5. A 5. B

DRU

Ponavljanje in utrjevanje prazgodovine

Danes bomo ponovili, kaj smo se naučili in kaj vemo o prazgodovini.

1. Oglej posnetek na spletni povezavi https://youtu.be/7LF0kd8YMrE .

2. Zapis v zvezek. Prepiši vprašanja in nanje odgovori.

a) Kako so ljudje v prazgodovini poskrbeli za hrano in bivališče?

b) Zakaj se za del prazgodovine uporablja izraz kamena doba?

c) Katera prazgodovinska najdba se ti zdi najbolj zanimiva? Zakaj?

 KOLESARSKI KROŽEK

Izpit za kolo

V spletni učilnici rešuj simulacije, da se pripraviš za izpit.

 

 

MAT

Računanje ploščine kvadrata

Nariši kvadrat z dolžino 5 cm. Kvadratu izračunaj ploščino.

Podatki:

a = 5 cm

p = ?

 p = 5 cm · 5 cm

 p = 25 cm2

Ploščina kvadrata meri  25 cm2.

1. Nariši kvadrat s stranico 4 cm in izračunaj njegovo ploščino. (Pomagaj si z zgornjim primerom).

2. Pošlji mi tvoj zapis.

SLJ

Kako povzamemo vsebino opisa predmeta?

V prejšnjih urah si se naučil, kako opišemo predmet. Tako kot vsebino opisa  rastline, tudi opis predmeta povzamemo s preglednico ali miselnim vzorcem.

 • Najprej dobro preberi uganke v DZ str. 36. in jih reši.
 • Dopolni ključne podatke v 2. nalogi.
 • S pomočjo podatkov opiši vaško situlo. Opis pripoveduj enemu od družinskih članov.
 • Reši še 4. in 5. nalogo. (5. naloga se nadaljuje na 38. strani)

Pošlji zapis, lahko tudi po e-mailu, da ga ovrednotim

RAZREDNA URA

Pouk na daljavo

Danes bomo razmišljali o učenju na daljavo.

1. V zvezek za DRUŽBO napiši naslov UČENJE NA DALJAVO in nariši svojo rožo.
Na svojo rožo ne piši vprašanj, napiši samo odgovore.

Rožo fotografiraj in mi jo pošlji. Komaj čakam tvoje odgovore, ki mi bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela. Lahko ti pri tem pomagajo tudi starši.

ŠPO

Ura športa bo tokrat potekala med »poukom«. Po vsaki opravljeni nalogi  izberi sklop nalog in jih opravi.

Po opravljeni nalogi za SLJ

 1. Dve minuti počasi teči, lahko tudi na mestu.

Naredi gimnastične vaje, kot jih delamo pri uri športa.

Ko opraviš naloge za MAT.

 1. – kroži z rokami, kot bi vrtel kolebnico 10 x v eno smer in 10 x v drugo smer,
  – sonožni poskoki na mestu ( 10 poskokov),
  – preskakovanje samo na desni nogi (5 poskokov),
  – preskakovanje samo na levi nogi (5 poskokov),
  – preskakovanje izmenično na levi in desni nogi (npr. 4-krat po levi, 4-krat po desni),

Po opravljeni nalogi za DRU opravi naloge s preglednice.

SLJ

Kako povzamemo vsebino opisa predmeta?

V prejšnjih urah si se naučil, kako opišemo predmet.

Tako, kot vsebino opisa  rastline, tudi opis predmeta lahko povzamemo s preglednico ali miselnim vzorcem.

1. Dobro preberi uganke v delovnem zvezku na strani 36 in jih reši. Pri iskanju rešite uganke, si pomagaj s sliko (zgoraj desno).

2. Dopolni preglednico s ključnimi besedami pri 2. nalogi na strani 36.

3. S pomočjo podatkov ustno opiši vaško situlo. Opis pripoveduj enemu od družinskih članov.

4. Reši še 4. in 5. nalogo na strani 37.

5. Pošlji mi  zapis miselnega vzorca o dežniku.

 

MAT

Računanje ploščine kvadrata

Nariši kvadrat z dolžino 5 cm. Kvadratu izračunaj ploščino.

Podatki:

a = 5 cm

p = ?

 p = 5 cm · 5 cm

 p = 25 cm2

Ploščina kvadrata meri  25 cm2.

1. Nariši kvadrat s stranico 4 cm in izračunaj njegovo ploščino. (Pomagaj si z zgornjim primerom).

2. Pošlji mi tvoj zapis.

ŠPO

Z vajo krepimo telo

Ura športa lahko poteka tudi malo drugače. Po končanem delu za posamezni učni predmet na urniku se sprosti in naredi vaje glede na črke svojega imena, priimka ali si izberi določeno osebno lastno ime.

Vaje za posamezno črko najdeš v spodnji preglednici.

DRU

Ponavljanje in utrjevanje prazgodovine

Danes bomo ponovili, kaj smo se naučili in kaj vemo o prazgodovini.

Zapis v zvezek.

Prepiši vprašanja in nanje odgovori v celih povedih.

 1. Kako so ljudje v prazgodovini poskrbeli za hrano in bivališče?
 2. Zakaj se za del prazgodovine uporablja izraz kamena doba?
 3. Katera prazgodovinska najdba se ti zdi najbolj zanimiva? Zakaj?

GUM

Ta teden si boste ogledali glasbeno risanko Tatova. Tvoja naloga je, da ob gledanju poslušaš glasbo ter zraven ponavljaš, katere inštrumente prepoznaš.

V zvezek zapiši katere inštrumente si prepoznal ter vsaj enega nariši.

 

(Skupno 181 obiskov, današnjih obiskov 1)