4. A 4. B

 TJA

Slušno razumevanje: Renata lives in a big old house
1.) Oglej si slike. Poišči pare:

2.) Namig: iščeš rime.

3.) Rešitve: house – mouse, trousers – blouses, boots – suits, jar – car

4.) Pojdi na: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/renata-lives-big-old-house.

 • Nad videom klikni Preparation. Poveži besede s sliko. Če klikneš zvočnik , lahko slišiš izgovorjavo.
 • Oglej si video (lahko večkrat, vsekakor pa dvakrat).
 • Reši nalogo pod videom (Game).

Sedaj poskusi ti najti kakšno rimo. Pošlji mi jo po mailu.

 TJA

U/84 My bedroom 

1.) Odpri učbenik na strani 84. Tina in Martin bosta opisala svoji sobi. Dobro si oglej sliki njunih sob. Sedaj tiho preberi besedilo, ki je nad slikama. Ob branju glej slike, tako boš lažje razumel.

Oglej si slovarček:

farm – kmetija               flat – stanovanje

big – velik                       small – malo (velikost)

upstairs – zgoraj            bunkbed – pograd

parents – starša             share a room – deliti si sobo

lots – veliko (število)

 Še enkrat preberi besedilo.

2.) V zvezek napiši naslov MY BEDROOM (učb. 84) in prepiši vprašanja, ki so v modrem kvadratku pod slikama. (piše Let’s explore!, pod tem je 6 vprašanj).

Ponovimo: WHERE – kje, WHAT – kaj, WHOSE – čigavo (to si napiši v zvezek).

3.) Ponovno si oglej sliki in odgovori na vprašanja, ki si jih prepisal. Odgovore  mi pošlji na mail: mateja.trebec@guest.arnes.si (slikaj zvezek).

MATEMATIKA

Učenec pisno deli z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000 in napravi preizkus.

Pisno deljenje do 1000 s prehodom

 1. Danes se bomo naučili pisno deliti s prehodom, zato v zvezek za MAT napiši naslov:

PISNO DELJENJE S PREHODOM

 1. Včasih se nam deljenje ne izide in imamo ostanek. To si spoznal-a že v 3. razredu.

V zvezek zapiši naslednje račune in jih reši. Zgleduj se po prvih dveh primerih:

23 : 4 = 5, ostane 3 (ker je 5 × 4 + 3 = 23)

57: 8 = 7, ostane 1

23 : 3 = __, ostane __

27 : 5 = __, ostane __

44 : 6 = __, ostane __

 1. Poglej si filmček na spodnji povezavi, da vidiš, kako se pisno deli pisno z večjimi števili:

https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo

 1. V zvezek zapiši račune iz posnetka, po potrebi počasi še enkrat ( in še enkrat …) glej posnetek in sproti poskusi pisno deliti:

175 : 5 =              Preizkus:

Tukaj imaš zapisan primer postopka za prvi račun:

175  :  5 = 35

                25

0

 

       Naredimo še preizkus:   35 × 5

175

Vidimo, da smo računali prav ker je zmnožek pri preizkusu enak deljencu pri računu deljenja.

 1. Zdaj poskusi še z ostalimi tremi računi (če ti ne gre, si še enkrat poglej filmček):

256 : 4 =              Preizkus:

540 : 4 =              Preizkus:

754 : 2 =              Preizkus:

 1. Reši naloge v DZ, 3. del, stran 76, 77 – izberi si 4 račune, ki jih boš rešil in naredil preizkus.
 1. Preizkus ti bo pokazal, če si reševal-a prav.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Človeške rase

Učenec:

 • loči skupne značilnosti ljudi in posebne znake, po katerih se razlikujejo skupine in posamezniki.
 • Ve, da na svetu živijo različne rase ljudi.
 • Išče razlike med različnimi rasami.
 • Ugotovi, zakaj so se pri ljudeh razvile določene prilagoditve na življenjsko okolje, kjer živijo.
 1. Oglej si spodnje obraze. Po čem so si podobni, po čem različni? Misliš, da so si ti ljudje v sorodu?
 1. Oglej si fotografiji dveh dečkov. Prvi živi v Afriki, drugi v Evropi. Katere podobnosti in razlike opaziš? Kaj misliš, v kakšnem okolju živita?
 1. V katerem od spodnjih bivališč živi afriški in v katerem evropski deček?
 1. Zapiši v zvezek.

Tabelska slika:

ČLOVEŠKA RASA

 • je skupina ljudi s podobnimi telesnimi znaki, ki se dedujejo.
 • Vsaka človeška rasa je nastala, ko se je človek prilagodil na pogoje, kjer živi – na količino padavin, temperaturo …
 • Ljudje, ki živijo v vročih predelih sveta, so običajno višji in imajo daljše okončine ter se tako hitreje ohlajajo.
 • Ljudje, ki živijo v hladnejših predelih sveta, so običajno nižji, s krajšimi okončinami. Na ta način lažje ohranjajo toploto v sebi.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec ugotovi, da je na Zemlji veliko različnih okolij in da v različnih okoljih najdemo različna živa bitja. Ve, da se živa bitja z obliko in zgradbo telesa prilagodijo določenemu življenjskemu območju.

V različnih okoljih so različna živa bitja

 

RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA OKOLJA:

 • Na Zemlji je veliko različnih življenjskih okolij – gore, ledeniki, morja, otoki, travniki …
 • Poglej si slike v učbeniku za NIT, na strani 108.
 • Ali je v vseh teh okoljih mogoče življenje?

 

RAZLIČNA ŽIVA BITJA:

 • V različnih okoljih najdemo različna živa bitja – ribe v morjih, jezerih, rekah, ribnikih, gobe v gozdovih, človeško ribico v jamah …
 • Poglej si različna živa bitja v učbeniku za NIT, na strani 109.
 • Ali poznaš vsa imena teh živih bitij?

 

RISANJE ŽIVIH BITIJ V ŽIVLJENJSKIH OKOLJIH

V zvezek za NIT napiši naslov: V RAZLIČNIH OKOLJIH SO RAZLIČNA ŽIVA BITJA

Stran v zvezku razdeli na štiri enake dele. V vsak del nariši eno življensko okolje in vsaj tri različna živa bitja (rastline, živali), ki živijo v tem okolju. Če imaš kakšne stare revije, lahko tudi izrežeš živa bitja in jih nalepiš v določeno narisano življenjsko okolje.

Primer: V en del narišeš goro in vsaj tri živa bitja, ki jih najdemo v gorah – npr. gamsa, orla, planiko, encijan …

OPAZOVANJE V NARAVI

Ko boš šel/šla  v naravo, opazuj živa bitja na travniku, vrtu, gozdu … Morda imaš lupo in boš lažje opazoval-a tudi tista majhna živa bitja – rastline in živali. Spoznal-a boš, kako bogata je naša narava!

DRUŽBA

Časovni trak

Učenci:

 • se orientirajo v času s pomočjo časovnega traka.
 • Znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku.
 1. Vse, kar se je tebi zgodilo od tvojega rojstva do danes, je preteklost zgodovina.

Nekatere dogodke si si zapomnil-a, veliko pa ni tako pomembnih in so šli v pozabo.

(Če te kdo vpraša, kaj si jedel 13. septembra 2018, ne veš.

Če pa te vpraša, kaj si jedel na prvi šolski dan, pa bi najbrž vsi znali odgovoriti.)

 1. Pri dogodkih je pomembno tudi, kako so si sledili. Nekateri so se zgodili bolj daleč nazaj, drugi pa manj.

Dogodke iz preteklosti nazorno prikažemo s časovnim trakom, iz katerega je razvidno, kaj se je zgodilo prej in kaj pozneje.

 1. Nariši svoj časovni trak.

Tabelska slika:

ČASOVNI TRAK MOJEGA OTROŠTVA

 1. Nariši trak.
 2. Sega lahko čez obe strani v zvezku.

 1. Na začetku napiši svoj datum rojstva in svoje ime.
 1. Trak razdeli na devet ali deset enakih delov. Vsaka črta pomeni tvoj rojstni dan,

 1. Spomni se (povprašaj tudi starše) na vsaj pet pomembnih dogodkov iz tvojega življenja.

(Nekaj namigov: dobil sem sestrico, preselili smo se v novo hišo, umrla je prababica, poškodoval sem se, dobila sem hrčka,…)

 1. Umesti dogodke v časovni trak.

Iz kvadratka, ki pomeni leto tvojega življenja, potegni puščico in zapiši dogodek. Lahko ga tudi opišeš ali prilepiš fotografijo.

Vesela bi bila, če svoj časovni trak fotografiraš in mi ga pošlješ v vpogled.

DRUŽBA

Časovni trak

Učenec se orientira v času s pomočjo časovnega traka. Zna izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku.

 1. Vse, kar se je tebi zgodilo od tvojega rojstva do danes, je preteklost zgodovina.

Nekatere dogodke si si zapomnil-a, veliko pa ni tako pomembnih in so šli v pozabo.

(Če te kdo vpraša, kaj si jedel 13. septembra 2018, ne veš.

Če pa te vpraša, kaj si jedel na prvi šolski dan, pa bi najbrž vsi znali odgovoriti.)

 1. Pri dogodkih je pomembno tudi, kako so si sledili. Nekateri so se zgodili bolj daleč nazaj, drugi pa manj.

Dogodke iz preteklosti nazorno prikažemo s časovnim trakom, iz katerega je razvidno, kaj se je zgodilo prej in kaj pozneje.

 1. Nariši svoj časovni trak.

Tabelska slika:

ČASOVNI TRAK MOJEGA OTROŠTVA

 1. Nariši trak.
 2. Sega lahko čez obe strani v zvezku.

 1. Na začetku napiši svoj datum rojstva in svoje ime.
 1. Trak razdeli na devet ali deset enakih delov. Vsaka črta pomeni tvoj rojstni dan,

 1. Spomni se (povprašaj tudi starše) na vsaj pet pomembnih dogodkov iz tvojega življenja.

(Nekaj namigov: dobil sem sestrico, preselili smo se v novo hišo, umrla je prababica, poškodoval sem se, dobila sem hrčka,…)

 1. Umesti dogodek v časovni trak.

Iz kvadratka, ki pomeni leto tvojega življenja, potegni puščico in zapiši dogodek. Lahko ga tudi opišeš ali prilepiš fotografijo.

Svoj časovni trak fotografiraj in mi ga pošlji v vpogled.

MATEMATIKA

Merjenje mase – razmerja med merskimi enotami

Učenci:

 • Ocenijo in merijo količine (maso) s standardnimi enotami.
 • Usvojijo pojem merska enota in mersko število.
 • Spoznajo standardne merske enote za maso.
 • Pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v enoimenske in obratno.
 • Primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi.
 • Primerjajo (istoimenske, enoimenske) količine in računajo z njimi.
 1. Danes bomo merske enote za maso med seboj primerjali.
 1. Beseda deka pomeni

Če GRAMU dodamo DEKA, to pomeni

1 g  · 10 = 10 g ali 1 dag

Beseda kilo pomeni 1000.

Če GRAMU dodamo KILO, to pomeni

1 g  · 1000 = 1000 g ali 1 kg

 1. Torej:

1 dag = 10 g

(1 dag  · 10 = 10 g  · 10)

(1 dag  · 100 = 10 g  · 100)

10 dag = 100 g

100 dag = 1000 g

 1. Ogledaš si lahko še pretvorbe na interaktivnem gradivu od strani 20-0 do 20-4

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4/matematika-4

ali pa si pomagaš s spodnjo shemo, ki si jo prerišeš v zvezek.

Tabelska slika: (naslov velja še včerajšnji)

 

 1. Naredi prvo vajo.

V zvezek prepiši pretvorbe in jih reši.

1 dag = ____ g

7 dag = ____ g

25 dag = ____ g

360 dag = ____ g

1 kg = ______ g

1000 g = ____ kg

7 kg = ______ g

5000 g = ____ kg

GLASBENA UMETNOST

Učenec izdela ljudsko glasbilo lončeni bas in nanj zaigra. Oblikuje si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.

Slovensko ljudsko izročilo – izdelava lončenega basa

 1. Izdelal-a boš LONČENI BAS.

Potrebuješ:

 • cvetlični lonček (glineni, plastični, keramični),
 • balon ali vrečko,
 • gladko palčko (bambus, slamica),
 • vrvico,
 • elastiko,
 • škarje.

2. Prste namočiš v vodo in nato v ritmu katerekoli pesmi drgneš po palici gor in dol.

GLASBENA UMETNOST

Slovensko ljudsko izročilo – izdelava lončenega basa

Učenci:

 • izdelajo ljudsko glasbilo lončeni bas in nanj zaigrajo.
 • Oblikujejo si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.
 1. Izdelali bomo LONČENI BAS

Kaj potrebuješ:

 • cvetlični lonček (glineni, plastični, keramični),
 • balon ali vrečko,
 • gladko palčko (bambus, slamica),
 • vrvico,
 • elastiko,
 • škarje.

 1. Prste namočimo v vodo in nato v ritmu katerekoli pesmi drgnemo po palici gor in dol.

 

NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo: V tem tednu se boš naučil/a nekaj o veliki noči.

Napiši naslov: OSTERN(velika noč)

Poslušaj pesmice na spodnjih povezavah: https://www.youtube.com/watch?v=TFfdjkUrrDEhttps://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY

https://www.youtube.com/watch?v=jTDcsHKcNbo

V prilogi imaš list, na katerem so napisane besede o veliki noči in tudi narisane. Lista NE TISKAJ. >>> Ostern – neue Wörter

Prepiši besede v zvezek in zraven nariši. Besede večkrat preberi.

Danes mi ničesar NEpošiljaš.

(Skupno 764 obiskov, današnjih obiskov 1)