2. A 2. B

ANGLEŠČINA

Tema: Moje telo (slušno razumevanje)

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča

Dobro se razmigaj ob gibalni pesmici.

Po navodilu postavi dele telesa na ustrezno mesto. Ne pozabi:

tummy – trebušček

neck – vrat

foot – stopalo

Poslušaj nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

Poslušaj nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

Povabi ostale člane družine.

ANGLEŠČINA

Tema: Pomen raznovrstne hrane

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča

        izražanje kaj jim je všeč in kaj ne

Zapoj in zapleši ob živahni pesmici.

 • Poslušaj že poznane pesmice o hrani:

DO YOU LIKE BROCCOLI ICE CREAM?

 DO YOU LIKE PICKLE PUDDING?

 DO YOU LIKE SPAGHETTI YOGURT?

 DO YOU LIKE LASAGNA MILKSHAKES?

 • V ZVEZKU poišči že narisane vrste hrane in poimenuj z besedno frazo:

(Rad imam…,         Nimam rad…:

I like…                       I don ‘ t like…

Pomagaj v kuhinji pri pripravi kosila.

 

MATEMATIKA

ČRTIČNI PRIKAZ

Cilji:

 • Zbere podatke in jih predstavi s črtičnim prikazom.
 • Prebere podatke s črtičnega prikaza.

Naloga:

 • Spomni se, da z vsako peto črtico prečrtaš štiri prejšnje.
 • Reši naloge v SDZ/ stran 16.
 • Naredi še sam raziskavo:

S črtičnim prikazom prikaži število družinskih članov, ki vsak dan je posamezen obrok. Vključi še ostale sorodnike. Če ne živijo s teboj, jih povprašaj po telefonu.

OBROK ČRTIČNI  ZAPIS ŠTEVILO
ZAJTRK
MALICA
KOSILO
MALICA
VEČERJA
 • Razpredelnico nariši v zvezek in jo izpolni.
 • Pogovori se s starši:
  • Kateri obrok jeste vsi?
  • Kateri obrok je najmanj družinskih članov? Kaj misliš, zakaj?
  • Ali je kateri obrok, ki ga vsi izpustite?
  • Koliko članov si vključil v raziskavo?
  • Koliko članov je zajtrk?
  • Ali kateri obrok je enako mnogo članov?

 

 

SLOVENSKI JEZIK

BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM

Cilji:

 • Navaja besede s širšim pomenom in besede z ožjim pomenom. Bogati besedišče.

Naloga:

 • V prilogi imaš razlago besed s širšim pomenom. Oglej si jo.
 • V zvezek zapiši naslov in prepiši stran 7 in 8 iz priloge.
 • Preberi si o besedah s širšim pomenom še v učbeniku, stran 70.

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

ZDRAVA PREHRANA

Cilji:

 • Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja omogoča rast in razvoj, da jim pomaga ohranjati zdravje.
 • Poznajo pomen raznovrstne prehrane.

Naloga:

 • Pogovor:
  • Zakaj je pomembno, da imamo pet obrokov na dan?
  • Kaj ponavadi zajtrkuješ? Je prav, da zajtrka ne ješ? Zakaj ne?
  • Kaj ješ za malico, kosilo, večerjo?
  • Katere tekočine piješ? Koliko?
 • Poglej in preberi https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZOKO&pages=85&layout=single
 • V deželi lilibi si oglej: https://www.lilibi.si/solska-ulica/hrana-in-zdravje
 • V zvezek napiši naslov in nariši 5 zdravih obrokov in velik prazen trikotnik, ki ga razdeliš, kot je prikazano na spodnji sliki. Vsak dan nariši na ustrezno mesto jedi, ki si jih jedel za (zajtrk, malico, kosilo, malico, večerjo). To spremljaj vse do sobote.

GLASBENA UMETNOST

Pesem : ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT

Cilji:

 • Utrdi glasbena izraza kitica in refren.
 • Zapoje novo pesem in jo spremlja z lastnimi glasbili.
 • Ob poslušanju se likovno izražajo.

Naloga:

 • V zvezku poišči pesem, kjer smo označili kitico in refren.
 • Poslušaj pesmico Enkrat je bil en majhen škrat: https://www.youtube.com/watch?v=aRpLZvYYYhA
 • Pesem se naučiš zapeti. Spremljaj j tudi gibalno in z lastnimi instrumenti.
 • V zvezek napiši naslov in nariši ilustracijo pesmi.

ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat.

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat.

Imel je dolgo bradico, vsa siva je bila.

Na hrbtu je nosil krošnjico, je polna b’la zlata.

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat.

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat.

Pomagal rad je vsem ljudem, ki dobri so bili.

Hudobneže preziral je, za nje ni imel oči.

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat.

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat.

Ti praviš, da ga ni bilo, dokazov da še ni.

V pravljici tej živel bo, zato zapojmo vsi:

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat.

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat

(Skupno 116 obiskov, današnjih obiskov 1)