5. A 5. B

NIT

O gostoti

Danes boš preveril znanje o gostoti.

 1. Reši interaktivne vaje na spletni povezavi

 https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_tehnika_5r.html pod naslovom Gostota.

Po končanem reševanju ti računalnik  pove, kako si bil uspešen.

Sporoči mi, na koliko vprašanj si pravilno odgovoril.

 
.

SLJ

Kaj poimenujemo s samostalniki?

Naslednje ure bomo posvetili samostalniku. Kar nekaj časa se bomo pogovarjali o samostalniku, zato je prav, da vidiš, kaj vse boš spoznal v tem sklopu učne snovi.

 • Oglej si posnetek na spodnji spletni povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA

 • Sedaj že veš, da so samostalniki besede, ki poimenujejo bitja (človek, žival, rastlina), stvari in pojme.
 • V interaktivnem gradivu Radovednih pet poišči naslov Kaj poimenujemo s samostalniki? https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-slj-sdz-osn/#
 • Preberi besedilo in reši naloge, ki jih najdeš pod ikono
 • Reši še naloge v DZ str. 50 in 51 od 1 do
 • Pravilnost svojih zapisov preveri na spletnih rešitvah.
 • V zvezek preriši preglednico in jo dopolni.
človek žival rastlina stvar – predmet pojem

Pošlji mi izpolnjeno preglednico.

SLJ

Kaj poimenujemo s samostalniki?

Danes bomo začeli z novo učno vsebino samostalnik. Kar nekaj časa se bomo pogovarjali o samostalniku, zato je prav, da vidiš, kaj vse boš spoznal v tem sklopu učne snovi.

 1. Oglej si video posnetek https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA
 2. Sedaj že veš, da so samostalniki besede, ki poimenujejo bitja (človek, žival, rastlina), stvari in pojme.

V delovnem zvezku reši naloge na strani 50/1,2,3 in 51/4,5.

Pravilnost tvojih zapisov preveri na spletnih rešitvah

DRU

Stari vek

Spoznali smo značilnosti prazgodovine, v naslednjih urah  bomo spoznavali značilnosti starega veka.

V starem veku so nastale prve države. Prve države so se razvile ob velikih rekah severne Afrike in v Aziji (če imate možnost, poglejte na zemljevid sveta à ob Nilu je nastal Egipt, ob rekah Evfrat in Tigris Mezopotamija, ob reki Ind Indija, ob Rumeni reki Kitajska).

 Ljudje so se še vedno ukvarjali s kmetijstvom, vse več pa se jih je ukvarjalo z obrtjo in trgovino.

 • Preberi besedilo Kako so ljudje živeli v starem veku?, v U na strani 84.
 • Poglej še na interaktivno gradivo R 5 na povezavi

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/#

V zvezek zapiši:

Stari vek

Začetek starega veka štejemo od prihoda Rimljanov na naše ozemlje do propada Rimske države. Trajal je od leta 1 do leta 500.  Obdobje predstavlja velik napredek v razvoju človeštva:

Ljudje so začeli izdelovati boljše orodje in orožje iz kovin.

Gradili so velike stavbe namenjene kraljem, zabavi in verskim obredom.

Začeli so proučevati človeško telo ter se učili zdraviti ljudi.

Izumili so številke, naučili so se seštevati in odštevati.

Nastajale so prve države.

LUM

Mešanje barvnih odtenkov (suhi slikarski material)

Pripravi si risalni list (ali navaden bel A4) list in voščenke (če pa teh nimaš, lahko uporabiš barvice).

Pri LUM smo že mešali tempera barve, da smo dobili različne barvne odtenke. Z voščenkami (ali barvicami) pa to narediš tako, da barvaš voščenko preko voščenke (oziroma barvico preko barvice).

Primer: ploskev pobarvaš z zeleno voščenko (barvico), preko nje pa pobarvaj z rumeno voščenko (barvico). Na tak način boš prišel do zanimivih in razkošnih barvnih odtenkov.

LIKOVNA NALOGA:

Z voščenkami (barvicami) naslikaj RASTLINO (ki raste v naravi ali pa v stanovanju – lončnico) ali HIŠO, V KATERI STANUJEŠ. Pri tem mešaj barvne odtenke tako, da barvaš voščenko čez voščenko.

USPEŠEN BOŠ, če:

– boš zapolnil cel list,

– barval voščenko preko voščenke (in bodo nastali različni barvni odtenki),

– bo izdelek čist (veš iz šole, kaj to pomeni).

Tokrat izdelka ni potrebno pošiljati.

NIT

Gostota snovi

V prejšnji uri si ugotavljal gostoto snovi s tehtanjem. Danes boš spoznal gostoto vode in jo primerjal z gostoto drugih snovi.

V zvezek zapiši naslov : Gostota snovi

Za plavanje je pomembna gostota snovi. Če ima snov večjo gostoto kot voda, bo snov potonila. Če pa ima manjšo gostoto kot voda, bo snov plavala.

 • Naredi poskus iz U na strani 91 (Ena dejavnost, zgoraj).

V zvezek preriši preglednico in jo izpolni.

predmet Tvoja napoved (potone, plava) Kaj se je zgodilo? (potonilo, plavalo)
lego kocka
košček vrečke
lesen zobotrebec
kovinska žlica

Pošlji mi svoje ugotovitve z zapisom.

 

DRU

Kako so živeli ljudje v starem veku?

Prazgodovino in življenje v njej smo že spoznali, danes pa gremo po času naprej, in sicer v stari vek.

V starem veku so nastale prve države. Prve države so se razvile ob velikih rekah severne Afrike in v Aziji (poglej na zemljevid Sveta v učbeniku na strani 32 ).

Ljudje so se še vedno ukvarjali s kmetijstvom, vse več pa se jih je ukvarjalo z obrtjo in trgovino.

 1. Preberi besedilo Kako so ljudje živeli v starem veku? v učbeniku na strani 84.

Kaj pa Rimljani? Razmisli, kaj si o Rimljanih že slišal. Rimljani so pred 2000 leti prišli na današnja slovenska tla.

 1. V učbeniku na strani 84 si preberi Rimljani na ozemlju današnje Slovenije.
 1. Zapis v zvezek.

Stari vek

Stari vek je obdobje od leta 1 do 500.

Velik napredek v razvoju človeštva:

 • ljudje so začeli izdelovati boljše orodje in orožje iz kovin, boljša bivališča…
 • ukvarjali so se z obrtjo in trgovino,
 • gradili so velike stavbe, ki so bile namenjene kraljem, zabavi in verskim obredom,
 • začeli so proučevati človeško telo ter se učili zdraviti ljudi,
 • izumili so številke, naučili so se seštevati in odštevati,
 • naredili so prvi koledar…

 

 

 

ZOOM srečanje

Ker nam je vsem dolgčas in se pogrešamo, se bomo na Zoom-u dobili danes (petek) ob 9.uri. 

Pripravite vprašanja, na katere bi želeli dobiti odgovore ali pa če vas kje »žuli čevelj«. Čas bo tudi za krajše razlage, če česa ne razumete najbolje, oziroma imate težave.

Za vključitev veljajo ista navodila, kot ste jih dobili za prvo srečanje.

Kolesarski izpit

Utrjuj in uri znanje o prometnih znakih in prometnih predpisih.

Na spletu »SIO SKUPNOSTI« reši dve simulaciji kolesarskega izpita.

Tvoj uspeh pri reševanju bom spremljala na spletu.

GUM

Današnjo uro glasbe si boste ogledali glasbeno risanko.

Najdete jo na youtubu: Silly Symphonies – Music Land

https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0

Vaša naloga je, da ob gledanju risanke ponovite, katere inštrumente poznate (veste kako se imenujejo), poslušate kako zvenijo posamezni inštrumenti ter na koncu v zvezek nariše vaš najljubši inštrument.

ZOOM srečanje

V sredo ste mi s »cvetnimi listi rožice« povedali svoje mnenje o pouku na daljavo. Izrazili ste svoje počutje, želje, težave in predloge za spremembe.

Moram priznati, da sem pričakovala več težav, kot pa ste jih napisali, v večini pravite, da jih nimate in nič ne bi spremenili, da se že dobro znajdete pri takem delu, veseli ste tudi, da si lahko sami izbirate čas dela in tempo dela, da ste lahko več na računalniku, sprejemate in pošiljate pošto, imate več prostega časa…Glavna želja pa je,da bi se lahko družili, srečali v šoli ali pa vsaj na Zoom-u.

Na druženje in srečanje v šoli bomo morali še malo počakati, na Zoom-u pa se dobimo danes (petek) ob 9.uri. 

Za vključitev veljajo ista navodila, kot ste jih dobili za prvo srečanje.

 

 

TJA

Bralno razumevanje: Let’s explore!

1.) Odpri učbenik na strani 50-51. Oglej si slike, nato poslušaj in preberi besedilo (posnetek 34). Besedilo za vajo preberi še enkrat na glas.

2.) Na telefonu ali računalniku pojdi na kahoot.it ter vtipkaj PIN: 08934901 in se vpiši s svojim imenom in začetnico priimka (npr. AdelaK).

 Sem vpišeš svoje ime in potrdiš z OK, go!

Sedaj boš preveril, koliko prebranega si razumel/a. Učbenik imej še vedno odprt. Ne odgovarjaj na pamet, temveč se vračaj k besedilu in išči podatke. Nekaj vprašanj se nanaša samo na slike, ki so ob besedilu.

Med posameznimi vprašanji se premikaš naprej z Next. Dve nalogi v kvizu zahtevata razporejanje besed v pravilni vrstni red. Klikneš na besedo in jo povlečeš na željeno mesto. Ko končaš z razvrščanjem, potrdiš z Submit.

Čas za reševanje imaš do nedelje do 12. ure. Potem se kviz zaklene. Rešitve bom videla po zaključku kviza, tudi kako ste odgovarjali na posamezna vprašanja.

3.) Reši naloge v DZ, str. 42/1-2 in mi pošlji fotografijo.

 

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)