GUM

 

CILJI:

·         Ponovijo, utrdijo naučene pesmice.

·         Ponovijo, utrdijo ritmično gibanje lastnega telesa.

 

AKTIVNOST

ü  Izbrano pesmico zapoj staršem. Če imaš možnost, mi pošlji posnetek.

ü  Ritmično spremljaj pesmico z lastnim telesom.  (LASTNO USTVARJANJE, GIBALNA PONAZORITEV ALI KRIŽNO GIBANJE)

 

 

 

 

MAT

RAČUAM DO 20

CILJI:

·         Učenci uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20.

·         Primerjajo števila po velikosti.

·         Štejejo, zapišejo in berejo števila  do 20.

 

 

AKTIVNOST:

ü  Odpri delovni zvezek Novi prijatelj, 3. del na strani 15.

ü  Reši naloge.

ü  Ko končaš, reši še naloge na strani 16.

ü

SLJ

PONOVIMO

Beremo in pišemo znane črke.

 

CILJI:

·         Pravilno izgovarjajo glas in ga zapišejo z veliko tiskano črko  po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

·         Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

ATIVNOST: 

ü  V delovnem zvezku za opismenjevanju si sam izberi kaj boš bral. Izbiraj med besedili do strani 35. Besedilo večkrat glasno preberi, nato ga prepiši v zvezek.

ü  Upoštevaj kriterije branja in pisanja.

ü  Pazi na pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše in na pravilno držo pisala. Svinčnik naj  bo ošiljen. 

VAJA DELA MOJSTRA.C

SPO:

 

S ČUTILI ZAZNAVAM SVET

CILJI:

·         Spoznavajo svoje telo.

·         Spoznajo čutila.

 

AKTIVNOST:

ü  Pokimaj z glavo. Pomahaj z roko. Dvigni nogo. Zapri oči. Primi se za stopalo. Pokrči kolena. Stopi na prste…

ü  Sedaj si ponovil dele svojega telesa. Ti je šlo?

ü  Danes boš spoznal čutila. Veš kaj so čutila? Kaj počnemo s čutili?

ü  S čutili zaznavamo svet.

ü  Sedaj si oglej zelo zanimiv posnetek, s katerim boš ugotovil, če poznaš čutila. https://www.youtube.com/watch?v=IvnTFgY9SgE

ü  Ko si ga ogledaš, boš vzel zvezek za spoznavanje okolja in narisal v zvezek kot vidiš spodaj.

ČUTILA

 

 

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si, tel. 031866321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

ZANIMIVO, IZZIVI:

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….   

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s SEMAFORČKOM ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela. AKTIVNOST OZNAČIMO Z DATUMOM.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

ANGLEŠČINA

Tema: Liki (utrjevanje znanja)

Cilji: učenci utrdijo besedišče povezano z živalmi

        učenci utrdijo besedišče povezano z liki

Poslušaj pesmico o živalih na kmetiji.

  • Pesmica o likih:

THE SHAPE SONG_1

THA SHAPE SONG_2

Poslušaj pesmici in ponovi besedišče za like.

  • Iz barvic sestavi like. Poimenuj jih.
  • V zvezek nariši tri žival iz likov. Uporabi šablonco in bodi čim bolj natančen.

Lahko si pomagaš s spodnjima skicama.

 

Risbico poslikaj in mi jo pošlji.

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)