ANGLEŠČINA

Tema: Kaj ima v šolski torbi?

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za šolske potrebščine

Pesmico večkrat poslušaj in ponavljaj besedišče.

Poslušaj, nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

Poslušaj in klikni na ustrezno sliko.

Ob koncu klikni »Finish!« in preveri svoj rezultat (»Check my answers«).

Uredi si šolsko peresnico!

GUM

UTRJEVANJE

CILJI:

·         Poslušajo in utrjujejo pesmici: HUDA MRAVLJICA, ČRNI KOS

·         Ponovijo, utrdijo ritmično gibanje lastnega telesa s spreminjanjem gibanja (ploski, koraki, tleski, križno gibanje)

AKTIVNOST:

ü  PESMICI ZAPOJ STARŠEM.

ü  RITMIČNO SPREMLJAJ PESMICO Z LASTNIM TELESOM, LAHKO PA POIŠČEŠ PRIPOMOČKE ZA RITMIČNO SPREMLJAVO.

(LASTNO USTVARJANJE, GIBALNA PONAZORITEV ALI KRIŽNO GIBANJE, KREATIVNOST)

 

 

SLJ

Opismenjevanje

Velika tiskana črka S

CILJI:

1.   Pravilno izgovarjajo glas S in ga zapišejo z veliko tiskano črko S po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

2.   Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

 

AKTIVNOST:

ü  DANES BOŠ SPOZNAL NOVO VELIKO TISKANO ČRKO S. NAJPREJ SI POGLEJ POSNETEK, KAKO SE ČRKA PRAVILNO ZAPIŠE. https://nasaulica.si/datoteke/prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

 

ü  PROSI STARŠA, DA TI V ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO NAPIŠE VELIKO TISKANO ČRKO S, ČEZ CELO STRAN, KOT SMO POČELI V ŠOLO.

ü  SEDAJ NAREDI MAVRIČNO ČRKO. PREVLECI JO Z RAZLIČNIMI BARVAMI. BODI POZOREN NA SMER PISANJA, DRŽO TELESA, POLOŽAJ ROKE IN PRAVILNO DRŽO PISALA.

ü  NARIŠI 3 PREDMETE, KI IMAJO GLAS S NA ZAČETKU, NA KONCU IN NA SREDINI.

ü  V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE NA STRANI 44, 45 POBARVAJ Z RUMENO BARVICO OKVIRČKE, KJER SLIŠIŠ GLAS S.

ü  NATO V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE REŠI STRAN 44.

MAT

RAČUNAM OD 10 DO 20 (odštevam DE – E)

 

CILJI:

·         Odštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20.

·         Uporabljajo računsko operacijo odštevanja pri reševanju problemov.

 

AKTIVNOST:

ü  V DELOVNEM ZVEZKU REŠI NALOGE NA STRANI 29.

 

SPO:

SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE

CILJI:

  • Poznajo pomen raznovrstne prehrane, gibanja, higiene.

AKTIVNOST:

ü  Oglej si videoposnetek na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=bK1F4rnj354&fbclid=IwAR2mrEAB2A3Yw_idQbZvftMjxG5C7TcCB-O9jlGpO96-SIkv9MWXEOh-Rww

 

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI:

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

KAHOOT KVIZI-MAT

 

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s SEMAFORČKOM ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela. AKTIVNOST OZNAČIMO Z DATUMOM.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)