ANGLEŠČINA

Tema: Pisno sporočanje: My day

Cilji: utrjevanje že poznanega besedišča za dnevna opravila

        utrjevanje naučenega besedišča o uri

 Gibalna pesmica: CAN ‘ T STOP THE FEELING

Nekateri še imate težave pri poznavanju ure, zato si poglej posnetek in tako še enkrat ponovi poimenovanje!

 • NALOGA NA SPLETU za utrjevanje dnevnih opravil
 • Na telefonu ali računalniku pojdi na it. Vtipkaj PIN:  0750990 in se prijavi (Enter Nickname) s svojim imenom in začetnico priimka (npr. KlavdijaK.).

Čaka te 18 vprašanj. Vedno imaš pripravljene 4 odgovore, a le eden je pravilen. Pomagaj si s slikico. Ko označiš odgovor, greš na naslednjega (next).

Lahko rešuješ večkrat, vendar se moraš prijavit z novim imenom (prvotnemu imenu dodaj številko, npr. KlavdijaK1). Kviz je odprt do petka. Če uporabiš kak drug vzdevek, mi ga sporoči po mailu, da vidim, kdo igra! Rešuj kviz.

 • Preizkusi se še v kvizu, katerega številka PIN je 0687684
 • Ne potrebuješ odgovarjati na moj elektronski naslov, ker bom sama videla tvoj rezultat v kvizu.

 

 1. ura SLJ

Dobro si oglej spodnje fotografije.

(Vir: splet)

V prihodnjih dneh se bomo od doma pripravljali na govorni nastop (ki ga boste izvedli, ko se vrnemo).

Danes bomo malo ponovili opis rastline in živali iz 4. razreda:

 • Ključne besede za opis živali so zunanjost, življenjski prostor, prehranjevanje, razmnoževanje, oglašanje, družina.
 • Ključne besede za opis poklica so npr. kaj dela, kje opravlja delo, katere pripomočke uporablja).

Danes boste ustno opisali vse dve fotografiji (poklic, žival).

V zvezek za jezikovnost (naslov: OPIS RASTLINE) pa boste pisno opisali rastlino na fotografijo (opiši, kar vidiš, kar veš, ne pomagaj si s spletom!) à ta opis mi slikaj in mi ga pošlji na moj mail.

 1. ura MAT

Danes boš ponovil znanje o pravokotniku in spoznal  načrtovanje pravokotnika z geometrijskim orodjem.

 • V zvezek prepiši spodnji zapis, pravokotnik pa nariši s šablono.

Načrtovanje pravokotnika

Pravokotnik ima:

 • 4 stranice,
 • 4 prave kote,
 • 4 oglišča,
 • nasprotni stranici sta skladni in vzporedni,
 • sosednji stranici sta pravokotni, nista skladni, zato ni kvadrat.

 

Načrtovanje pravokotnika je podobno načrtovanju kvadrata. Razlika je samo v tem, da niso vse štiri stranice enako dolge.

V zvezek boš načrtal pravokotnik. (Glej načrtovanje v DZ str. 36.)

V zvezek prepiši:

 

Načrtaj pravokotnik z dolžino 6 cm in širino 4 cm. (Izpiši podatke, s prosto roko nariši skico pravokotnika in označi oglišča in stranice, nato načrtaj pravokotnik.)

 

Podatki:                                                       Skica:

a = 6 cm

b = 4 cm

 

 • Fotografiraj mi tvoj zapis.

 

 

 1. ura NIT

Ta teden smo začeli „govoriti“ o različnih snoveh.

Poglejte si zanimiv filmček o  lastnostih snovi:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/#

Še filmček o masi: https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/#

Vzemite kuhinjsko tehtnico in stehtajte vse, kar vidite (odprta moka, sladkor, jabolko, kruh, sol, kozarec, olje…).

V zvezek nariši miselni vzorec in podaj vse informacije o tem, kaj si tehtal. V miselni vzorec dopiši še s čim tehtamo maso, kakšne naprave za merjenje mase poznamo, kaj vse lahko tehtamo…

 • miselni vzorec mi pošlji na moj mail naslov.

 

 1. ura ŠPO

Pojdi v naravo, če imaš v bližini kakšen gozd, pojdi v gozd.

S pomočjo naravnih materialov (palic, vej, dreves…) naredi poligon.

Medtem ko delaš poligon, se dobro ogrej.

Poligon večkrat ponoviš.

Če imaš možnost, poligon fotografiraj (ali posnemi) in mi ga pošlji na mail.

 

 

 

(Skupno 560 obiskov, današnjih obiskov 1)