5. A 5. B
NAVODILA UČITELJICE SONJE >>> KLIK
NAVODILA UČITELJICE MARIJE >>> KLIK

SLJ

Edninski samostalniki

Včeraj si spoznal/a samostalnike, ki imajo samo obliko za množino, kar pomeni, da nimajo oblike za ednino in dvojino. Poimenovali smo jih množinski samostalniki.

Danes pa bomo spoznali samostalnike, ki imajo samo obliko za ednino. Pravimo jim edninski samostalniki.

To so tisti samostalniki, ki jih ne moramo šteti in poimenujejo snov ali pojem npr. veselje, moka, sol, olje…

Pri določevanju števila si pomagamo, To JE sladkor, mladina, sadje…

 1. Reši nalogi 7 in 8 v delovnem zvezku na strani 63. Beri glasno in dopolni povedi.
 2. Reši naloge na strani 64.

Pri iskanju edninskih samostalnikov si pomagaj z besedo JE , npr.  To JE mleko.

Pri iskanju množinskih samostalnikov pa z besedo SO, npr.   To SO usta.

 1. Zapis v zvezek

Edninski samostalniki

To so samostalniki, ki jih vedno uporabljamo samo v ednini.

Ne moremo jih šteti in poimenujejo:

 • pojme (npr. znanje; ker rečemo Znanje JE …),
 • skupna imena (npr. drevje, srnjad, ker rečemo Drevje JE …, Srnjad JE …)
 • snovna imena (npr. olje, moka, ker rečemo Olje JE …, Moka JE …).

Pri določanju edninskih samostalnikov si pomagamo z besedo JE.

SLJ

Edninski samostalniki

Včeraj si spoznal množinske samostalnike. To so samostalniki, ki imajo samo množino. Pri določanju si pomagaš z besedno zvezo TO SO….

Danes boš spoznal samostalnike, ki imajo samo ednino. To so samostalniki, ki jih ne moremo šteti. Pri edninskih samostalnikih si pomagamo z besedno zvezo TO JE…

 • Pozorno preberi navodila in nato reši naloge v DZ str. 63 in 64.
 • Odgovori na Nežina in Jakova vprašanja.
 • Dopolni pravilo o samostalniku.

Zapis v zvezek

Edninski samostalniki

Edninski samostalniki so tisti samostalniki, ki jih ne moremo šteti:

– pojmi (npr. veselje; ker rečemo Veselje JE …),

– skupna imena (npr. drevje, srnjad, ker rečemo Drevje JE …, Srnjad JE …)

– snovna imena (npr. olje, moka, ker rečemo Olje JE …, Moka JE …).

Pošlji mi rešitve.

ŠPO

Žongliranje

Včeraj si že oblikoval žogico iz papirja. Pri žongliranju pa potrebuješ tri. Lahko oblikuješ še dve žogici iz papirja ali pa poišči tri predmete, s katerimi boš lahko žongliral.

 Na spletu si oglej posnetek https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s&feature=youtu.be ,ki te bo popeljal v osnove žongliranja. Pri vadbi bodi vztrajen in natančen.

Sporoči mi, kako ti je uspelo.

ŠPO

Žongliranje

Pripravi si vse tri žogice, ki si si jih izdelal včeraj. S pomočjo spodnjega posnetka se poskusi naučiti žonglirati. Ko znaš, je prav zabavno. Je odlična koordinacijska vaja, ki zahteva spretnost, natančnost in vztrajnost. Ko pa žongliranje obvladaš, je zabava in sprostitev. Bo komu izmed vas uspelo?

https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s&feature=youtu.be

Če ti uspe, mi lahko posnetek pošlješ na moj naslov.

 

MAT

Naloge z besedilom

Danes bomo ponovili delo z besedilnimi nalogami in utrjevali računanje številskih izrazov.

 1. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 58,59.

Postopek dela: – besedilo naloge večkrat preberi,

                          – podčrtaj ključne podatke,

–  zapiši številski izraz,

– izračunaj številski izraz,

– napiši odgovor.

Pošlji mi zapis opravljenih nalog.

MAT

Številski izrazi – reševanje besedilnih nalog

Ker že dobro obvladaš računanje številskih izrazov, ne bo težko reševat nalog z besedilo.

Spomni se na postopek reševanja besedilnih nalog!

 • Najprej večkrat preberi besedilo, da boš razumel kaj naloga zahteva od tebe.
 • Podčrtaj si pomembne podatke.
 • Zapiši račun in izračunaj.
 • Ne pozabi na odgovor.
 • Reši naloge v DZ str. 58 in 59.

Svoje rešitve mi pošlji.

DRU

Srednji vek

Srednji vek je čas od leta 500 (propad Rimske države) do leta 1500 (odkritje Amerike).

 1. Na spletni povezavi https://www.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U si oglej posnetek o življenju ljudi v srednjem veku pod naslovom »Nina potuje v srednji vek«.

Kaj si ugotovil/a,v čemu je bilo življenje ljudi v srednjem veku  podobno s starim vekom in v čem se najbolj razlikuje med njima?

 

 

 

 

DRU

Srednji vek

Naše zgodovinsko potovanje nadaljujemo v srednji vek. Značilnosti srednjega veka si oglej na spodnji povezavi.

 https://www.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U

 • Pozorno preberi besedilo v U str. 87 – Kako so živeli ljudje v srednjem veku?

Zapis v zvezek

Srednji vek

Obdobje srednjega veka je trajalo od leta 500 do 1500. Prične se s  propadom Rimske države, konča pa z odkritjem Amerike. Na ozemlje današnje Evrope so se začela naseljevat tuja ljudstva, ki so ustanovila nove države.

GUM

Priprava na ocenjevanje:

 1. 5. 2020 bom imeli ocenjevanje pri glasbeni umetnosti. Že v ponedeljek sem vam poslala navodila kaj bomo ocenjevali. Dobili se bomo na Zoom srečanju ob 12.30 uri. Prosim, rezervirajte si čas.

Vsak posameznik mi bo zapel in pokazal gibanje rok, zato imate čas do ponedeljka, da pridno vadite.

Ocenjujem znanje besedila in kazanje rok.

Lahko vam na posnetku pomagajo člani družine in kažete pesem v paru.

Veselim se srečanja, da vas končno spet vidim J

Za vsa vprašanja sem vam na voljo preko elektronske pošte.

(Skupno 229 obiskov, današnjih obiskov 1)