4. A 4. B

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)

Učenec ponovi enakomerno in neenakomerno razporejanje oblik likovnem izdelku. Razvija občutek za vztrajnost in doslednost. Bogati svojo domišljijo. Neguje svoj osebni način likovnega izražanja. Razvija motorično spretnost.

Slikanje: Neenakomerno razporejanje oblik v sliki

 1. Ritem v likovni umetnosti
 • O ritmu v likovni umetnosti govorimo, kadar se oblike na umetniškem delu ponavljajo. Gre običajno za enakomerno razporejene vzorce, ki delujejo okrasno (na primer na oblačilih, posteljnini, ograjah …)

Primer:

Primer enakomernega ritma v likovni umetnosti:

http://lumpsvg.blogspot.com/2013/11/ritem-simetrija- asimetrija-6-razred.html

 • Velikokrat v umetnosti srečamo tudi neenakomerno razporejene oblike.

Primer kolaža umetnika Henrija Matissa:

Ta umetnik je takšne slike ustvarjal tako, da je izrezoval barvne papirje in jih neenakomerno razporejal po slikovni površini.

 1. Tudi ti boš danes izdelal-a kolaž na podoben način, kot je to počel ta slavni francoski slikar Henri Matisse.
 1. Potrebuješ:
 • kvadraten list 21 x 21 cm, ki ima različno pobarvani prednjo in zadnjo stran. Morda doma že najdeš kakšen tak list. Sicer pa vzemi bel list in ga spredaj pobarvaj z eno barvo, zadaj pa z drugo (lahko z barvicami, flomastri, vodenimi barvicami, voščenkami – kar pač najdeš doma),
 • svinčnik,
 • škarje,
 1. Postopek:
 • S svinčnikom nariši oblike po svoji domišljiji od roba lista navznoter. Te oblike so lahko različne – ukrivljena, geometrijska …
 • S škarjami natančno izrezi vse narisane oblike:
 • Kvadrat zdaj prilepi na risalni list. Vsako obliko, ki si jo izrezal pa na njeno mesto tako, da jo obrneš navzven:
 • Ker si vsako obliko obrnil navzven, so te oblike v drugi barvi kot kvadrat. Dokončana slika deluje zanimivo in razgibano:
 • Uspešen boš, če:
  • bo na tvojem izdelku viden nek ritem (enakomeren ali neenakomeren),
  • boš upošteval dana navodila
  • bo tvoj izdelek dokončan
  • bo tvoj izdelek estetski (ne bo zmečkan, strgan, popackan …)
  • boš pokazal svojo ustvarjalnost, izvirnost.

  VELIKO UŽITKOV OB USTVARJANJU TI ŽELIM.

LIKOVNA UMETNOST

Neenakomerno razporejanje oblik v sliki

Učenec:

 • ponovi enakomerno in neenakomerno razporejanje oblik likovnem izdelku.
 • Razvija občutek za vztrajnost in doslednost.
 • Bogati svojo domišljijo.
 • Neguje svoj osebni način likovnega izražanja.
 • Razvija motorično spretnost.
 1. Ritem v likovni umetnosti
 • O ritmu v likovni umetnosti govorimo, kadar se oblike na umetniškem delu ponavljajo. Gre običajno za enakomerno razporejene vzorce, ki delujejo okrasno (na primer na oblačilih, posteljnini, ograjah …)

Primer:

Primer enakomernega ritma v likovni umetnosti:

http://lumpsvg.blogspot.com/2013/11/ritem-simetrija- asimetrija-6-razred.html

 • Velikokrat v umetnosti srečamo tudi neenakomerno razporejene oblike.

Primer kolaža umetnika Henrija Matissa:

Ta umetnik je takšne slike ustvarjal tako, da je izrezoval barvne papirje in jih neenakomerno razporejal po slikovni površini.

 1. Tudi ti boš danes izdelal-a kolaž na podoben način, kot je to počel ta slavni francoski slikar Henri Matisse.
 1. Potrebuješ:
 • kvadraten list 21 x 21 cm, ki ima različno pobarvani prednjo in zadnjo stran. Morda doma že najdeš kakšen tak list. (ČE SE SPOMNIŠ, SMO SI GA V ŠOLI ŽE PRIPRAVILI, A ŽAL, GA ZDAJ NE MOREMO UPORABITI)

Vzemi bel list in ga spredaj pobarvaj z eno barvo, zadaj pa z drugo (lahko z barvicami, flomastri, vodenimi barvicami, voščenkami – kar pač najdeš doma),

 • svinčnik,
 • škarje,
 1. Postopek:
 • S svinčnikom nariši oblike po svoji domišljiji od roba lista navznoter. Te oblike so lahko različne – ukrivljena, geometrijska …
 • S škarjami natančno izrezi vse narisane oblike:
 • Kvadrat zdaj prilepi na risalni list. Vsako obliko, ki si jo izrezal pa na njeno mesto tako, da jo obrneš navzven:
 • Ker si vsako obliko obrnil navzven, so te oblike v drugi barvi kot kvadrat. Dokončana slika deluje zanimivo in razgibano:

Uspešen boš, če:

 • bo na tvojem izdelku viden nek ritem (enakomeren ali neenakomeren),
 • boš upošteval dana navodila
 • bo tvoj izdelek dokončan
 • bo tvoj izdelek estetski (ne bo zmečkan, strgan, popackan …)
 • boš pokazal svojo ustvarjalnost, izvirnost.

VELIKO UŽITKOV OB USTVARJANJU TI ŽELIM.

Pošlji fotografijo tvojega izdelka, da vidim, kako ti je uspelo.

MATEMATIKA

Učenec pisno deli z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000, pisno deli z večkratniki števila 10. Naredi preizkus. Poimenuje člene posameznih računskih operacij. Uporabi računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.

Pisno deljenje z večkratniki števila 10

 

 1. Danes boš delil-a z večkratniki števila 10. Ni težko.

ZAPOMNI SI:

 

 1. Poglej si razlago še na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0

 1. V zvezek zapiši naslov PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKI ŠTEVILA 10

Reši še sam račune s posnetka.  Ničle prečrtaj in računaj kot si prejšnje dneve.

Prvi primer imaš spodaj že rešen.

Če se ti kje zatakne, poglej tisti del posnetka še enkrat.

350 : 50 = 7                     Preizkus: 50 × 7

350

2540 : 20 =                   Preizkus:

 4690 : 70 =                   Preizkus:

 1800 : 300 =                 Preizkus:

 1. Reši DZ, 3. del, stran 85.
 1. Preglej si rešitve.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Organizme razvrščamo v skupine

Učenec:

 • razvrsti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih.
 • Opredeli vrsto kot osnovno enoto za razvrščanje in da so glavne skupine živih bitij kraljestva.
 • Seznani se, da so raziskovalci včasih živa bitja uvrščali v skupine na osnovi podobnosti.
 1. Spomni se na svojo omaro z oblačili. Verjetno imaš urejeno. Majice imaš zložene na enem kupu, hlače na drugem, nogavice imaš skupaj … Tako imamo nad oblačili večjo preglednost.
 1. Na Zemlji imamo veliko različnih organizmov (kot imaš ti v omari veliko različnih oblačil).

Zaradi lažje preglednosti so jih znanstveniki razvrstili v skupine. Najprej so upoštevali samo zunanjo podobnost, danes pa živa bitja razvrščamo glede na njihove lastnosti.

Razvrščamo jih v vrste, družine, kraljestva.

 1. Na interaktivnem gradivu Radovednih pet za NIT najdi naslov Organizme razvrščamo v skupine. Oglej si vse tri filme na strani 5-1

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/

 1. Če nimaš dostopa do gradiv, si lahko snov prebereš v učbeniku za NIT, stran 110.
 1. Zapiši v zvezek:

Tabelska slika:

ORGANIZME RAZVRŠČAMO V SKUPINE

 • Znanstveniki so organizme na Zemlji razvrstili v skupine.
 • Najožja skupina organizmov je vrsta.
 • Predstavniki ene vrste se med seboj lahko razmnožujejo.
 • Podobni so si po zgradbi in vedenju (n. pr.: sesalci, ribe …)
 • Najširša skupina organizmov je kraljestvo (n. pr.: kraljestvo gliv, kraljestvo rastlin, kraljestvo živali)

SLOVENŠČINA

Učenec razmišlja o svojih izkušnjah s pisanjem neuradne zahvale. Bere, razume, povzema in piše neuradno zapisano zahvalo. Razvija digitalno pismenost.

Kako pišemo zahvalo in kaj vse napišemo v njej?

 1. Že prejšnjo uro si se srečal-a s tem, kako se komu za kaj spoštljivo zahvaliti.
 1. Tokrat preberi še malo drugačno zahvalo – v DZ za SLJ, str. 86, 3. naloga.
 1. Na kratko odgovori na vprašanja pod zahvalo ter reši še 4. nalogo. Rešitve si preglej.
 1. Ponovi:

Neuradna pisna zahvala ima pet delov:

 • kraj in datum pisanja (desno zgoraj, med krajem in datumom pišemo vejico);
 • nagovor (Dragi _____, ali !);
 • vsebina – komu se za kaj zahvaljuješ;
 • pozdrav (Lep pozdrav ALI Lepo te pozdravljam.)
 • podpis
 1. Na računalnik ali v zvezek zapiši zahvalo. Pazi, da bo tvoja zahvala imela vse dele.

Izbiraj med naslednjimi možnostmi:

 • Zahvala knjižničarki, ker ti je med tvojo boleznijo podaljšala čas izposojene knjige.
 • Zahvala staršem za pomoč pri delu.
 • Zahvala babici, ker ti je skuhala tako dobro kosilo.
 1. Pošlji mi tvojo zahvalo po elektronski pošti, da jo pregledam.

MATEMATIKA

Merimo čas

Učenci

 • Spoznajo standardne merske enote za čas (dan, teden, mesec, leto).
 • Pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v enoimenske in obratno.

Rešitve MAT 15.4.

4 kg 50 dag = 450 dag

7 kg 85 dag = 785 dag

8 kg 5 dag = 805 dag

17 kg 59 dag = 1759 dag

680 g = 68 dag

 1. Izračunaj.

3 kg + 60 dag = 360 dag

8 kg 50 dag + 45 dag = 895 dag

93 kg 5 dag + 5 kg 60 dag = 9865 dag

5 kg 23 dag + 4 kg 96 dag = 1019 dag

380 kg + 620 kg = 1 t

 1. Razvrsti od najlažjega do najtežjega.

 

32 kg 30 dag              33 kg 400 g          3250 g

3230 dag                    3340 dag              325 dag

3 kg 220 dag               333 dag 5 g          32 kg 5 dag 5 g

          520 dag                       333 dag (5 g)        3205 dag (5 g)

3250 g < 333 dag 5 g < 3 kg 220 dag < 32 kg 5 dag 5 g < 32 kg 30 dag < 33 kg 400 g

DODATNA NALOGA

R: (ata + mama) 87 kg + 61 kg = 148 kg

R: (otroka skupaj) 148 kg : 4 = 37 kg

R: (družina) 148 kg + 37 kg = 185 kg

R: 1350 kg + 185 kg = 1535 kg

O: Vsi člani skupaj tehtajo 185 kg.

O: Masa avtomobila z družino vred je 1535 kg,

O: Ne, ker vse skupaj tehta več kot eno tono in pol.

 1. Da je čas relativen, si prav gotovo že slišal.

To pomeni, da nam včasih čas mine zelo hitro, včasih pa se vleče.

N, pr. Dan, ki ga preživiš s prijatelji ob kakšni zanimivi igri, prehitro mine; ko pa dan preživljaš sam in nimaš kaj početi, pa se ti zdi, da je daljši kot običajno.

 1. Čas zato merimo. Za merjenje časa uporabljamo koledar in najrazličnejše ure.

Tabelska slika:

MERJENJE ČASA

Čas merimo s pomočjo

 • koledarja (stenski, namizni, setveni,…),
 • ure (ročna, stenska, cerkvena, sončna, žepna, budilka, peščena,…).

Časovne enote:

 • leto,
 • mesec,
 • teden,
 • dan,
 • ura,
 • minuta,

(Nariši vsaj eno vrsto ure!)

TJA

1.) V zvezek napiši naslov OLD MACDONALD HAD A FARM

2.) Prepiši v zvezek:

duck
turkey (puran)
cow
pig
horse
sheep

Če se ne spomniš, kaj pomenijo besede, poglej v zvezek.

3.) Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo in poslušaj pesem. V tabeli oštevilči zaporedje živali (v kakšnem vrstnem redu se pojavijo v pesmi). Poslušaj dvakrat ali večkrat.

4.) Poglej rešitve:

duck 2
turkey (puran) 6
cow 5
pig 1
horse 3
sheep 4

5.) Sedaj si boš izmislil svojo verzijo pesmi Old McDonald had a farm (eno kitico, če želiš pa lahko tudi več). V zvezek prepiši tole:

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i -o

And on that farm he had a _________________ (vpiši žival po svoji izbiri), e-i-e-i –o

With a ________, ___________ here (kako se žival oglaša)

And a ________, ___________ there

Here a _____________, there a _____________

Everywhere a _________, ___________

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i –o.

Kako se žival oglaša lahko preveriš v pesmici, ki si jo poslušal včeraj (https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM&t=7s).

6.) Pošlji mi pesmico (slikaj zvezek).

SLOVENŠČINA

Polonca Kovač: Vezalkine sanje

Učenci:

 • Poslušajo in doživljajo interpretativno prebrano besedilo.
 • Glasno razumljivo in interpretativno berejo književno besedilo (upoštevajo slušne prvine govora)
 1. Glasno preberi kratko zgodbico v berilu na strani 84.
 1. V zvezek napiši:

Tabelska slika:

Polonca Kovač

VEZALKINE SANJE

Zgodbica je domišljijska.

(Najdi in na kratko napiši vsaj tri utemeljitve, ki dokazujejo, da je zgodba domišljijska.)

 1. Zgodbo lahko tudi poslušaš na interaktivnem gradivu na strani 2-14

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-slk-sdz-osn/

 

(Skupno 622 obiskov, današnjih obiskov 1)