MATEMATIKA – Števila do 20

Učenci na številskem traku (ali na ravnilu) pokažejo, npr. število 9 in število 19; število, ki je pred številom 12; število, ki je za številom 16; števila, ki so med številoma 11 in 14 …

Berejo števila od 1 do 20 in od 20 do 1. Štejejo od 1 do 20 in nazaj. Štejejo od 6 do 15; štejejo od 18 do 6…

Učenci v zvezke zapišejo 6 števi do 20 po vašem nareku. (Naslov – VAJA)

Rešujejo naloge v MAT DZ 3, str. 13 in 14/4.naloga

Učenci si pri štetju lahko pomagajo tudi z vlakcem s števili do 20:

pastedGraphic.png

SLOVENŠČINA – Velika tiskana črka Č

Učenci naštevajo besede, ki se začnejo na glas Č. V deželi Lilibi bodo pogledali, kako se zapiše črka Č.

Po ogledu pišejo črko Č v zvezek (SLJ), eno vrsto čez dva prostorčka, dve vrsti črk čez en prostorček.

Nato iščejo besede s črko Č na sredini (jih narišejo v zvezek) in besede s črko Č na koncu (jih tudi narišejo v zvezek). Lahko jih tudi napišejo.

Sledi delo v DZO (delovni zvezek s črkami) str. 40.

Pri zgornjih sličicah na obeh straneh pobarvajo okence z rumeno, kjer slišijo glas U. Tisti, ki znajo sami, s svinčnikom zapišejo besede. Vsi rešijo in preberejo stran 40 in vsi preberejo še besedilo z zvezdico. Vsi rešijo tudi nalogo na str. 41.

Vsak dan vadite branje. Ne pozabite na pisanje besed v DZ na prejšnjih straneh (nekatere besede znate sedaj že zapisati).

GLASBA –  Poslušanje: J. Haydn – Ura

Nekoč je živel kralj, ki je imel zelo rad ure. V svojem gradu je imel veliko sobano, v kateri je bilo ogromno vseh mogočih ur in uric. Vsakdo, ki je prišel h kralju na obisk, je vedel, da ga bo zelo razveselil, če mu bo v dar prinesel posebno uro. Tako so k njemu v goste hodili ljudje iz različnih koncev sveta, Indije, Kitajske, Amerike … in mu prinašali ure najrazličnejših velikosti in oblik. Vsaka od uric pa je tudi tekla in bila drugačna. 

Učencu damo dva kamenčka (dve leseni kuhalnici…). Povemo, da je to urica, ki smo si jo izposodili od kralja, zato je potrebno z njo zelo previdno ravnati. Ura se oglasi le takrat, ko jo navijemo. Opišemo njegovo uro, kakšne vrste je ura, npr. “Tale ura iz Kitajske, je zelo majhna in hitro ter zelo tiho teče“. Po končanem opisu uro navijemo (privijemo navidezni vijak na učenčevem hrbtu) in ura se oglasi. Učence opozarjamo na enakomerno igranje, ker tudi ura teče enakomerno.

Učencem povemo, da je tudi skladatelj Joseph Haydn naslovil svojo skladbo Ura. Skladbo bomo poslušali, učenci pa naj si ob poslušanju zamislijo, zakaj ima skladba tak naslov. Po poslušanju povedo svoje ideje.

   Skladbo poslušajo še enkrat in jo spremljajo s svojo urico (enakomerno spremljanje).

pastedGraphic_1.png

ŠPORT – Igre v naravi

Učenci lahko tekajo okoli hiše ali po gozdu. Štirikrat po pol minute naj počasi tečejo, vmes  pa opravijo en krog hoje, naredijo naj tudi dihalne vaje (globok vdih, izdih).

Nato napravijo nekaj gimnastičnih vaj.

Z bratom ali sestro  (mamico ali očkom) se igrajo igro skrivanje, lovljenje, slepo miš…

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)