SPOZNAVANJE OKOLJA – Onesnaževanje okolja

Z učenci se pogovorimo o onesnaževanju okolja (kako in s čim onesnažujemo okolje, kam odlagamo odpadke, ali ločujemo odpadke). Učenci predstavijo svoje izkušnje.

V Deželi Lilibi poiščite zelen samostojni delovni zvezek za SPO 2.del (v tretji vrsti), odprite str.22 (ko kliknete na DZ, se pod njim pojavi številka strani, kliknite nanjo in vpišite številko strani ter potrdite z enter tipko). Na teh dveh straneh učenci opisujejo fotografije. Ugotovijo, da so nekatere snovi okolju in ljudem nevarne, da onesnažujejo okolje.  Pogovorimo se, kam odlagamo take odpadke in kako še lahko poskrbimo, da narava ne bo onesnažena. Na strani 25 nalogo rešijo ustno. Nato pa si oglejte še stran 25, kjer skupaj ponovite, kaj so v teh dneh spoznali, se naučili.

Na koncu pa učenci na UL (priloga) pokažejo ali povedo, v katere zabojnike naj pospravijo smeti. >>> Miška je pospravljala okolico

ŠPORT – Poligon

Učenci se ogrejejo s tekom, vmes hodijo z globokim dihanjem. Napravijo nekaj gimnastičnih vaj (8x ponovijo vsako vajo).

Si pripravijo poligon, npr.:

  • Tečejo slalom med drvmi (si na tla položijo drva oz. kakšne igrače  …)
  • Splezajo čez klop (ali drugo nizko oviro na dvorišču)
  • Zlezejo pod mizo na dvorišču
  • Razdaljo 5m preskačejo po eni nogi
  • Z zaletom preskočijo nizko oviro (igračo)
  • Z zaletom in enonožnim odrivom skočijo v daljino (na travi)
  • Razdaljo 5 m preskačejo sonožno

Pospravijo poligon. Se z bratci in sestricami igrajo skrivalnice.

SLOVENŠČINA – Oglašanje domačih živali

Danes boste z učenci poslušali posnetke oglašanja domačih živali.  Najprej poslušajte posnetek št. 25 – oglašanje živali.  Nato predvajajte vsak posnetek posebej, učenci naj povedo, katero žival so poslušali in kako se imenuje njeno oglašanje.

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.pngpastedGraphic_4.pngpastedGraphic_5.pngpastedGraphic_6.pngpastedGraphic_7.pngpastedGraphic_8.pngpastedGraphic_9.png

Po poslušanju v zvezek  za SLJ napišite naslov DOMAČE ŽIVALI in narišite tri od poslušanih živali (eno od večjih, eno od srednje velikih in eno od malih živali). Pri risanju ne pozabite na barve.

Če posnetkov ne boste mogli odpreti, jih poiščite na Youtube.

MATEMATIKA – Števila do 15

Z  učenci ponovite štetje naprej in nazaj ter številke do 15. Pripravijo si izdelane kartončke s številkami.

Povemo številko, učenec jo dvigne. Pokažemo številko – učenec prebere številko in pove, za koliko je večja od deset. Počasi ploskamo – štejejo ploske. Povemo številko – učenec ploska. Številko pokažejo na številskem traku ali na ravnilu. Povemo številko, učenec pokaže na traku (ravnilu) in pove, katero je število je za eno večje/manjše od danega števila.  Po nareku zapišejo številke do 15 (v zvezek za MAT).

Nato rešujejo naloge v DZ/ str. 81 in 82. Tu se prvič srečajo z znakom za evro – €.  Po navodilih naj ustno opravijo tudi zadnjo nalogo štetja.

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)