2. A 2. B

ŠPORT in GUM

GIBANJE NA RITEM

Cilji:

 • Razvija gibalne in ritmične sposobnosti.
 • Razvija sposobnost poslušanja in koncentracije.
 • Nauči se zaplesati ples in pesem.

Naloga:

ŠPORT in GUM

GIBANJE NA RITEM

Cilji:

 • Razvija gibalne in ritmične sposobnosti.
 • Razvija sposobnost poslušanja in koncentracije.
 • Nauči se zaplesati ples in pesem.

Naloga:

SLOVENSKI JEZIK

DOBER TEK – poslušanje, gledanje posnetega neumetnostnega besedila

Cilji:

 • Pozorno posluša, gleda posneto neumetnostno besedilo.
 • Razume in pomni besedilo.
 • Vrednoti zanimivost, resničnost, razumljivost in uporabnost besedila ter utemeljuje svoje mnenje.
 • Izraža svoja občutja med poslušanjem, gledanjem.

Naloga:

 • Razmisli in ustno odgovori na naslednja vprašanja:
 1. Ali si razumel besedilo?
 2. Se ti je zdelo besedilo težko? Zakaj? Kaj v besedilu je bilo težko razumljivo?
 3. Ali je bilo besedilo zanimivo? Kaj še posebej? Zakaj? Kaj novega si izvedeli?
 4. Ali je besedilo resnično? Kako veš?
 5. Kako si se počutil ob gledanju?
 • Pripravi si zvezek za slovenščino in še enkrat poglej posnetek.
 • Glasno preberi spodnje povedi. V zvezek napiši naslov DOBER TEK.

Po vrstnem redu, kot si dogodki sledijo v posnetku, prepiši povedi v zvezek z malimi  tiskanimi črkami.

Iz črk v modrem polju boš izvedel, katera je Tomaževa najljubša jed.

 • Prepisano naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

SLOVENSKI JEZIK

DOBER TEK – poslušanje, gledanje posnetega neumetnostnega besedila

Cilji:

 • Pozorno posluša, gleda posneto neumetnostno besedilo.
 • Razume in pomni besedilo.
 • Vrednoti zanimivost, resničnost, razumljivost in uporabnost besedila ter utemeljuje svoje mnenje.
 • Izraža svoja občutja med poslušanjem, gledanjem.

Naloga:

 • Razmisli in ustno odgovori na naslednja vprašanja:
 1. Ali si razumel besedilo?
 2. Se ti je zdelo besedilo težko? Zakaj? Kaj v besedilu je bilo težko razumljivo?
 3. Ali je bilo besedilo zanimivo? Kaj še posebej? Zakaj? Kaj novega si izvedeli?
 4. Ali je besedilo resnično? Kako veš?
 5. Kako si se počutil ob gledanju?
 • Pripravi si zvezek za slovenščino in še enkrat poglej posnetek.
 • Glasno preberi spodnje povedi. V zvezek napiši naslov DOBER TEK.

Po vrstnem redu, kot si dogodki sledijo v posnetku, prepiši povedi v zvezek s tiskanimi črkami.

Iz črk v modrem polju boš izvedel, katera je Tomaževa najljubša jed.

 • Prepisano naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

MATEMATIKA

REŠI, SAJ ZMOREŠ

Cilji:

 • Samostojno si pregleda in popravi naloge.
 • Pove, koliko kaj stane, ter se na ta način navaja na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju.

Naloga:

 • Pripravi si delovni zvezek na matematiko in ga odpri na stani 24, 25.

S pomočjo spodnje fotografije preveri svoje rešitve včerajšnjega preverjanja.

Kako si zadovoljen s svojim znanjem?

 

 

MATEMATIKA

Cilji:

 • Samostojno si pregleda in popravi naloge.
 • Pove, koliko kaj stane, ter se na ta način navaja na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju.

Naloga:

 • Pripravi si delovni zvezek na matematiko in ga odpri na stani 25, 26.

S pomočjo spodnje fotografije preveri svoje rešitve včerajšnjega preverjanja.

Kako si zadovoljen s svojim znanjem?

 • Reši naloge v SDZ 3/ strani 26. Preberi strip in povej, koliko kaj stane. Cene primerjaj med seboj. Poišči podatke in odgovori na vprašanja.

 

 

 

 • Reši naloge v SDZ 3/ strani 26. Preberi strip in povej, koliko kaj stane. Cene primerjaj med seboj. Poišči podatke in odgovori na vprašanja.
(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)