5. A 5. B

ŠPO

NOGOMET: Zaustavljanje žoge

Danes nadaljujemo z nogometom.

 1. Najprej se dobro ogrej s pomočjo tega nogometaša: https://www.youtube.com/watch?v=ij57OFjvwpk.
 1. Če imaš možnost, pojdi ven, če ne, si v stanovanju poišči večji prostor.
 2. Navodila

Vsako vajo ponovi desetkrat:

– vodi žogo po prostoru (z notranjim delom stopala, z zunanjim delom stopala),

– žogo si brcni naprej, nato steci za njo in jo ustavi,

– če imaš možnost delaj zunaj, žogo brcaj v steno (stoj vsaj 2 metra od stene) – po   odboju od stene jo zaustavi z nogo.

 

 TJA

 1. Ponovno si oglej in zapoj pesem: https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0
 1. Sedaj v zvezeku poišči petkove zapiske in na glas preberi, kaj rad počneš, česa ne itd.

I like _______________________________ (npr. I like dancing.)

I love ______________________________ (npr. I love reading books.)

I don’t like __________________________ (npr. I don’t like playing cards.)

I hate ______________________________ (npr. I hate skipping.)

 1. DZ 36/1: pod sličice napiši oz. poimenuj hobije
 1. DZ 36/2: napiši, kaj imata deček in deklica rada ali ne (upoštevaj smeškote).
 1. DZ 37/2: napiši vprašanja in označi najprej zase, če to aktivnost maraš ali ne.
  Nato ista vprašanja postavi mami, očetu ali komu drugemu in označi
  njen/njegov odgovor.
 2. Preglej rešitve:

DZ 36/1: 2 talking to friends, 3 taking photos, 4 playing golf, 5 doing exercises, 6 playing Frisbee, 7 skupping, 8 playing cards

DZ 36/2: Boy: 2 I like talking to friends. 3 I like taking photos.
4 I don’t like playing cards.

                Girl: 5 I like playing Frisbee. 6 I don’t like doing exercises.
7 I like playing board games. 8 I don’t like skipping.

DZ 37/2:  2 Do you like playing Frisbee?     3 Do you like playing board games?

                 4 Do you like playing golf?            5 Do you like doing exercises?

                 6 Do you like taking photos?

 

MAT

Utrjevanje računanja obsega in načrtovanja kvadrata in pravokotnika

Danes boste uporabili znanje  računanja obsega in načrtovanje kvadrata in pravokotnika. Pri načrtovanju bodi pozoren na: izpis podatkov, skico in načrtuj lik z geometrijskim orodjem. Pri obsegu pa ne pozabi, da je simbol za obseg mala pisana črka o (o).

 1. Reši nalogi v delovnem zvezku na strani 42. (Delaj v zvezek, da boš imel dovolj prostora.)
 2. Pri reševanju 4. naloge v delovnem zvezku na strani 43, si za vprašanje a in b izpiši podatke in izračunaj obseg.
 3. Pomagaj Cofu rešiti nalogo Zmorem tudi to v delovnem zvezku na strani 43.
 4. Pošlji mi fotografijo tvojih zapisov.

ŠPO

NOGOMET: Zaustavljanje žoge

Danes nadaljujemo z nogometom.

Vsako vajo ponovi desetkrat:

– vodi žogo po prostoru (z notranjim delom stopala, z zunanjim delom stopala),

– žogo si brcni naprej, nato steci za njo in jo ustavi,

– če imaš možnost dela zunaj, žogo brcaj v steno (stoj vsaj 2 metra od stene) – po  odboju od stene jo zaustaviš z nogo.

 SLJ

Opis izbrane rastline

Opis rastline si spoznal v prejšnjih urah. Čas je, da svoje znanje uporabiš za oblikovanje opisa.

 1. Izberi eno izmed rastlin v 6. nalogi DZ str. 30.
 2. Poišči podatke o izbrani rastlini (splet, knjižna gradiva…) in izpolni miselni vzorec, ki ti ga prilagam. V miselni vzorec zapiši ključne besede in bistvene podatke. Vse zapisuj v zvezek.
 1. Pošlji mi zapis miselnega vzorca.

SLJ

 

Kako tvorimo opis rastline?

Opis rastline si spoznal v prejšnjih urah. Čas je, da svoje znanje uporabiš za oblikovanje opisa.

 • Izberi eno izmed rastlin v 6. nalogi DZ str. 30.
 • Dopolni miselni vzorec, ki ga prilagam.
 • Miselni vzorec preriši v zvezek in ga dopolni.

Ključne besede v miselnem vzorcu pošlji na moj mail.

NIT

Snovi različno shranjujemo

Danes boste ponovili znanje o snoveh (lastnosti, agregatna stanja…) in spoznali, kako lahko snovi shranjujemo in zakaj jih shranjujemo v določeno embalažo.

 1. Spodaj imaš preglednico. Dobro preberi zapisane besede.

Embalažo predstavljajo besede zapisane z modro barvo, z  rdečo barvo pa so zapisane besede, ki poimenujejo snov. Ustno poveži, kaj spada skupaj.

 

MLEKO VODA ŽIVO SREBRO LED
SOLATA RIŽ KROMPIR BOMBONI
SLADOLED ZVEZKI KNJIGE PARFUM
TETRAPAK KOZAREC TORBA HLADILNA TORBA
STEKLENIČKA LESEN ZABOJNIK PLASTIČNA POSODA DARILNA VREČKA
 1. Večkrat preberi besedilo v učbeniku na strani 84, 85.
 2. Zapis v zvezek.

 Snovi različno shranjujemo

Drobnozrnate snovi, snovi v prahu, tekočine in pline hranimo v posodah, ki jih imenujemo embalaža.

Posode poimenujemo po snoveh iz katere so narejene:

– steklenica- iz stekla

– plastenka-iz plastike

– pločevinka-iz tanke kovine, pločevine

– jeklenke-iz jekla.

 1. Prepiši vprašanja v učbeniku na strani 84 in 85 ter nanje odgovori.
 2. Pošlji mi fotografijo odgovorov na vprašanja iz učbenika.

MAT

 

Obseg pravokotnika in kvadrata – utrjevanje

V prejšnjih urah si se učil računati obseg pravokotnika in kvadrata. Danes boš oboje utrjeval. Pazi na natančen izpis podatkov, ne pozabi na skico! Ne pozabi, da je simbol za obseg mala pisana črka o (o). Pri vsaki nalogi upoštevaj pravilen postopek računanja obsega. (kvadrat: o = 4 · a;  pravokotnik: o = 2 · a + 2 · b)

 • Reši 4. nalogo v DZ str. 43.
 • Reši še 1. nalogo pod rubriko Zmorem tudi to. Za vsak pravokotnik izpiši podatke in izračunaj njegov obseg. Računaj v zvezek.

 

Želim videti rešene naloge.

 TJA

Izgovorjava

1.) Pojdi na: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/.

2.) Poišči zavihek Fun and games, pod zavihkom izberi Tongue Twisters*.

3.) Izberi Big black bug. Pod sliko imaš puščico, klikni, slišal boš izgovorjavo. Ponovi večkrat.

4.) Na enak način vadi še naslednje:

Greek grapes

– Fuzzy Wuzzy

– Fresh Fried Fish

– Red lorry, yellow lorry

– Quick kiss

Kateri tongue twister se ti je zdel najtežji? Ob katerem si se najbolj zabaval? Če želiš, se lahko posnameš in mi pošlješ posnetek svoje izgovorjave.

*Tongue twister je kombinacija besed, ki jo težko izgovorimo, saj se nam ob izgovorjavi hitro zaplete jezik, sploh če jo želimo izgovoriti hitro. Hkrati pa vadimo in ozaveščamo pravilno izgovorjavo določenih glasov. Npr. v Red lorry, yellow lorry, se pojavijo glasovi /j/, /r/ in /l/ , ki so si zelo podobni in jih hitro zamenjamo. Ko izgovarjamo počasi, težav ni, ko poskusimo hitreje, pa vidimo, kako okreten mora biti naš jeziček, da pravilno izgovorimo Hkrati pa takšna vaja zahteva od nas res veliko koncentracije.

NIT

 

Snovi različno shranjujemo

Danes boste ponovili znanje o snoveh (lastnosti, agregatna stanja…) in spoznali, kako lahko snovi shranjujemo in zakaj jih shranjujemo v določeno embalažo.

 • Spodaj imaš preglednico. Dobro preberi zapisane besede.

Embalažo predstavljajo besede zapisane z modro barvo, z  rdečo barvo pa so zapisane besede, ki poimenujejo snov. Ustno poveži, kaj spada skupaj.

 

MLEKO VODA ŽIVO SREBRO LED
SOLATA RIŽ KROMPIR BOMBONI
SLADOLED ZVEZKI KNJIGE PARFUM
TETRAPAK KOZAREC TORBA HLADILNA TORBA
STEKLENIČKA LESEN ZABOJNIK PLASTIČNA POSODA DARILNA VREČKA

 

 • Večkrat preberi besedilo v učbeniku na strani 84, 85.

 V zvezek zapiši:

 Snovi različno shranjujemo

Večjo količino snovi(150 ℓ) shranjujemo v sodih (vino, pivo, kis).

Manjše količine (1 ℓ, 0,5 ℓ, 0,2 ℓ) shranjujemo v plastenkah, steklenicah ali pločevinkah (mleko, voda, sokovi).

Še manjše količine (parfume) pa v stekleničkah (0,1 ℓ).

V posodi z večjo prostornino shranimo večjo količino snovi.

Prostornino običajno merimo v litrih, decilitrih in mililitrih.

Drobnozrnate snovi, snovi v prahu, tekočine in pline hranimo v posodah, ki jih imenujemo embalaža.

Posode imenujemo po snoveh iz katere so narejene:

– steklenica- iz stekla

– plastenka-iz plastike

– pločevinka-iz tanke kovine

– jeklenke-iz jekla.

(Skupno 305 obiskov, današnjih obiskov 1)