ŠPO

Naravne oblike gibanja.

 

 

 

CILJI:

o   Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

o   Zadovoljijo potrebo po gibanju.

o   Razvijajo koordinacijo celega telesa.

o   Posnemajo gibanje različnih živali (ŽIVALSKA TELOVADBA-priloga)

AKTIVNOSTI:

ü  Izvajaj vaje za ravnotežje. (lastovica, gobica, hoja po hlodih..)

ü  Posnemaj gibanja različnih živali v naravi, če ti vreme dopušča, drugače pa v hiši.

MAT

PONOVIMO-UTRDIMO

RAČUNAMO DO 100

 

CILJI:

o   Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 (brez prehoda).

o   Pozna postopek računske operacije.

AKTIVNOSTI:

ü  Še večkrat si oglej odlično razlago seštevanja in odštevanja dvomestnih števil

(Pomemben je postopek reševanja: Najprej k številu dodamo ali odvzamemo desetice in nato dodamo ali odvzamemo enice. Oblikuj ,,klobaso,,.

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAeNXs4fRgM&t=29s

ü  V zvezek zapiši 5 svojih primerov seštevanja in 5 primerov odštevanja.

SLJ

RAZUMEM PREBRANO

PRI ZOBOZDRAVNICI

 

CILJI:

·      Glasno ali šepetajoče berejo kratko preprosta opisovalno besedilo.

·      Vrednotijo zanimivost, razumljivost z odgovori na vprašanja.

·      Vrednotijo svojo BRALNO ZMOŽNOST in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

 

AKTIVNOSTI

ü  V učbeniku za SLJ na strani 66 preberi besedilo . Pri zobozdravnici

ü  Odgovori na vprašanja s pisanimi črkami-PRILOGA.

(PREPIŠI VPRAŠANJE IN ZAPIŠI ODGOVOR V CELIH POVEDIH. Upoštevaj kriterije pisanja.)

ü  Ne pozabi na naslov in datum.

 

SPO

Preverim svoje znanje

CILJI:

·         Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.

 

AKTIVNOSTI:

ü  Preveri in utrdi svoje znanje.

ü  V priponki imaš delovni list z vprašanji. Lista ni potrebno natisniti.

Odgovore lahko zapišeš v zvezek za SPO ali odgovoriš ustno. Znanje bomo preverjali tudi v živo.

 

ZANIMIVO, IZZIVI

Save.si

https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

 

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)