4. A 4. B

SLOVENŠČINA (2 uri)

Učenec posluša, bere in doživlja umetnostno besedilo. Zaznava perspektivo književnih oseb. Nizajo asociacije ob dani besedi.

Polonca Kovač: Vezalkine sanje

 1. Pomisli na besedo VEZALKE.
 • Katere besede ti padejo na pamet?
 • Kakšne so lahko vezalke?
 • Kaj bi se zgodilo, če bi vezalke oživele? Kaj bi počele?
 1. Slovenska pisateljica Polonca Kovač je napisala zgodbo z naslovom Vezalkine sanje. Poišči jo v berilu in preberi.
 1. Odlomek lahko poslušaš tudi v interaktivnem gradivu za slovenščino. Izberi:
 • razred
 • Berilo
 • Interaktivno berilo
 • Proza
 • Vezalkine sanje
 • Klikneš na slušalke
 1. Izvedel / izvedela si, da je vezalka z drugimi rezanci ponosno čakala, da jo skuhajo v juhi in da pride na porcelanast krožnik z zlatim robom. Napiši nadaljevanje zgodbe. Uporabi svojo domišljijo.
 1. V zvezek zapiši naslov VEZALKINE SANJE – nadaljevanje zgodbe Polonce Kovač

In pod naslovom zapišeš nadaljevanje zgodbe.

Zgodbo mi pošlji. Se že veselim branja vaših nadaljevanj.

SLOVENŠČINA

Kako pišemo prošnjo in kaj napišemo v njej?

Učenci:

 • Berejo, razumejo in povzemajo pisne neuradne prošnje.
 • Pišejo neuradne prošnje.
 • Razvijajo kritičnost do svojega ravnanja in sporazumevanja ter do ravnanja in sporazumevanja drugih ljudi.
 • Razvijajo digitalno pismenost – berejo SMS-e, oblikujejo besedila z računalnikom, si elektronsko dopisujejo.
 1. Preglej, kako si reševal v petek.
 1. Oglej si pisne prošnje v SDZ 2 na strani 78 in 79,
 1. Reši naloge 3, 4 in 5 na strani 79 ter 6 in 7 na strani 80.

Tabelska slika:

Pisna prošnja

 • Napišemo jo lahko:
 • na list (z roko, natipkamo in natisnemo),
 • po telefonu (SMS, MMS)
 • na računalnik (e-pošta)
 • na družabnih omrežjih (FB)
 • Prošnja je neuradna, če je naslovnik naš sorodnik, znanec, prijatelj.
 • Sestavljena je iz petih delov:

4. SPODNJO NALOGO REŠI LE, ČE ŽELIŠ!

Napiši domišljijsko prošnjo Koroni. Izberi katerikoli način in mi jo pošlji. Najbolj izvirne bomo objavili v šolskem glasilu.

MATEMATIKA

Učenec pisno deli z enomestnim številom z ostankom v množici naravnih števil do 1000 ter naredi preizkus.

Pisno deljenje z ostankom

 1. Danes boš delil z ostankom.
 1. Najprej si poglej posnetek na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c

 1. V zvezek za MAT zapiši naslov PISNO DELJENJE Z OSTANKOM.
 1. Poskusi še sam rešiti primere, ki so bili na posnetku.

       Če se ti kje zatakne, lahko znova pogledaš posnetek. Naredi tudi preizkuse.

Računi iz posnetka:

235 : 4=

167 : 2 =

964 : 7 =

Razlaga za prvi račun:

235 : 4 = 58                      1. korak: 2 : 4 =    ne gre, ker je 2 manjše od 4

  35                                 2.korak: 23 : 4 =    23 ni večkratnik št. 4, vzamemo

     3 ost.                                                              najbližji nižji  večkratnik, to je 20

                                       3.korak: 23 : 4 = 5 (ostane 3)

                                       4.korak:  množimo nazaj 5 ×4 = 20 in koliko še do 23? 3

 1. korak: ostanek 3 podpišemo pod 23, natančneje pod 3, pripišemo 5
 2. korak: 35 : 4 = 8 (ostane 3)
 3. 7. korak: 8 × 4 = 32 in koliko še do 35? 3

                                                      Pod 35, natančneje pod 5 zapišemo ostanek 3

                                       8.korak: K temu ostanku ne moremo pripisati nobene druge številke več,

                                                       zato je tu  deljenje končano.

                                       9.korak: Naredimo preizkus.

Preizkus: 58 ×4

                    232          232 + 3 = 235

 

                                     POZOR: Pri preizkusu moraš prišteti še ostanek.

                                     Zdaj vidimo, da je to število (235) enako deljencu pri računu deljenja.

                                     Zato smo računali prav.

 1. Reši naloge v DZ, 3.del, str. 82, levi stolpec.

Preizkus ti bo pokazal, ali si reševal-a prav.

 

MATEMATIKA

Merjenje mase – naloge

Učenci:

·         Pretvarjajo večimenske količine v enoimenske in obratno.

·         Primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi.

·         Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.

·         Rešijo (strukturirani) matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.

 

1.     V zvezek prepiši in reši naloge

a)    Dopolni preglednico tako, da pri seštevanju mas dobiš 1 kg!

 

 

1 kg

700 g              65 655 g 215 g 410 g 895 g
300 g      420 g 500 g

 

 

1 kg

43 dag             65 33 dag 10 dag
57 dag 12 dag      60 dag 21 dag 99 dag

 

b)   Zidak tehta 4000 g. Koliko zidakov lahko naložimo na samokolnico, če jo lahko obremenimo največ s 60 kg?

R:

O:

c)    Koliko zidakov lahko naložimo na voziček z nosilnostjo 8 kg, če zidak tehta četrt kilograma?

R:

O:

d)   Koliko tehta košara, če vanjo damo:

Ø  šunko (1 kg 380 g)

Ø  kruh (77 dag)

Ø  5 jajc (eno tehta 60 g)

Ø  2 pomaranči (ena tehta 32 dag)

Ø  korenino hrena (180 g)

Ø  potico (pol kilograma)

           R:

O:

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec razvrsti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih. Opredeli vrsto kot osnovno enoto za razvrščanje in da so glavne skupine živih bitij kraljestva. Seznani se, da so raziskovalci včasih živa bitja uvrščali v skupine na osnovi podobnosti.

Organizme razvrščamo v skupine

 1. Spomni se na svojo omaro z oblačili. Verjetno imaš urejeno. Majice imaš zložene na enem kupu, hlače na drugem, nogavice imaš skupaj … Tako imamo nad oblačili večjo preglednost.
 1. Na Zemlji imamo veliko različnih organizmov (kot imaš ti v omari veliko različnih oblačil). Zaradi lažje preglednosti so jih znanstveniki razvrstili v skupine. Najprej so upoštevali samo zunanjo podobnost, danes pa živa bitja razvrščamo glede na njihove lastnosti. Razvrščamo jih v vrste, družine, kraljestva.
 1. Na interaktivnem gradivu Radovednih pet za NIT najdi naslov Organizme razvrščamo v skupine. Oglej si vse tri kratke filme.
 1. Če nimaš dostopa do gradiv, si lahko snov prebereš v učbeniku za NIT, stran 110.
 1. Zapiši v zvezek:

                     ORGANIZME RAZVRŠČAMO V SKUPINE

 Znanstveniki so organizme na Zemlji razvrstili v skupine.

Najožja skupina organizmov je vrsta. Predstavniki ene vrste se med seboj lahko razmnožujejo. Podobni so si po zgradbi in vedenju (na primer: sesalci, ribe …).

Najširša skupina organizmov je kraljestvo (na primer: kraljestvo gliv, kraljestvo rastlin, kraljestvo živali).

ŠPORT

Naravne oblike gibanja (na stopnišču)

Učenec:

 • razvija naravne oblike gibanja. Izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.
 1. Dobro se ogrej: teci 5 minut, nato naredi kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje.
 1. VAJE NA STOPNICAH:

Stopnice v hiši ali bloku lahko izkoristiš za izvajanje različnih gibalnih nalog. Na njih lahko izvajaš različne poskoke (po eni nogi, sonožne poskoke, skiping z nizkim in visokim dvigovanjem kolen, poskoke po eno ali več stopnic, plazenje po vseh štirih po stopnicah, izvajanje različnih krepilnih vaj  in še marsikaj drugega)

Pri uporabi stopnic bodi previden/ previdna, da ne pride do kakšne poškodbe.

 1. Na spodnji povezavi imaš zanimiv filmček, kjer dobiš veliko idej:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fM0LcdoRvM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09BW_exYhYeKGqmWOuDxr7y8-PMDLfUZGZcfh67Ix64dflkLN3M8zeDpA

 

ŠPORT

Učenec razvija naravne oblike gibanja. Izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

Naravne oblike gibanja (na stopnišču)

 1. Dobro se ogrej: teci 5 minut, nato naredi kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje.
 1. VAJE NA STOPNICAH:

Stopnice v hiši ali bloku lahko izkoristiš za izvajanje različnih gibalnih nalog. Na njih lahko izvajaš različne poskoke (po eni nogi, sonožne poskoke, skiping z nizkim in visokim dvigovanjem kolen, poskoke po eno ali več stopnic, plazenje po vseh štirih po stopnicah, izvajanje različnih krepilnih vaj  in še marsikaj drugega)

Pri uporabi stopnic bodi previden/ previdna, da ne pride do kakšne poškodbe.

 1. Na spodnji povezavi imaš zanimiv filmček, kjer dobiš veliko idej:

https://www.youtube.com/watch?v=4fM0LcdoRvM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09BW_exYhYeKGqmWOuDxr7y8-PMDLfUZGZcfh67Ix64dflkLN3M8zeDpA

 TJA

The Animal Sounds Song

Poslušaj pesem, ob koncu naštej živali, ki si jih videl (po angl.), poslušaj še enkrat.

Zapis v zvezek: živali

ANIMALS (živali)

dog – pes

cow – krava

duck – raca

owl – sova

elephant – slon

cat – mačka

bird- ptica

pig – pujs

mouse – miš

bear – medved

horse – konj

sheep – ovca

rabbit- zajec

people – ljudje

lion – lev

snake – kača

donkey- osel

chicken – piščanec

frog – žaba

bee – čebela

 

Prepiši živali in slovenski pomen. Pazi na pravilen zapis!

Poslušaj pesem še večkrat, ponavljaj živali.

RAČUNALNIŠTVO (NIP)

Nov teden, nova ura računalništva na daljavo. Prejšnji teden smo si ogledali prispevek v Izodromu o programiranju. Ste si ga ogledali? Če ga je kdo zamudil, je tukaj povezava za ogled na spletu.

V tem tednu pa bomo spet malo ponovili osnove programiranja. Na spletni strani Pišek ACM bi letos potekalo poskusno tekmovanje o programiranju. Preizkusite se v kategoriji 4. in 5. razred.

https://pisek.acm.si/contents/4907-319805995281415931-1246498428199543920-1425786604345493330/
Če komu ne bi uspelo opraviti vseh šestih nalog, naj mi javi, da pošljem kak namig. Ampak vi vse to že znate in sem prepričana, da vam bo uspelo.

 

(Skupno 275 obiskov, današnjih obiskov 1)