1. A 1. B

GLASBA –  Glasbene uganke

Učenci najprej pojejo pesmice, ki smo se jih učili.

  • Glasbena pantomima

Nekdo (mama, ati brat, sestra) mrmra ali poje melodijo znane pesmice na la-la. Učenec poskuša ugotoviti za katero pesem gre.

  • Igra: Kdo te je poklical?

Preverili bomo, kako dobro se v družini poznate po glasu. Učenec bo imel zavezane oči. Nato bo vodja igre pokazal na nekoga, ki bo povedal ime tistega, ki je v krogu – lahko s spremenjenim glasom. Učenec bo moral ugotoviti, kdo ga je poklical. Če ugotovi, ga tisti, ki ga je poklical zamenja. Igro večkrat ponovimo.

GLASBA–  Poslušanje: LABOD

Labodi so vodne ptice iz družine plovcev, spadajo v skupino gosi. So do 1,8 m dolge, močne in dolgovrate ptice. Živijo ob z rastlinjem bogatih sladkih vodah na zmernih in hladnih območjih po vsem svetu, razen Afrike.

  • Značilnosti laboda gibalno prikažite: ima dolg vrat-podaljšamo svoj vrat, labod ima velika krila, ki jih počasi in elegantno premika- vaše roke predstavljajo labodova krila, počasi jih dvignemo in spustimo.

poslušanje posnetka C.Saint Seansa: Labod iz Živalskega karnevala

  • Po poslušanju ilustriraj v zvezek za glasbeno umetnost svoja doživetja.

MATEMATIKA – Merim dolžino

Učenci vzamejo dve različno dolgi barvici in ju primerjajo po dolžini (krajša, daljša barvica). Vzamejo tri različno dolge barvice, določijo najkrajšo in najdaljšo. Nato svoje barvice iz peresnice uredijo po dolžini.

Dolžino sobe učenci in starši izmerijo s koraki, primerjajo meritve – zakaj ni enako? (Nismo vsi merili z enako dolgimi koraki.)

Dolžino mize učenci in starši izmerijo s pedmi, zopet primerjamo.

V DZ/MAT na strani 10 si ogledajo fotografije, kako merimo z nestandardnimi merskimi enotami. Učenci pokažejo korak, stopalo in ped in z njimi izmerijo, npr. višino omarice, razdaljo od mize do vrat, dolžino okenske police… in povedo, kaj so izmerili.

Pri drugi nalogi povedo, koliko sponk in koliko kock meri slamica. S sponkami in kockami si sami izmerijo svinčnik, nato meritev ponovijo še starši. Kaj so učenci ugotovili?

 

SLOVENŠČINA – Velika tiskana črka C

Učenci naštevajo besede, ki se začnejo na glas C. V deželi Lilibi bodo pogledali, kako se zapiše črka C.

 Po ogledu pišejo črko C v zvezek (SLJ), eno vrsto čez dva prostorčka, dve vrsti črk čez en prostorček.

Nato iščejo besede s črko C na sredini (jih narišejo v zvezek) in besede s črko C na koncu (jih tudi narišejo v zvezek). Lahko jih tudi napišejo.

Sledi delo v DZO (delovni zvezek s črkami) str. 38.

Pri zgornjih sličicah na obeh straneh pobarvajo okence z rumeno, kjer slišijo glas C. Tisti, ki znajo sami, s svinčnikom zapišejo besede. Vsi rešijo in preberejo stran 38 in vsi preberejo še besedilo z zvezdico. Tisti, ki znajo že več, lahko še rešijo str. 39.

 ŠPORT – Igre

Če bo lepo vreme, se igrajte v naravi (preskakovanje potočkov, tekanje po hribu, metanje storžev v daljino – v gozdu…). Ob slabem vremenu pa napravi nekaj gimnastičnih vaj.

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)