisno deljenje – utrjevanje

Učenci:

• Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).

• Poimenujejo člene posameznih računskih operacij.

• Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.

• Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.

• Delijo z ostankom (v okviru poštevanke).

• Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

1. Če ugotavljaš, da imaš z deljenjem še težave, najprej ugotovi, če ni vzrok v znanju poštevanke.

Če ti poštevanka gre gladko, sem ti pripravila ponovno razlago na malo drugačen način.

2. Odpri PowerPoint (PPT) – najdeš ga v dodatni priponki. >>> PISNO DELJENJE

3. Nastavi na diaprojekcijo

4. Nato izberi Od začetka

5. S klikom na miško (levo tipko) ali tipkovnico (tipka NAPREJ) se ti bo pokazala naslovna stran.

⎫ Nato klikni še trikrat.

⎫ Ko prideš do računa 248:2=, ga napiši v zvezek.

⎫ Vsakič, ko boš v zvezek napisal številko, klikni na miško in videl boš, če računaš pravilno.

⎫ To ponoviš še pri naslednjih računih.

Če ti še ne gre, zaženi PPT še enkrat, če pa ti gre prelistaj SDZ 3 od strani 71 do 90 in reši kakšno manjkajočo nalogo.

SLOVENŠČINA

Učenec utrjuje svoje znanje o branju, razumevanju in vrednotenju opisa poklica, uporabi vejice pri naštevanju, povzemanju vsebine z miselnim vzorcem, pretvarjanju miselnega vzorca v zapis. Bogati besedišče in kritično razmišlja.

Ponavljamo, utrjujemo

Danes boš ponovil-a svoje znanje.

Reši naloge v DZ za SLJ, stran 68, 69 in 70 – 6. nalogo.

Na strani 70 izpolni preglednico za varuha človekovih pravic s pomočjo opisa na strani 69. Manjkajoče podatke poišči na spletu. V pomoč ti je lahko naslednja spletna stran:

https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=61

Nato napiši opis poklica varuha človekovih pravic.

Fotografiraj svoj zapis in mi ga pošlji. Lahko pa pišeš tudi na računalnik in mi pošlješ opis v priponki.

SLOVENŠČINA

Na kaj moramo paziti, ko naštevamo?

Učenec:

• utrjuje znanje o vrstah povedi, piše trdilne in nikalne povedi ter uporablja vejico pri naštevanju.

1. Preberi, da ponoviš uporabo vejice:

2. Reši naslednje strani v SDZ  2: 64, 65, 66 in 67.

Z nalogami boš ponovil-a ločila v povedih, trdilne in nikalne povedi, predvsem pa uporabo vejice pri naštevanju.

3. V zvezek za SLJ napiši naslov

Tabelska slika:

NA KAJ MORAMO PAZITI, KADAR NAŠTEVAMO

Med besedami, ki jih naštevamo, napišemo vejico.

Primer: Nina je kupila kruh, med, sol, kvas in moko.

ŠPORT

Učenec razvija vzdržljivost, moč, ravnotežje in izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

Športnih 5 x 5

Pred teboj so različne naloge za razvijanje vzdržljivosti, moči, ravnotežja in raztezanja. Vsak dan si izberi 5 vaj, po eno iz posamezne skupine (vzdržljivost, moč, prosti čas, ravnotežje, raztezanje).

Ko opraviš vse naloge, mi lahko slikico ali posnetek kakšne vaje pošlješ na moj elektronski naslov.

VELIKO ZABAVE!

To je vaja, ki naj traja do petka, 3. 4. 2020 (vsak dan). 

ŠPORT

Športnih 5 x 5

Učenec:

• razvija vzdržljivost, moč, ravnotežje in izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

1. Pred teboj so različne naloge za razvijanje vzdržljivosti, moči, ravnotežja in raztezanja.

2. Vsak dan si izberi 5 vaj, po eno iz posamezne skupine (vzdržljivost, moč, prosti čas, ravnotežje, raztezanje).

3. Ko opraviš vse naloge, mi lahko slikico ali posnetek kakšne vaje pošlješ na moj elektronski naslov.

VELIKO ZABAVE!

To je vaja, ki naj traja do petka, 3. 4. 2020 (vsak dan). 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V kraljestvu gliv

Oglej si gradivo PRILAGODITVE BITIJ NA OKOLJE, V KATEREM ŽIVIJO na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

• 4. razred,

• predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA

• interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino

• 4. sklop Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

Prilagoditve bitij na okolje, v katerem živijo 

• Preberi in oglej si gradivo pod naslednjimi zavihki: 

Če nimaš dostopa do e-gradiva, si preberi besedilo in oglej slike v učbeniku za NIT,  str. 101-103.

V zvezek napiši naslov PRILAGODITVE ŽIVIH BITIJ NA OKOLJE, V KATEREM ŽIVIJO

Odgovori na naslednja vprašanja s celimi povedmi.

1. S čim so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo?

2. Kaj pomeni, da imajo živa bitja varovalno barvo?

3. Razloži besedno zvezo SVARILNA BARVA.

4. Zapiši  tri primere prilagoditve rastlin na okolje (npr.  zvonček ima odebeljen ščitni list, da lahko prodre na plan skozi trdo zemljo in sneg …).

5. Zapiši tri primere prilagoditve živali na okolje (npr. močerad s svojo svarilno barvo opozarja nase svoje plenilce…)

6. Kako bi v gozdu lahko postal »neviden« ti?

Jutri si boš lahko pregledal svoje odgovore in jih po potrebi dopolnil-a, popravil-a.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Razvoj živih bitij

Učenec:

• se zaveda, da razvojne spremembe potekajo zelo počasi.

• Spozna, da so se živa bitja spreminjala skozi čas.

1. Oglej si gradivo FOSILI na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

• 4. razred,

• predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA

• interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino

• 4. sklop Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

• Fosili – preberi in oglej si gradivo pod naslednjima zavihkoma:

2. Če nimaš dostopa do e-gradiva, si preberi besedilo in oglej slike v učbeniku za NIT,  str. 99-100.

3. V zvezek kar pod včerajšnji naslov (Razvoj živih bitij) prepiši naslednje besedilo in si ga zapomni:

Tabelska slika: (nadaljuj pod naslov, ki smo ga napisali prejšnjo uro NIT)

Fosili (okamneli ostanki ogrodij živih bitij) nam dokazujejo, da se živa bitja skozi čas spreminjajo, nastajajo in izumirajo.

Danes na Zemlji živijo rastline in živali, ki jih nekoč ni bilo.

Na kaj bi pomislil, če bi v svojem kraju našel fosil školjke? (Razmisli in odgovori!)

GLASBENA UMETNOST

Učenec poglablja nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe – domoljubna vzgoja. Oblikuje si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine. Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se giba. Razume in uporablja glasbena pojma: ljudska in umetna glasba.

Slovensko ljudsko izročilo – ljudska pesem

Preberi besedilo v učbeniku na strani 62.

V zvezek napiši naslov: LJUDSKE PESMI

Samostojno zapiši štiri povedi. Pomagaj si z namigi:

– nastanek

– značilnosti

– čemu so služile

– danes

Oglej si notni zapis pesmi Dekle je po vodo šla.

Če je ne poznaš, v desnem kotu zgoraj preberi besedilo.

(Najverjetneje jo poznaš ali pa si jo že slišal-a. Ugotoviš pa lahko, da se je malo razlikovala od te, kar pa ni čudno, saj je to ena od značilnosti ljudskih pesmi.)

Prisluhni pesmi na Rokusovem e- gradivu https://www.radovednih-pet.si

Najdeš jo po naslednjih korakih:

– 4. razred,

– predmet GLASBENA UMETNOST

– interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino

– 5.sklop Glasba skozi čas

– 3. poglavje: Ljudske pesmi

– klikni slušalke 

Ob klavirski spremljavi prepevaj in z gibi prikazuj vsebino pesmi.

GLASBENA UMETNOST

Slovensko ljudsko izročilo – ljudska pesem

Učenci:

• Poglabljajo nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe – domoljubna vzgoja.

• Z izvajanjem glasbe utrjujejo terčno dvoglasje.

• Oblikujejo si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.

• Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe, se gibajo.

• Razumejo in uporabljajo glasbene pojme: ljudska in umetna glasba.

1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 62.

2. V zvezek napiši naslov

Tabelska slika:

LJUDSKE PESMI

(Samostojno zapiši štiri alineje. Pomagaj si z namigi:

– nastanek

– značilnosti

– čemu so služile

– danes)

3. Oglej si notni zapis pesmi Dekle je po vodo šla.

Če je ne poznaš, v desnem kotu zgoraj preberi besedilo.

(Najverjetneje jo poznaš ali pa si jo že slišal-a. Ugotoviš pa lahko, da se je malo razlikovala od te, kar pa ni čudno, saj je to ena od značilnosti ljudskih pesmi.)

4. Prisluhni pesmi na Rokusovem e- gradivu https://www.radovednih-pet.si

5. Izberi:

• 4. razred,

• predmet GLASBENA UMETNOST

• interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino

• stran 5-3

• nato izberi slušalke  

Ob klavirski spremljavi prepevaj in uživaj.

 

(Skupno 496 obiskov, današnjih obiskov 1)