4. A 4. B

MATEMATIKA

 • Učenec pisno deli z enomestnim številom z ostankom v množici naravnih števil do 1000 ter naredi preizkus.
 • Uporabi računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Pisno deljenje z ostankom

1. Danes boš vadil-a pisno deljenje z ostankom. Za ponovitev si še enkrat poglej film, ki ti prikazuje, kako deliti z ostankom: https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c

2. Reši račune v DZ za MAT, 3.del:

stran 82 – desni stolpec (število 964 boš delil-a z 2, 3, 5, 6, 7 in 9). Pri vsakem računu deljenja naredi tudi preizkus. Ne pozabi, da moraš najprej količnik in delitelj pomnožiti. Nato pa še prišteti ostanek. Potem primerjaj dobljeno število z deljencem. Če sta enaka, potem si računal-a prav.

stran 83 – 4. in 5. naloga Morda ti bo tole v pomoč pri 4. nalogi: Neko število je delitelj danega števila, če ostanka ni (če se deljenje izide). Neko število je večkratnik danega števila, če se deljenje teh dveh števil izide, torej, če ni ostanka.

3. Fotografiraj mi rešene naloge (stran 82 – celo in 83 – 4., 5. nalogo) in mi jih pošlji, da vidim, ali računaš prav.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V različnih okoljih so različna živa bitja

Učenec:

 • ugotovi, da je na Zemlji veliko različnih okolij in da v različnih okoljih najdemo različna živa bitja.
 • Ve, da se živa bitja z obliko in zgradbo telesa prilagodijo določenemu življenjskemu območju.
 1. RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA OKOLJA:

Na Zemlji je veliko različnih življenjskih okolij – gore, ledeniki, morja, otoki, travniki …

Poglej si slike v učbeniku za NIT, na strani 108.

 1. RAZLIČNA ŽIVA BITJA:

V različnih okoljih najdemo različna živa bitja – ribe v morjih, jezerih, rekah, ribnikih, gobe v gozdovih, človeško ribico v jamah …

Poglej si različna živa bitja v učbeniku za NIT, na strani 109.

 1. V zvezek napiši naslov:

Tabelska slika:

V RAZLIČNIH OKOLJIH SO RAZLIČNA ŽIVA BITJA

(Stran v zvezku razdeli na štiri enake dele.)

V vsak del nariši eno življensko okolje in vsaj tri različna živa bitja (rastline, živali), ki živijo v tem okolju.

Če imaš kakšne stare revije, lahko tudi izrežeš živa bitja in jih nalepiš v določeno življenjsko okolje.

 • Primer: V en del narišeš goro in vsaj tri živa bitja, ki jih najdemo v gorah – npr. gamsa, orla, planiko, encijan …
 1. OPAZOVANJE V NARAVI
 • Ko boš šel/šla v naravo, opazuj živa bitja na travniku, vrtu, gozdu … Morda imaš lupo/povečevalno steklo in boš lažje opazoval-a tudi zelo majhna živa bitja – rastline in živali. Spoznal-a boš, kako bogata je naša narava!

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec prepozna najpogostejše vrste gliv v svojem okolju.

Ve, da so nekatere glive užitne, druge neužitne, tudi strupene.

Z raziskavo ugotovi, da kvarjenje živila povzročajo tudi glive.

Utemelji pomen gliv v življenjskih okoljih.

V kraljestvu gliv

1. Verjetno si že kdaj v gozdu nabiral-a gobe. Poznaš lisičke, jurčke, morda štorovke,

golobice, dežnikarice?

štorovka        lisička       jurček                            golobica                          dežnikarica

2. Ob besedi GLIVE ljudje najprej pomislimo na gobe. Vendar v kraljestvo gliv spadajo še mnoge druge glive:

glive na telesu človeka – na primer glivice na nohtih:

– glive na hrani – na primer plesen:

               POZOR: Večina plesni je za človeka neužitnih, nekatere so tudi smrtno nevarne

 (zato plesnivega sadja in kruha ne smemo jesti).

Poznamo pa tudi užitne plesni, ki dajejo jedi poseben okus (npr. sir s

 plemenito plesnijo, imenovan gorgonzola – Si ga morda že poskusil-a?)

3. Zapiši v zvezek:

 KRALJESTVO GLIV

Glive živijo v vseh življenjskih okoljih (v morju, gozdu, puščavi, na človeškem telesu, v hrani …).

Poznamo:

UŽITNE GLIVE: nekatere vrste gob, plemenite plesni

NEUŽITNE GLIVE: strupene gobe, plesen na kruhu, sadju 

       Glive so v naravi zelo pomembne, saj razkrajajo odmrle organizme.

Nariši še rdečo mušnico in pravilno označi njene dele (pomoč: učbenik za NIT, stran 111).

 DRUŽBA

Učenci:

 • spoznajo različne šege in navade.
 • Ob posnetkih in fotografijah spoznavajo pestrost šeg in navad.
 • Spoznajo šege in navade v domači pokrajini.
 • Znajo našteti nekaj primerov šeg in navad in jih opisati.
 • Uporabljajo različne vire in literaturo.
 1. Navade

Ljudje imamo različne navade. Večino nam jih privzgojijo.

 • pred jedjo si umijemo roke,
 • ko vstopimo v stanovanje, se sezujemo,
 • če nas kdo pozdravi, odzdravimo,…
 1. Šege

Vedenje ljudi ob posebnih dogodkih.

 • krst,
 • ličkanje koruze,
 • pustovanje,…

Tabelska slika:

ŠEGE IN NAVADE

vedenje ljudi ob posebnih                 redna človekova

dogodkih                                            vsakdanja opravila

(Pod vsako puščico napiši po dva primera, ki veljajo zate.)

DRUŽBA

Šege in navade

Učenec spozna različne šege in navade. Zna našteti nekaj primerov šeg in navad in jih opisati. Uporablja različne vire in literaturo.

1. Navade

Ljudje imamo različne navade. Večino nam jih privzgojijo. Na primer:

o pred jedjo si umijemo roke,

o ko vstopimo v stanovanje, se sezujemo,

o če nas kdo pozdravi, odzdravimo, …

2. Šege

Vedenje ljudi ob posebnih dogodkih. Na primer:

o krst,

o ličkanje koruze,

o pustovanje,…

3. Zapiši v zvezek:

 

ŠEGE IN NAVADE

vedenje ljudi ob posebnih    redna človekova

dogodkih:                                 vsakdanja opravila:

  • –                                    –
  • –                                    –

(Pod vsako puščico napiši po dva primera, ki veljata zate.)

MATEMATIKA

Merjenje mase – naloge

Učenci:

 • Pretvarjajo večimenske količine v enoimenske in obratno.
 • Primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo (strukturirani) matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.

 

Preveri včerajšnje rešitve:

 

1 kg

700 g              65 655 g 580 g 215 g 410 g 895 g 500 g
300 g 345 g      420 g 785 g 590 g 105 g 500 g

 

 

1 kg

43 dag             65 88 dag 40 dag 33 dag 79 dag 10 dag 1 dag
57 dag 12 dag      60 dag 67 dag 21 dag 90 dag 99 dag
 1. Zidak tehta 4000 g. Koliko zidakov lahko naložimo na samokolnico, če jo lahko obremenimo največ s 60 kg?

R: 4000 g = 4 kg ; 60 kg : 4 kg = 15

O: V samokolnico lahko naložimo 15 zidakov.

 1. Koliko zidakov lahko naložimo na voziček z nosilnostjo 8 kg, če zidak tehta četrt kilograma?

R: 8 · 4 = 32

O: Na voziček lahko naložimo 32 zidakov.

 1. Koliko tehta košara, če vanjo damo:
 • šunko (1 kg 380 g) = 138 dag
 • kruh (77 dag) 77 dag
 • 5 jajc (eno tehta 60 g) 5 · 6 g = 30 g = 3 dag
 • 2 pomaranči (ena tehta 32 dag) 2 · 32 dag = 64 dag
 • korenino hrena (180 g) 180 g = 18 dag
 • potico (pol kilograma)   kg = 50 dag

 R: 138 dag + 77 dag + 3 dag + 64 dag + 18 dag + 50 dag = 350 dag

     350 dag = 3 kg 50 dag = 3   kg

 O: Košara tehta 3 kilograme in pol.

4 kg 50 dag = _________ dag

7 kg 85 dag = _________ dag

8 kg 5 dag = _________ dag

17 kg 59 dag = _________ dag

680 g = _________ dag

 1. Izračunaj.

3 kg + 60 dag = __________ dag

8 kg 50 dag + 45 dag = __________ dag

93 kg 5 dag + 5 kg 60 dag = ___________ dag

5 kg 23 dag + 4 kg 96 dag = ___________ dag

______ kg + 620 kg = 1 t

 

 1. Razvrsti od najlažjega do najtežjega.

32 kg 30 dag              33 kg 400 g          3250 g

3 kg 220 dag               333 dag 5 g          32 kg 5 dag 5 g

 

DODATNA NALOGA, ZA TISTE, KI ŽELIJO:

 1. V avtomobilu se pelje štiričlanska družina. Avto tehta 1350 kg, ata 87 kg, mama 61 kg, otroka pa skupaj četrt toliko kot ata in mama skupaj.

Koliko tehtajo vsi člani družine skupaj?

Koliko je masa avtomobila, če so v njem vsi člani?

Ali se lahko peljejo čez most, ki ima nosilnost eno tono in pol?

R:

R:

R:

R:

O:

O:

O

 

GLASBENA UMETNOST

Učenec oblikuje pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine. Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se giba. Z inštrumenti (lastnimi, improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi) spremlja petje in ritmično izreko besedil.

Zaigrajmo in zapojmo – ljudska pesem s spremljavo ljudskega glasbila (preverjanje)

1. Naučil se boš ljudsko pesem Jaz bi rad cigajnar bil

Jaz bi rad cigajnar bil

Pa rdeče kape nimam.

Rdečo kapo že dobim,

pa pušeljca še nimam.

Ti draj la la la…

Jaz pa za eno dečvo vem,

ki mi bo pušeljc dava.

Jaz jo pa poljubil bom,

kako se bo smejava.

Ti draj la la la…

2. Melodijo najdeš na spodnji povezavi.

https://www.narodne-pesmi.si/?option=audio&audio_id=167&stran=Narodne%20pesmi

3. Svoje petje spremljaj z lončenim basom.

TVOJE ZNANJE BOM PREVERILA, ZATO SE POSNEMI IN MI  FILMČEK POŠLJI DO PONEDELJKA, 20. 4. 2020.

Uspešen boš, če:

– boš znal besedilo celotne pesmi,

– bo zapeta pesem imela pravo melodijo,

– boš z inštrumentom spremljal pesem v ustreznem ritmu.

4. Lahko se poigraš tudi na spodnji povezavi, kjer lahko s pomočjo barvnih not melodijo zaigraš.

http://www.otroskapesmica.si/jaz-bi-rad-cigajnar-bil/

GLASBENA UMETNOST

Zaigrajmo in zapojmo – ljudska pesem s spremljavo ljudskega glasbila (preverjanje)

Učenci:

 • Oblikujejo si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.
 • Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo.
 • Z inštrumenti (lastnimi, improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi) spremljajo petje in ritmično izreko besedil.

 

 1. Naučil se boš ljudsko pesem Jaz bi rad cigajnar bil

Jaz bi rad cigajnar bil

Pa rdeče kape nimam.

Rdečo kapo že dobim,

pa pušeljca še nimam.

Ti draj la la la…

Jaz pa za eno dečvo vem,

ki mi bo pušeljc dava.

Jaz jo pa poljubil bom,

kako se bo smejava.

Ti draj la la la…

 

 1. Melodijo najdeš na spodnji povezavi. (Najverjetneje jo zna tudi kdo doma.)

https://www.narodnepesmi.si/index.php?option=audio&audio_id=167&stran=Domov&query=jaz%20bi%20rad

 

 1. Svoje petje spremljaj z lončenim basom.

TVOJE ZNANJE BOM PREVERILA, ZATO SE POSNEMI IN MI  FILMČEK POŠLJI DO PONEDELJKA, 20. 4. 2020.

Uspešen/uspešna boš, če:

 • boš znal-a besedilo celotne pesmi,
 • bo zapeta pesem imela pravo melodijo,
 • boš z inštrumentom spremljal-a pesem v ustreznem ritmu.
 1. Lahko se poigraš tudi na spodnji povezavi, kjer lahko s pomočjo barvnih not melodijo zaigraš.

 

http://www.otroskapesmica.si/jaz-bi-rad-cigajnar-bil/

TJA

The Animal Sounds Song

Poslušaj pesem: https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM. Ob koncu naštej živali, ki si jih videl (po angl.), poslušaj še enkrat.

Zapis v zvezek: živali

ANIMALS (živali)

dog – pes

cow – krava

duck – raca

owl – sova

elephant – slon

cat – mačka

bird- ptica

pig – pujs

mouse – miš

bear – medved

horse – konj

sheep – ovca

rabbit- zajec

people – ljudje

lion – lev

snake – kača

donkey- osel

chicken – piščanec

frog – žaba

bee – čebela

Prepiši živali in slovenski pomen. Pazi na pravilen zapis!

Poslušaj pesem še večkrat, ponavljaj živali.

 TJA

1.) V zvezek napiši naslov OLD MACDONALD HAD A FARM

2.) Prepiši v zvezek:

duck
turkey (puran)
cow
pig
horse
sheep

 

Če se ne spomniš, kaj pomenijo besede, poglej v zvezek.

3.) Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo in poslušaj pesem. V tabeli oštevilči zaporedje živali (v kakšnem vrstnem redu se pojavijo v pesmi). Poslušaj dvakrat ali večkrat.

4.) Poglej rešitve:

duck

2

turkey (puran)

6

cow

5

pig

1

horse

3

sheep

4

5.) Sedaj si boš izmislil svojo verzijo pesmi Old McDonald had a farm (eno kitico, če želiš pa lahko tudi več). V zvezek prepiši tole:

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i -o

And on that farm he had a _________________ (vpiši žival po svoji izbiri), e-i-e-i –o

With a ________, ___________ here (kako se žival oglaša)

And a ________, ___________ there

Here a _____________, there a _____________

Everywhere a _________, ___________

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i –o.

Kako se žival oglaša lahko preveriš v pesmici, ki si jo poslušal včeraj (https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM&t=7s).

6.) Pošlji mi pesmico (slikaj zvezek).

 NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo: sreda, 15. 4. 2020
Sedaj poznaš domače živali. Danes jih boš še povadil/a.
V prilogi imaš učni list, natisni ga, prilepi in reši. >>> HAUSTIERE- Übungen
Če te možnosti nimaš, napiši samo naslov, oštevilči naloge in zapiši samo rešitve.
Danes ne rabiš NIČESAR pošiljati.

(Skupno 577 obiskov, današnjih obiskov 1)