ANGLEŠČINA

Tema: Slušno razumevanje (utrjevanje besedišča)

Cilji:

ponovitev besedišča: barve, pohištvo, šolske potrebščine,  oblačila

razumevanje prebranega

 • TABELSKI ZAPIS

V zvezek napiši naslov PRACTICE in pod naslov nariši spodnjo tabelo.

clothes (oblačila)

school objects (šolske potrebščine)

furniture (pohištvo)

colours (barve)

Poslušaj pesmico IN, ON, UNDER

Nato dopolni tabelo v zvezku z ustreznimi besedami, ki si jih slišal v pesmici. Če je potrebno, še enkrat glej posnetek, vmes ga po potrebi ustavi.

Prepis mi poslikaj in pošlji na moj elektronski naslov.

DRUŽBA

Trajnostni razvoj

V učbeniku za DRUŽBO si na strani 76 in 77 preberi besedilo.

V zvezek za DRU napiši naslov TRAJNOSTNI RAZVOJ in prepiši cilje trajnostnega razvoja

 ( učbenik str. 76 ).

Oglej si filme:

https://www.youtube.com/watch?v=DhRhhJK1KQk

https://www.youtube.com/watch?v=90zvkY4ZfUc

 https://www.youtube.com/watch?v=lypWQnDxHG0

https://www.youtube.com/watch?v=jLcYS57JZPU

V zvezek napiši  naslov TUDI MI LAHKO SODELUJEMO  in  zapiši vsaj 5 aktivnosti, s katerimi že vi doma pomagate našemu planetu

 (npr.  ločujete odpadke – imate ločene koše za embalažo in mokre odpadke,

 biološke odpadke nesete na kompostnik,

 varčujete z vodo – ko perete zelenjavo, s preostalo vodo zalijete rože ipd.).

REŠITVE

Odgovori na vprašanja .

 1. Okolje onesnažujejo:
 • INDUSTRIJA : različni plin onesnažujejo zrak, industrijske odplake se izlivajo v reke in morja,
 • PROMETNA SREDSTVA z izpušnimi plini onesnažujejo okolje,
 • KMETIJSTVO in gozdarstvo zmanjšujeta površine namenjene rastlinam in živalim,
 • LJUDJE vsakodnevno onesnažujemo okolje.

 

 1. KOLIKO ČASA POTREBUJEJO, DA SE RAZGRADIJO ?

 

ODPADEK ČAS  RAZGRADNJE
papir

3 mesece

 

žvečilni gumi

5 let

 

pločevinka

10 let

 

plastenka

1000 let

 

steklenica

4000 let

 

 

 1. ODPADKI so hrana in izdelki, ki jih ne želimo ali ne moremo več uporabiti, zato jih odvržemo.
 2. RECIKLIRANJE je predelava že uporabljenih stvari za izdelavo novih izdelkov. S tem zmanjšujemo porabo naravnih virov, količino odpadkov in porabo energije.
 3. EKOLOŠKI OTOKI so prostori, kjer stojijo različni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.
 4. Sami lahko vplivamo na zmanjšanje onesnaženosti okolja :
 • ne kupujemo gaziranih pijač, doma pripravimo sirupe, sokove, pijemo vodo,
 • pri nakupih uporabljamo vrečke iz blaga,
 • ravnamo varčno z vodo in elektriko,
 • ne kupujemo hrano v embalaži, doma sami pripravljamo  svežo hrano,
 • ne kupujemo po nepotrebnem oblačil in igrač,
 • ločeno zbiramo odpadke, jih odlagamo na ekološke otoke ali v zbirne centre . . .

 

 1. ura SLJ

Zadnje dni se veliko pogovarjamo, beremo in spoznavamo različne poklice. Tudi sami ste včeraj predstavili izbrani poklic (če mi ga še niste poslali, to lahko storite še danes).

 

Ko se vrnemo v šolo, boš imel-a govorni nastop, pri katerem boš natančno opisal-a en poklic po tvoji izbiri. V naslednjih dneh se bomo na to temeljito pripravili.

 

Opomba: To kar pišeš sedaj, še ni govorni nastop, ampak samo opis poklica. Na govorni nastop se bomo še pripravljali.

 

Da bo delo lažje steklo, tokrat reši naloge v SDZ 2, strani 58, 59 in 61.

 

 1. ura MAT

 

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh:

73, 74, 75, 76

Sporoči mi, koliko časa si reševal matematično nalogo.

 

 1. ura ŠPO

 

Pojdi v naravo, če imaš v bližini kakšen gozd, pojdi v gozd.

S pomočjo naravnih materialov (palic, vej, dreves…) naredi poligon.

Medtem ko delaš poligon, se dobro ogrej.

Poligon večkrat ponoviš.

Če imaš možnost, poligon poslikaj (ali posnemi) in mi ga pošlji na mail.

 

 

(Skupno 271 obiskov, današnjih obiskov 1)