7. A 7. B

SLJ

Obravnava domačega branja

Danes nadaljuješ z domačim branjem. Naslove vseh črtic si že moral napisati v zvezek. Če tega še nisi naredil, prepiši nalove v zvezek.

Odgovori na vprašanja.

 1. Kakšen je Vorančev oče in kakšna njegova mati? Njuno obnašanje v družini pojasni s primerom.
 2. Katero črtico je posvetil babici? Opiši, kakšna je bila njegova babica; kaj mu je pomenila?
 3. Katera Vorančeva PASTIRSKA dogodivščina ti je bila najbolj všeč? Opiši jo.
 4. V katerih črticah pisatelj spregovori o svojih ŠOLSKIH dogodivščinah? Kaj iz teh črtic izveš o njegovem odnosu do šole? Pojasni.

Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.  Zapiske mi pošlji do ponedeljka.

NARAVOSLOVJE

Preverjanje znanja

 • Ob 11.00 se dobimo preko videokonference Zoom.

Najprej vam bom dala navodila.

 • Na e-mail vam bom poslala naloge za preverjanje. Dokument je v elektronski obliki. Šele, ko bom rekla, boste kliknili na povezavo iz začeli z reševanjem. Ko boste končali, boste kliknili okence Submit na dnu testa in test bo poslan.
 • Ker je preverjanje kratko, ocenjujem, da bo za reševanje dovolj pol ure (samo klikate na pravilne rešitve, nalog odprtega tipa je malo). Na vsakem preverjanju se na koncu izpiše čas reševanja. V vsakem primeru rešujete dokler ne končate, saj gre za preverjanje.

Bodite pošteni, ker preverjate svoje znanje. Ne uporabljajte pripomočkov, medsebojen komunikacije in druge pomoči.

Če ne bom dobila verodostojnih podatkov, potem tudi ocenjevanja ne bomo mogli izvesti na takšen način in boste ocenjeni samo ustno.

 • Še vedno si lahko ogledate film Žejni svet. Toplo priporočam. Povezava je odprta do petka.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li

Veliko uspeha vam želim.

 DKE

ZOOM srečanje ob 10.30.

Vsa navodila prejmete po elektronski pošti.

 TJA

Uro bomo izvedli preko videokonference. Pred našim srečanjem si preberi besedilo, ki je v prilogi (Stone soup >>> KLIK).

Spodaj sta povezava in koda za priključitev na ZOOM srečanje. Uporabi svoje ime, da te bom prepoznala in ti omogočila vstop v konferenco (varnost).

MATEMATIKA

Danes boste spoznali še formule za obsege in ploščine nekaterih posebnih trikotnikov. >>> o_p_posebni_trikotniki

 1. V zvezek zapišete podnaslov Enakokraki trikotnik

Narišite si enakokraki trikotnik, ga označite.

Kaj je pri tem trikotniku posebnega?

Kako lahko krajše zapišemo formulo za njegov obseg?

Koliko različnih formul obstaja?

Formule za obseg in ploščino si zapišite ob sliko trikotnika.

 1. V zvezek zapišete podnaslov Enakostranični trikotnik

Narišite si enakostranični trikotnik, ga označite.

Kaj je pri tem trikotniku posebnega?

Kako lahko krajše zapišemo formulo za njegov obseg?

Koliko različnih formul obstaja?

Formuli za obseg in ploščino si zapišite ob sliko trikotnika.

 1. V zvezek zapišete podnaslov Pravokotni trikotnik

Potrebujete list papirja, lahko je tudi popisan. Iz papirja izrežite dva skladna pravokotna trikotnika in jima označite stranice (najdaljša stranica (hipotenuza) naj bo označena s c).

Če ta dva trikotnika sestavite tako, da se stikata ob eni od krajših stranic (katet), dobite enak lik, kot ste ga dobili že v sredo, torej lahko ploščino izračunamo enako.

Sedaj pa ta dva trikotnika sestavite tako, da se stikata ob najdaljši stranici in ju tako prilepite v zvezek. Kateri lik nastane?

Kako bi izračunali ploščino nastalega lika in kako ploščino trikotnika?

Formuli za ploščino si zapišite ob sliko trikotnikov.

Če na vprašanja nisi uspel odgovoriti sam, si pomagaj z listom v prilogi. Če pa bo še karkoli nejasnega ali pa boste imeli kakšno vprašanje, mi sporočite.

Poglejte pa si še animacije v e-učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/1243/index4.html.

Lepe počitnice, po počitnicah pa se bomo srečali tudi v živo preko videokonference.

MATEMATIKA

Danes boste spoznali še formule za obsege in ploščine nekaterih posebnih trikotnikov. >>> o_p_posebni_trikotniki

 1. V zvezek zapišete podnaslov Enakokraki trikotnik

Narišite si enakokraki trikotnik, ga označite.

Kaj je pri tem trikotniku posebnega?

Kako lahko krajše zapišemo formulo za njegov obseg?

Koliko različnih formul obstaja?

Formule za obseg in ploščino si zapišite ob sliko trikotnika.

 1. V zvezek zapišete podnaslov Enakostranični trikotnik

Narišite si enakostranični trikotnik, ga označite.

Kaj je pri tem trikotniku posebnega?

Kako lahko krajše zapišemo formulo za njegov obseg?

Koliko različnih formul obstaja?

Formuli za obseg in ploščino si zapišite ob sliko trikotnika.

 1. V zvezek zapišete podnaslov Pravokotni trikotnik

Potrebujete list papirja, lahko je tudi popisan. Iz papirja izrežite dva skladna pravokotna trikotnika in jima označite stranice (najdaljša stranica (hipotenuza) naj bo označena s c).

Če ta dva trikotnika sestavite tako, da se stikata ob eni od krajših stranic (katet), dobite enak lik, kot ste ga dobili že v sredo, torej lahko ploščino izračunamo enako.

Sedaj pa ta dva trikotnika sestavite tako, da se stikata ob najdaljši stranici in ju tako prilepite v zvezek. Kateri lik nastane?

Kako bi izračunali ploščino nastalega lika in kako ploščino trikotnika?

Formuli za ploščino si zapišite ob sliko trikotnikov.

Če na vprašanja nisi uspel odgovoriti sam, si pomagaj z listom v prilogi. Če pa bo še karkoli nejasnega ali pa boste imeli kakšno vprašanje, mi sporočite.

Poglejte pa si še animacije v e-učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/1243/index4.html.

Lepe počitnice, po počitnicah pa se bomo srečali tudi v živo preko videokonference.

TJA

William Shakespeare

Pojdi na: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/william-shakespeare

1) Nad videom klikni Preparation in poveži besede s sliko. Na zvočniku poslušaj izgovorjavo besed.

2) Oglej si video, lahko vključiš podnapise.

3) Ponovno glej in rešuj nalogo pod videom: Game (postavi povedi v pravilno zaporedje).

4) V zvezek prepiši povedi v pravilnem zaporedju.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7.b

Večina od vas je že poslala risbo kvadra v pravokotni projekciji. Danes pa boste sestavili malo zahtevnejši predmet.

Sestavljen naj bo iz 3 kvadrov. Primer imate spodaj. Vaš predmet je lahko podoben. Lahko je iz škatlic za zdravila, vžigaličnih škatlic…

Še zahtevnejši primer (kdor želi, lahko namesto zgornjega sestavi nekaj podobnega temu predmetu).

Predmet narišite v pravokotni projekciji (naris, tloris, stranski ris). Če imate možnost tiskanja, rišite na list v prilogi. Drugače rišite na bel list A4. Pazite na pravilen razpored pogledov, natančnost pri merah, prenos mer med pogledi, vrste črt in izgled risbe. >>> Tehnična risba

Vsi, ki boste list natisnili, izpolnite tudi glavo risbe s tehnično pisavo, z malimi tiskanimi črkami. Primer je v prilogi.

Risbo v  pravokotni projekciji  pošljite do 8.5.2020 na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si. Risbe bom pregledala in vsakemu zapisala, kaj je potrebno popraviti. Napake boste imeli čas popravit do 22.5.2020. Nato bom risbe ocenila.

ŠSP

Za jutrišnjo uro izbirnega predmeta, pa si izberite eno aerobno aktivnost na prostem, ki naj traja eno uro. Nato naredite doma vaje za stabilizacijo trupa. V prilogi vam pošiljam filmček z vajami. Vse skupaj se vam šteje za 2 šolski uri. Lp Dragan
(Skupno 306 obiskov, današnjih obiskov 1)