MATEMATIKA – Števila do 15

Za vajo zopet ponovite štetje naprej in nazaj ter številke do 15. Pripravijo si izdelane kartončke s številkami, dva lončka in 20  gumbov ali kock ali fižolovih zrn…

Od 11 do 15 si izberite eno številko npr. 13, učenci naj v en lonček dajo 3 stvari, v drugi lonček pa 13, vajo ponovite z drugimi številkami (ugotovijo, da je v drugem lončku 10 stvari več; če ne ugotovijo, naj stvari iz lončkov postavijo v vrste in jih primerjajo).

Nato rešujejo naloge v DZ/ str. 83 in 84.

Pri prvi nalogi na tej strani, na str.83 (pri 8.nalogi), morajo najprej ocenit število balonov (ugibajo število in ga zapišejo), šele nato preštejejo balone. Primerjajo obe zapisani števili in ugotovijo, kako točna je bila njihova ocena.

Pri 10. in 11. nalogi pa ugotovijo, da so števila za 10 večja.

Pri 12. nalogi si lahko pomagajo s kartončki ali s številskim trakom.

Za pomoč pri utrjevanju si lahko napravite vlakec s številkami:

 

SLOVENŠČINA – Velika tiskana črka U

Učenci naštevajo besede, ki se začnejo na glas U. V deželi Lilibi bodo pogledali, kako se zapiše črka U (najdete jo takole: Dežela Lilibi  nato – šolska ulica 1-2 – slovenščina – Dežela ABC – Tiskane črke – črka U – Poglej, kako napišem to črko).

Po ogledu pišejo črko U v zvezek (SLJ), eno vrsto čez dva prostorčka, dve vrsti črk čez en prostorček.

Nato iščejo besede s črko U na sredini (jih narišejo v zvezek) in besede s črko U na koncu (jih tudi narišejo v zvezek). Lahko jih tudi napišejo.

Sledi delo v DZO (delovni zvezek s črkami) str. 34.

Pri zgornjih sličicah na obeh straneh pobarvajo okence z rumeno, kjer slišijo glas U. Tisti, ki znajo sami, s svinčnikom zapišejo besede. Vsi rešijo in preberejo stran 34 in vsi preberejo še besedilo z zvezdico. Vsi v zvezek za SLJ prepišejo besedilo označeno s peresom. Tisti, ki znajo že več, rešijo še str. 35 in dodatno prepišejo dopolnjene povedi zadnje naloge v zvezek.

Vsak dan vadite branje.

 

GLASBA –  Metuljček cekinček

Učencem pripovedujemo pravljico. Ob pripovedovanju učenci gibalno prikazujejo, kar pravljica pripoveduje.

Nekoč je bila prekrasna gosenica, ki je zelo rada lezla po drevesu, cesti, hišah, cvetlicah … (prst učencev predstavlja gosenico, ki leze po telesu, tleh, stolih, mizah …). Toda nekega dne je postala gosenica zelo zaspana. Zvila se je in zaspala. Globoko je smrčala. Ko se je prebudila in odprla oči, je ugotovila, da ji je zelo tesno. Ni se mogla več premikati kot prej. Bila je zavita v tisoče tankih nitk. Zvijala se je na tleh in se pričela kotaliti. Želela se je osvoboditi, zato je napela vse svoje moči in nitke so se strgale. Osvobodila je desno roko, nato še levo, desno nogo, levo in nazadnje še glavo. Pogledala se je in ugotovila, da ima namesto rok prečudovita pisana krila, s katerimi lahko poleti v svet. Postala je metulj.

Predvajamo posnetek Antonio Vivaldi, Štirje letni časi – Pomlad, 3. stavek.

Učenci med poslušanjem skladbe predstavljajo metulje, ki letajo po travniku.

Če vam skladbe na dvoklik ne odpre, jo najdete na Youtube: Spring (3rd movement, Allegro) – Antonio Vivaldi.

Nato na Youtube poiščete pesmico Metuljček cekinček (otroška), učenci jo poslušajo in zraven pojejo ter plešejo.

 

METULJČEK CEKINČEK (JANEZ BITENC)

METULJČEK, CEKINČEK,

TI POTEPINČEK, KJE SI PA BIL?

“PRI MAJCENI CVETKI,

DROBNI MARJETKI

MEDEK SEM PIL.”

PO TEM KO ŽELODČEK, POLN KAKOR SODČEK,

BIL JE NALIT, SEM REKEL MARJETKI,

DROBCENI CVETKI:

“ZDAJ SEM PA SIT!”

 

Če želite, si lahko izdelate tudi svojega metuljčka, navodilo najdete v prilogi. Izdelajmo metulja

 

ŠPORT – Igre

Učenci lahko tekajo okoli hiše. Štirikrat po pol minute naj počasi tečejo, vmes  pa opravijo en krog hoje, naredijo naj tudi dihalne vaje (globok vdih, izdih).

Nato napravijo nekaj gimnastičnih vaj ob zidu.

Z bratom ali sestro  (mamico ali očkom) se igrajo igro skrivanje, lovljenje, slepo miš…

(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)