5. A 5. B
NAVODILA UČITELJICE SONJE >>> KLIK NAVODILA UČITELJICE MARIJE >>> KLIK

ŠPO

Vadba s papirnato žogo

Po počitnicah je treba zbuditi naše telo, zato bo današnja vadba ravno pravšnja za to.

Iz papirja (časopisa) si izdelaj žogico. Potreboval/a jo boš pri vadbi.

Opravi uro športa ob gledanju spodnjega videoposnetka.

https://www.youtube.com/watch?v=tQqmjZlklWQ&feature=youtu.be

ŠPO

VADBA S PAPIRNATO ŽOGO

Po počitnicah je treba zbuditi naše telo, zato bo današnja vadba ravno pravšnja za to.

 • Iz papirja (časopisa) si izdelaj 3 žogice. Eno boš potreboval danes, drugi dve pa boš vadbi dodal jutri. Opravi uro ŠPO ob gledanju spodnjega videoposnetka.

https://www.youtube.com/watch?v=tQqmjZlklWQ&feature=youtu.be

 

 

SLJ

Množinski samostalniki

Samostalnik si že dobro spoznal/a, določit znaš spol, pri določevanju števila pa so nekateri samostalniki »posebneži«. Danes boš spoznal/a samostalnike, ki imajo samo obliko za množino, kar pomeni, da nimajo oblike za ednino in dvojino. Poimenujemo jih množinski samostalniki.

Pri določevanju množine si pomagamo, To SO vilice, počitnice…

 1. Pozorno preberi pogovor v oblačkih v delovnem zvezku na strani 62. Cof je naredil napako. Ne rečemo To JE škarje, kljub temu, da so samo ene. Pravilno je, To SO škarje. Samostalnik škarje imajo samo obliko za množino, zato so množinski samostalnik.
 2. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 62 in 63 naloge od 1 – 6.
 3. Zapis v zvezek

Množinski samostalniki

Množinski samostalniki, so samostalniki, ki  imajo samo množino, nimajo pa ednine in dvojine.

Hlače SO nove.

Tla SO  umazana.

 Drva SO

Usta SO

 Pri določanju množinskih samostalnikov si pomagaš z besedico SO.

SLJ

Množinski samostalniki

Samostalnik si že dobro spoznal. Določit znaš tudi spol in število. Nekateri  samostalniki  pa so izjeme. Danes boš spoznal samostalnike, ki imajo samo množino. Poimenujemo jih množinski samostalniki.

 • Pozorno preberi pogovor v oblačkih v DZ str. 62. Kako se je Cof zmotil?
 • Ker ti nisi kot Cof, reši naloge v DZ str. 62 in 63 naloge od 1 – 6.

Zapis v zvezek

Množinski samostalniki

Množinski samostalniki, so samostalniki, ki  imajo samo množino, nimajo pa ednine in dvojine.

Vrata SO zaprta. Hlače SO nove. Tla SO … Drva SO … Usta SO … Možgani SO … Pljuča SO … Jetra SO…

 Pri določanju množinskih samostalnikov si pomagaš z besedico SO.

NIT

Snovi in njihove lastnosti – utrjevanje

 1. Preberi strip v delovnem zvezku na strani 95 in s tem ponovi znanje o snoveh in gostoti.
 2. Reši kviz, ki ga najdeš na PPT kot prilogo. >>> KLIK
 3. Preveri svoje znanje še na spletni povezavi

https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_tehnika_3_4r.html pod naslovom »Snovi v naravi« (1. in 2. vajo)

Sporoči mi, število doseženih točk.

MAT

Včeraj si spoznal,da je spremenljivka črka, ki jo lahko poljubno spremenimo s katerokoli številko in tako dobimo številski izraz. Danes boš svoje znanje nadgradil in utrdil.

 • Pozorno preberi naloge in reši izraze s spremenljivko v DZ str. 57. Pri reševanju bodi natančen, da prideš do pravilne rešitve.Pošlji svoje rešitve, da vidim, kako obvladaš snov.

   

   

MAT

Računanje s spremenljivko

Včeraj si spoznal/a,da je spremenljivka črka, ki jo lahko poljubno spremenimo s številom in tako dobimo številski izraz. Danes boš z nalogami uril/a svoje znanje.

 1. Pozorno preberi naloge in reši izraze s spremenljivko v delovnem zvezku na strani 57. Pri reševanju bodi natančen, zapisuj številske izraze v prostor za račune.

Fotografiraj in pošlji mi tvoj zapis.

Dodatna nalogače želiš, reši nalogo na spletu, Moja matematika.

NIT

Snovi in njihove lastnosti – ponavljamo in utrjujemo

Snovi in njihove lastnosti smo se že dobro naučili.

 • Najprej ponovi o snoveh tako, da prebereš strip v DZ str. 95.
 • Reši kviz, ki ga najdeš na PPT kot prilogo. >>> KLIK

Če želiš, se lahko preizkusiš še v reševanju interaktivnih nalog na spodnji povezavi pod naslovom Snovi v naravi 1. in 2. vajo.

 https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_tehnika_3_4r.html

Sporoči mi, kako si bil uspešen.

 TJA

Danes se dobimo na Zoomu. Razporede sem vam poslala po mailu.

 

(Skupno 263 obiskov, današnjih obiskov 1)