2. A 2. B

 

 

SLOVENSKI JEZIK

PRI ZOBOZDRAVNICI

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče bere kratka preprosta opisovalna besedila, napisana z malimi tiskanimi črkami.
 • Ustno povzame bistvene podatke.
 • Izraža svoja občutja med branjem.
 • Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšal.

  Naloga:

 • V kazalu učbenika za slovenščino poišči besedilo z naslovom Pri zobozdravnici. Glasno  ali šepetajoče ga vsaj trikrat preberi. Oceni svoje branje.
 • Po branju ustno odgovori na naslednja vprašanja:
 1. Kam je mama peljala Evo?
 2. Kdaj jo je peljala?
 3. Ali bo zobozdravnica Evi popravila zobe? Zakaj ne?
 4. Kaj je treba narediti, če v zobeh nastanejo luknjice?
 5. S čim zobozdravnica očisti luknjice v zobu?
 6. S čim zalije očiščeno luknjico?
 7. Kaj je pokazala zobozdravnica Evi?
 8. Zakaj je zobozdravnica Evi namazala noht z lakom?
 9. S čim ji je odstranila lak z nohta?
 10. Kaj ti je bilo v besedilu zanimivo? Zakaj?
 11. Si že vedel vse, kar je napisano v besedilu? Kaj si izvedeli novega?
 12. Kaj misliš, zakaj Eva ni imela nobene luknjice v zobeh?
 • V zvezek napiši naslov PRI ZOBOZDRAVNICI in s celimi povedmi odgovori na vprašanja. Pomagaj si z besedilom v učbeniku. Piši s tiskanimi črkami.
 1. Kdo je peljal Evo k zobozdravnici?
 2. Kaj je ugotovila zobozdravnica?
 3. Kaj je treba narediti, kadar v zobeh nastanejo luknjice?
 4. S čim zobozdravnica očisti zobe?
 5. Kako je zobozdravnica Evi pokazala delovanje svedra?
 • Spodaj nariši, kako si zadovoljen s svojim branjem.

 

PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA

Cilji:

 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.
 • Odgovore na vprašanja ter prepisano besedilo naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

SLOVENSKI JEZIK

PRI ZOBOZDRAVNICI

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče bere kratka preprosta opisovalna besedila, napisana z malimi tiskanimi črkami.
 • Ustno povzame bistvene podatke.
 • Izraža svoja občutja med branjem.
 • Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšal.

  Naloga:

 • V kazalu učbenika za slovenščino poišči besedilo z naslovom Pri zobozdravnici. Glasno  ali šepetajoče ga vsaj trikrat preberi. Oceni svoje branje.
 • Po branju ustno odgovori na naslednja vprašanja:
 1. Kam je mama peljala Evo?
 2. Kdaj jo je peljala?
 3. Ali bo zobozdravnica Evi popravila zobe? Zakaj ne?
 4. Kaj je treba narediti, če v zobeh nastanejo luknjice?
 5. S čim zobozdravnica očisti luknjice v zobu?
 6. S čim zalije očiščeno luknjico?
 7. Kaj je pokazala zobozdravnica Evi?
 8. Zakaj je zobozdravnica Evi namazala noht z lakom?
 9. S čim ji je odstranila lak z nohta?
 10. Kaj ti je bilo v besedilu zanimivo? Zakaj?
 11. Si že vedel vse, kar je napisano v besedilu? Kaj si izvedeli novega?
 12. Kaj misliš, zakaj Eva ni imela nobene luknjice v zobeh?
 • V zvezek napiši naslov PRI ZOBOZDRAVNICI in s celimi povedmi odgovori na vprašanja. Pomagaj si z besedilom v učbeniku. Piši s tiskanimi črkami.
 1. Kdo je peljal Evo k zobozdravnici?
 2. Kaj je ugotovila zobozdravnica?
 3. Kaj je treba narediti, kadar v zobeh nastanejo luknjice?
 4. S čim zobozdravnica očisti zobe?
 5. Kako je zobozdravnica Evi pokazala delovanje svedra?
 • Spodaj nariši, kako si zadovoljen s svojim branjem.

 

 

PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA

Cilji:

 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.
 • Odgovore na vprašanja ter prepisano besedilo naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE)

Cilji:

 • Odšteva  desetična števila od dvomestnih števil do 100, vključno s številom 0.

Naloga:

 • Poljubnemu dvomestnemu številu odštevamo desetična števila.

Primer:         72 – 30 = _

    Nastavimo 7 stolpcev in 2 posamezni kocki, nato 3 stolpce odvzamemo.

         Grafična ponazoritev:

 • Naredi nekaj primerov. Lahko si pomagaš s konkretnim materialom (zobotrebec = desetica, fižolčki/kamenčki = enice).
 • Primere zapiši in nariši v zvezek.
 • Vzemi stotični kvadrat in račune ponazori s premikanjem po stotičnem kvadratu. Kaj ugotoviš?
 • Reši naloge v SDZ 3/ stran 9,10.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE)

Cilji:

 • Odšteva  desetična števila od dvomestnih števil do 100, vključno s številom 0.

Naloga:

 • Poljubnemu dvomestnemu številu odštevamo desetična števila.

Primer:         72 – 30 = _

    Nastavimo 7 stolpcev in 2 posamezni kocki, nato 3 stolpce odvzamemo.

         Grafična ponazoritev:

 

 • Naredi nekaj primerov. Lahko si pomagaš s konkretnim materialom (zobotrebec = desetica, fižolčki/kamenčki = enice).
 • Primere zapiši in nariši v zvezek.
 • Vzemi stotični kvadrat in račune ponazori s premikanjem po stotičnem kvadratu. Kaj ugotoviš?
 • Reši naloge v SDZ 3/ stran 9,10.

SPOZNAVANJE OKOLJA

MOJE TELO

Cilji:

 • Pozna svoje telo in zna poimenovati notranje dele telesa.

Naloga:

 • Delovanje notranjih organov

Srce

Roke položi na prsi, na mesto, kjer je srce in si tiho.

Kaj si ugotovil ? Si začutil bitje srca? Kakšno je bilo bitje, hitro ali počasno, nežno, močno?

Naredi deset poskokov, deset počepov …

Ponovno se ustavi in primi za svoje srce. Kaj pa sedaj? Kakšno bitje občutiš? Se je kaj spremenilo? Kaj si ugotovil? Kateri del človeškega telesa ti je še pomagal pri poskokih, počepih? (mišice, kosti)

Pljuča

Če imaš,doma balon, ga napihni.

Kaj si naredil pred pihanjem? (vdihnil zrak) Kam je šel vdihani zrak? Kako je potoval?

Kaj si naredil, ko si napihovali balon? Kje je zdaj potoval zrak? Kaj si naredil, ko si napihnili balon? (ponovno vdihnili) Zakaj?

Kateri notranji organ smo pri tem potrebovali?

 • Vsak organ pokaži na svojem telesu ter ustno odgovori na vprašanja.

Kje leži srce? Zakaj je pomembno srce?

Kje ležijo možgani? Kakšno vlogo imajo možgani?

Kje leži želodec? Kakšno vlogo ima želodec?

Kje v notranjosti našega telesa je črevesje? Kaj se dogaja v črevesju?

Kje imamo ledvice? Kakšna je naloga levic?

 • V priponki (PDF), ki so jo dobili starši, preberi in ponovi, kaj si spoznal o svojem telesu.
 • Še več o telesu si poglej na spodnjih povezavah:

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/moje-telo

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/clovesko-telo

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/preveri-kaj-znas

 • Lahko se igraš s starši igrico Obliž (Primi se za nos, primi se za pljuča….)

SPOZNAVANJE OKOLJA

MOJE TELO

Cilji:

 • Pozna svoje telo in zna poimenovati notranje dele telesa.

Naloga:

 • Delovanje notranjih organov

Srce

Roke položi na prsi, na mesto, kjer je srce in si tiho.

Kaj si ugotovil ? Si začutil bitje srca? Kakšno je bilo bitje, hitro ali počasno, nežno, močno?

Naredi deset poskokov, deset počepov …

Ponovno se ustavi in primi za svoje srce. Kaj pa sedaj? Kakšno bitje občutiš? Se je kaj spremenilo? Kaj si ugotovil? Kateri del človeškega telesa ti je še pomagal pri poskokih, počepih? (mišice, kosti)

Pljuča

Če imaš,doma balon, ga napihni.

Kaj si naredil pred pihanjem? (vdihnil zrak) Kam je šel vdihani zrak? Kako je potoval?

Kaj si naredil, ko si napihovali balon? Kje je zdaj potoval zrak? Kaj si naredil, ko si napihnili balon? (ponovno vdihnili) Zakaj?

Kateri notranji organ smo pri tem potrebovali?

 • Vsak organ pokaži na svojem telesu ter ustno odgovori na vprašanja.

Kje leži srce? Zakaj je pomembno srce?

Kje ležijo možgani? Kakšno vlogo imajo možgani?

Kje leži želodec? Kakšno vlogo ima želodec?

Kje v notranjosti našega telesa je črevesje? Kaj se dogaja v črevesju?

Kje imamo ledvice? Kakšna je naloga levic?

 • V priponki (PDF), ki so jo dobili starši, preberi in ponovi, kaj si spoznal o svojem telesu.
 • Še več o telesu si poglej na spodnjih povezavah:

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/moje-telo

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/clovesko-telo

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/preveri-kaj-znas

 • Lahko se igraš s starši igrico Obliž (Primi se za nos, primi se za pljuča….)

ŠPORT

GIMNASTIČNE SPRETNOSTI

Cilji:

 • Utrjujejo osnovne gimnastične prvine.
 • Razvijajo spretnost in koordinacijo celega telesa.
 • Poznajo povezavo med gibanjem in zdravim načinom življenja.
 • Zadovoljijo potrebo po gibanju.
 • Ob igri se sprostijo in razvedrijo.

Naloga:

 • Uživaj z Juvijem na spodnji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM

ŠPORT

GIMNASTIČNE SPRETNOSTI

Cilji:

 • Utrjujejo osnovne gimnastične prvine.
 • Razvijajo spretnost in koordinacijo celega telesa.
 • Poznajo povezavo med gibanjem in zdravim načinom življenja.
 • Zadovoljijo potrebo po gibanju.
 • Ob igri se sprostijo in razvedrijo.

Naloga:

 • Uživaj z Juvijem na spodnji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM

ANGLEŠČINA

Tema: Rime (ustno sporočanje)

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča

 • V zvezek si nariši rime, ki so jih našli tvoji sošolci. Rime »preberi« na različne načine (tiho/glasno, visoko/tiho, hitro/počasi)

Poslušaj pesmico, ki jo je izbral Žiga: WHAT DO YOU SEE?

 

(Skupno 327 obiskov, današnjih obiskov 1)