MATEMATIKA

SEŠTEVAMO DO 100

DE+D=

CILJI:

 • o Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100. (brez prehoda)
 • o K danemu številu prištejejo desetično število.
 • o Poznajo pojme: desetica in enice.

AKTIVNOST:

 • ⎫ Dani primer preriši v zvezek. Naredi še vsaj 5 svojih primerov.
 • ⎫ Podobne naloge rešuj na moji matematiki po rubriko PRIŠTEVANJE DESETIC
 • ⎫ Ne pozabi na naslov in datum.
 SLJ-SPO CILJI:

 • o Kratka preprosta besedila piše s pisanimi črkami.
 • o Po pisanju vrednosti svoje besedilo in ga izboljšuje.

AKTIVNOSTI:

PISNO SPOROČANJE

 • ⎫ Včeraj si opisal eno izbrano drevo, danes povedi o drevesu, ki si ga opazoval in opisoval ZAPIŠI v zvezek. Upoštevaj kriterije pisanja. (samovrednotenje)
 • ⎫ Izvedi samovrednotenje.

URIMO BRALNO TEHNIKO

 • ⎫ Izberi in preberi besedilo iz berila ali izberi knjigo iz domače knjižnice.
 • ⎫ V zvezek domačega branja zapiši naslov in nariši glasnega junaka.

ZANIMIVO, IZZIVI

Save.si

https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas

PRAVLJICA ZA LAHKO NOČ : PRVI POLET

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/prvi-polet

 

ZANIMIVO, IZZIVI

Save.si

https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas

Pravljica za lahko noč MODRI ZAJČEK

Radi beremo na različne načine-PRILOGA

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)