ŠPO

NAVODILO ZA UČENCE:

Če imate možnost, si sprintajte prilogo, v kateri so navodila in predloga za družabno igro Kače in lestve po športno. Če te možnosti nimate, si iz igre izberite 8 – 10 poljubnih vaj (pitje vode ni vaja, temveč nagrada 🙂 ) in jih enkrat v dnevu naredite doma ali na prostem, če bo vreme primerno.

Igro se seveda lahko igrate tudi ostale dni, kadarkoli vas bo volja. Pa obilo zabave!

Pravila za igro KAČE IN LESTVE

ANGLEŠČINA

Tema: Pisno sporočanje: My day

Cilji: utrjevanje že poznanega besedišča za dnevna opravila

        utrjevanje naučenega besedišča o uri

Poslušaj pesmico MR UPSIDE – DOWN

Prepiši spodnje povedi in dodaj uro. V pomoč ti je prvih pet povedi, ki jih tudi prepiši. 

MY DAY

I get up. I get up at half past six.

I wash my face. At twenty to seven I wash my face.

I put on my clothes. Then I put on my clothes.

I have breakfast. I have breakfast from seven o ‘ closk to ten past seven.

I go to school. At quarter past seven I go to school.

I have lunch.

I do my homework.

I play with my toys.

I read a book.

I play outside.

I go for a walk.

I watch TV.

I eat dinner.

I take a shower.

I put on pyjamas.

I brush my teeth.

I go to bed.

Prepis mi poslikaj in pošlji na moj elektronski naslov.

GOSPODINJSTVO

VIRI ZA ZADOVOLJEVANJE POTREB

VIR, IZDELEK, STORITEV

Učenci razumejo, da so viri bistveni za zadovoljevanje potreb.

Vire razvrščajo. Razlikujejo med izdelki in storitvami.

Preglej si rešitve sestavin zdrave prehrane., spodaj pod tabelo.

Preberi snov v učbeniku str. 22 in 23, Kje dobim vse potrebno za življenje. Natančno si oglej tudi fotografije.

Oglej si film.

https://www.youtube.com/watch?v=gjJbCH3VfC0

Zapiši v zvezek naslov: VIR, IZDELEK, STORITEV

1. Pisno odgovori na vprašanje v celi povedi.

               Kaj je vir za kruh?

2. Prepiši spodnje besedilo in ga dopolni z besedami viri, izdelke, storitev.

___________ so snovi, iz katerih  izdelujejo______________________ za

zadovoljevanje naših potreb in želja.

Naročene dejavnosti, ki jih za nas opravijo druge osebe, imenujemo ______________________.

Oglej si film.

https://www.youtube.com/watch?v=NmptOH–WXY

3. Pisno odgovori na vprašanje v celem stavku.

Katero storitev si si ogledal v filmu ?

4. Preriši tabelo in jo dopolni. Iz česa nastanejo spodnji izdelki ? Pomagaj si z uporabo interneta.

VIR IZDELEK
čips
pšenica
papir
guma
svila
želatina
pulover

ŽELIM TI USPEŠNO DELO.

 SLJ

O koliščarjih smo že govorili. To so bili prvi prebivalci koliščarskih naselbin, katera domovanja so gradili na kolih. Prevažali so se s čolni, ki so se imenovali drevaki.

Leta 2010 so arheologi našli ostanke koliščarskih naselbin – lesene kole, brune, tramove, ostanke lončenih posod ter koščeno in kamnito orodje.

Slovenski pisatelj in duhovnik Janez Jalen je napisal Bobre. Delo je sestavljeno iz treh delov. Za lažje razumevanje besedila, najprej preberi, kako je po mitskem izročilu nastala Emona (Berilo, stran 129).

Preberi besedilo na straneh 128, 129, 130, 131. Besedilo preberi trikrat, razlago neznanih besed najdeš v stvarnih pojasnilih ali na spletu.

V zvezek napiši naslov

Janez Jalen BOBRI in odgovori na vprašanja (s celimi stavki):

  1. O čem govori odlomek?
  2. Naštejte imena ženskih in moških književnih oseb. Kaj opaziš?
  3. Kako je Ostrorogi sprejel tujce?
  4. Zakaj jih je imenoval Črnolasi Vzhodnjaki?
  5. Zakaj so se mu tujci zdeli čudni?
  6. Kako si predstavljate življenje koliščarjev  na Ljubljanskem barju?

DRU

V zvezek zapiši ARHEOLOG in ZGODOVINAR. Pojasni oba pojma. Pomagaj si s spletom ali učbenikom.

Preberi v učbeniku na strani 80 – Ali je vse res?

Poišči na spletu ali v knjigi kakšno zgodovinsko dejstvo (SSKJ; dejstvo = …kar se je dejansko zgodilo…).

Zanima me, kaj si našel. Zgodovinsko dejstvo mi pošlji na moj spletni naslov.

(Skupno 404 obiskov, današnjih obiskov 1)