ŠPO

Naravne oblike gibanja.

 

 

CILJI:

o   Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

o   Zadovoljijo potrebo po gibanju.

o   Razvijajo koordinacijo celega telesa.

o   Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

 

AKTIVNOSTI:

ü  Čim več se gibaj v naravi. Obišči bližji gozd, opazuj spremembe, raziskuj, hodi po hlodu…)

ü  Izvajaj vaje za ravnotežje. (lastovica, gobica, ..

ü  Če vreme ne dopušča gibanja v naravi naredi vaje otroške joge-PRILOGA

 

GUM

VIVALDI: ŠTIRJE LETNI ČASI (POMLAD)

 

 

CILJI:

  • Doživljajsko poslušajo glasbo.
  • Navajajo se na pozorno poslušanje.
  • Poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja.

AKTIVNOSTI

ü  Poslušaj posnetek skladbe na povezavi: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=l-dYNttdgl0

ü  V zvezek za GUM napiši naslov skladbe: VIVALDI: ŠTIRJE LETNI ČASI – POMLAD.

Ob poslušanju nariši svoja doživetja in občutke.

MAT

BESEDILNE NALOGE

 

CILJI:

o   Pozna in razume računski operaciji seštevana in odštevanja.

o   Pozna,  razume, uporaba matematičnih besedi VSOTA in RAZLIKA.

AKTIVNOSTI

ü  Sestavi in zapiši v zvezek dve besedilni nalogi. Uporabi besedi VSOTA in RAZLIKA.

ü  Za izziv (utež na strani 90) Če zmoreš rešiti sam.

SLJ

Pravljica na obisku

ŠIVILJA IN ŠKARJICE (priloga)

CILJI:

o   doživljajo interpretativno prebrano pravljico

AKTIVNOSTI:

ü  Prosi starše ali starejše brate/ sestre, da ti preberejo pravljico.

V zvezek napiši naslov pravljice in ilustriraj.

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNA STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE…. 

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

Sporoči nazaj katere so ti všeč in kako si uspešen.

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

BRANJE MALO DRUGAČE-priloga

10 MINUT JOGE-PRILOGA

VAJA DELA MOJSTRA

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

 

ANGLEŠČINA

Tema: Rime (ustno sporočanje)

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča

  • V zvezek si nariši rime, ki so jih našli tvoji sošolci.

  • Rime »preberi« na različne načine (tiho/glasno, visoko/tiho, hitro/počasi)
(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)