2. A 2. B

ANGLEŠČINA

Tema: Easter  (medpredmetno povezovanje)

Cilji: učenci spoznavajo in utrjujejo besedišče povezano s praznikom

Ponovi pesmico o velikonočnih zajčkih (EASTER BUNNY) kako:

  • skačejo (hop),
  • tečejo (run),
  • hodijo (walk) in
  • poskakujejo (skip) naokrog.

Bodi tudi ti zajček in zapleši z njimi.

  • POMOČ STARŠEM

Svojim staršem pomagaj pri opravilih, v času priprav na praznični konec tedna.

Zapleši (hop, spin, walk, run) tudi na to gibalno pesmico.

SLOVENSKI JEZIK

MARTIN JE ZBOLEL

Cilji:

• Glasno ali šepetajoče prebere kratko preprosto besedilo.

• Ustno povzame bistvene podatke.

• Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšal.

Naloga:

• Ustno dopolni  povedi  s smiselno besedo:

♣ Tisti, ki zdravi bolne je ___________.

♣ Zdravnik nam predpiše ______________.

♣ Kadar pademo, se nam na kolenu naredi ________.

♣ Zdravnika čakamo v _______________.

♣ Rano povijemo s _____________.

♣ Kadar nas boli grlo, imamo _____________.

♣ Kdor je bolan, je _____________.

• V kazalu poiščejo besedilo z naslovom Martin je zbolel. Preberi besedilo. Pogovor:

• Povej naslov besedila. Kako bi ti dal naslov prebranemu besedilu? Zakaj?

• Kam ni mogel Martin? Zakaj ni mogel v šolo?

• Kdo mu je izmeril temperaturo? Zakaj je poklicala zdravnika?

• Kaj je naredil družinski zdravnik? Katero bolezen je imel Martin? Kaj je zdravnik naročil Martinu?

• Kaj je Martin vprašal mamo? Kaj mu je mama odgovorila?

• Kaj pomenita besedi družinski zdravnik? Kako bi pojasnil besedo temperatura? Pojasni, kaj pomeni: Zdravnik je Martinu predpisal zdravila. Pojasnit besedo zdravila.

• Ustno nadaljuj pripoved o bolnem Martinu.

GLASBENA UMETNOST

Poslušanje: PODEŽELSKI VRTOVI

Cilji:

• Usmerjeno poslušajo skladbo.

• Plešejo hitro in počasi.

• Razvijajo občutek za tridobni metrum.

Naloga:

• Poslušaj posnetek skladbe Podeželski vrtovi na spodnji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ckt1mAiq5Uo     Najdi motiv v skladbi, ki se večkrat ponavlja.

• Na kaj te skladba spominja?

Skladba je vesela, poskočna, lahkotna. Zamisli si pravljična bitja, palčke, ki v teh prekrasnih vrtovih živijo. Vsak skrbi za svojo rožo. Rahlja zemljo, okopava, zaliva, obtrguje. Zanj njegova roža najlepše diši.

• Skladbo poslušaj še enkrat. Zdaj  z gibanjem ponazarjaj palčka, ki skrbi za svojo rožico. Poduhaš pa jo lahko samo takrat, ko zaslišiš motiv, ki se ponavlja.

• Zapoj znane pomladne pesmi. Pomagaj si z zvezkom za glasbeno umetnost.

MATEMATIKA

UTRJEVANJE ODŠTEVANJA NA MOJI MATEMATIKI                  

Cilji:

• Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

Naloga:

• Utrjuj odštevanje do 100 brez prehoda čez desetico na Moji matematiki. Naloge te že čakajo.

• Tudi tu je nekaj nalog: https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/odstevam/dvomestna-stevila  (Morska dirka, parkirna hiša)

             

SPOZNAVANJE OKOLJA

SKRBIM ZA ZDRAVJE

Cilji:

• Ve, da  zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogoča rast in razvoj ter da pomaga ohranjati zdravje.

• Pozna pomen redne nege telesa in razume vzroke dobrega počutja ob redni telesni vadbi.

Naloga:

• Skrb za zdravje

Malo razmisli in se s starši pogovori s pomočjo spodnjih vprašanj.

⎫ Kolikokrat in kdaj si je potrebno umivati zobe?

⎫ Zakaj je umivanje zob pomembno? Kako si umivate zobe in s čim?

⎫ Kako še poskrbimo za svoje zobe?

⎫ Ali opravljate redne kontrole pri zobozdravniku oz. zdravniku?

⎫ Ali se redno umivate? Kaj si je potrebno umivati? Kolikokrat? Čemu je pomembna čistoča našega telesa?

⎫ Na kakšne načine še skrbite za svoje zdravje?

⎫ Ali vsak dan poskrbite, da se gibate oz. telovadite?

⎫ Ali pravočasno odhajate spat in dovolj počivate?

⎫ Ali uživate vsaj 5 obrokov na dan? Kako se imenujejo posamezni obroki, ki jih zaužijete?

⎫ Ali počivate, če ste bolni? Ali obiščete zdravnika?

⎫ Na zdravniških pregledih ste tudi cepljeni. Kaj mislite, čemu?

⎫ Ali je pomembno, da živimo v čistem okolju? Zakaj?

• Odpri učbenik za SPO na strani 68 in si oglej fotografije. Pripoveduj, na kakšne načine otroci na sliki skrbijo za svoje zdravje. Preberi besedilo pod ilustracijo.

• Prepiši v zvezek.

            SKRBIM ZA ZDRAVJE:

– Veliko se gibam na svežem zraku.

– Jem raznoliko hrano.

– Skrbim za osebno higieno.

– Vzamem si čas za igro in počitek.

– Pravočasno grem spat.

.

• Oblikuj tabelo, v katero boš vpisoval/a, kaj so danes že naredil koristnega za svoje zdravje. Tabelo boš izpolnjeval teden dni. Predlog tabele najdeš spodaj.

    

.

 

(Skupno 174 obiskov, današnjih obiskov 1)