8. A 8. B
GEO

USTNO OCENJEVANJE PREKO ZOOM APLIKACIJE

GEO

USTNO OCENJEVANJE PREKO ZOOM APLIKACIJE

 ZGO

Raziskovanje industrijske revolucije s pomočjo filmčkov in učbenika Raziskujem preteklost 8, str. 118-124.

 ZGO

Raziskovanje industrijske revolucije s pomočjo filmčkov in učbenika Raziskujem preteklost 8, str. 118-124.

 MATEMATIKA

1. SKUPINA

Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku

 Cilj:

  • ponoviti lastnosti enakostraničnega trikotnika,
  • uporabljati Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku.
  1. V zvezek zapiši naslov Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku.

Na spletni strani imaš Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku https://www.youtube.com/watch?v=cih7JRTpAJ8.  Najprej si poglej, kako se izpeljeta višina in ploščina. Potem si ta postopek prepiši v zvezek. Potem si še poglej, kako se rešujeta nalogi 1 in 2. Nalogi prepiši v zvezek.

  1. V torek, 12. 5. 2020, bomo imeli srečanje ZOOM ob 10. uri. V primeru, da kaj ni razumljivo, vprašajte, ali pa se bomo pogovorili na srečanju.

2. SKUPINA

Danes boste najprej utrjevali svoje znanje o Pitagorovem izreku, nato pa prepisali list za jutrišnje srečane preko ZOOM-a, ker bomo spoznali uporabo Pitagorovega izreka v enakostraničnem trikotniku.

  1. Reši naloge: Z2, str. 176 – 179, nal. 7c, 14č, 29a, 30a.
  2. V zvezek napiši naslov UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V ENAKOSTRANIČNEM TRIKOTNIKU in snov prepiši v zvezek. >>> PI_enakostranicni_trikotnik

V torek, 12. 5., se dobimo na srečanju preko ZOOM-a ob 9.30.

Slike rešenih nalog in prepisane snovi oddate 11. 5. 2020 do 19.00.

3. SKUPINA

Cilji: utrdim znanje o Pitagorovem izreku v enakokrakem trikotniku

Pregled domače naloge:

Vaja: Naloge rešujte v zvezke. Narišite skice.

Enakokraki trikotnik:

a) c = 8 cm

Vc = 3 cm

o = ?

c = 10cm

o=36cm

p =?

p = 48cm2

vc= 6 cm

o = ?

Oglejte si posnetek in dopolnite zapiske v zvezku:

https://youtu.be/_j97DyiEhtE?t=277

Fotografijo popravljene domače naloge od četrtka  in rešene današnje naloge mi pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  11.5.2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 27dn 11.5.2020 .

 

ANGLEŠČINA

1. SKUPINA

NAVODILA >>>KLIK

REŠITVE >>> KLIK

UČNI LIST >>> KLIK

2. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

REŠITVE >>> KLIK

UČNI LIST >>>  KLIK

3. SKUPINA

Preverimo znanje 6. enote

Reši naloge v DZ/ 54-55: nal. 1, 2, 3, 4, 5

Reši naloge  v DZ/ 50, nal 3

Rešitve pošlji na moj mail do torka do 18. 00.

SLOVENŠČINA

1. skupina

TEMA: TONE PARTLJIČ, MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK

V berilu poišči dramsko besedilo Moj ata, socialistični kulak, ki ga je napisal Tone Partljič in ga preberi.

Razmisli o prebranem dramskem besedilu. Rad/a bereš dramska besedila? Ti je bilo dramsko besedilo, ki si ga prebral/a, všeč? Zakaj da oz. zakaj ne?

V zvezek (pod književnost) zapiši naslov TONE PARTLJIČ, MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK.

Zapiši svoje razmišljanje o prebranem besedilu.

Nato prepiši razlago vseh besed, ki jih imaš ob besedilu.

Izpiši si še besede/besedne zveze, ki jih nisi razumel/a dobro in s pomočjo SSKJ ( glej fran.si) zapiši njihov pomen.

ŽELIM TI USPEŠNO DELO.

2. skupina

Tema – Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak

V berilu poišči dramsko besedilo Moj ata, socialistični kulak, ki ga je napisal Tone Partljič in ga preberi. V zvezek pod književnost si napiši naslov in prepiši razlago besed, ki jih imaš ob besedilu. Izpiši si še besede ali besedne zveze, ki jih ne razumeš dobro in s pomočjo spletnega slovarja SSKJ (Fran.si) zapiši njihov pomen.

Kako si razumel in doživljal besedilo? Svoje misli zapiši v zvezek.

Pod naslovom “Potujmo v svet književnosti” preberi 1. odstavek in si ga prepiši v zvezek.

GRADIVA MI POŠILJAJTE V PREGLED KAR VSAK DAN SPROTI!

3. skupina

Tone Partljič. MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK (odlomek)

V berilu poišči dramsko besedilo Toneta Partljiča – Moj ata, socialistični kulak (str. 158) in ga preberi.

Razmisli: Kaj se ti je zdelo v besedilu smešno? Zakaj?

V zvezek napiši naslov: Tone Partljič, MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK (odlomek)

V zvezek napiši razlago vseh besed, ki jo imaš ob besedilu. Izpiši še besede/besedne zveze, ki jih ne razumeš dobro. S pomočjo SSKJ (fran.si) zapiši njihov pomen.

 LS2

Likovna naloga: RISBA CVETA

Nadaljevanje likovne naloge

V naravi poišči cvet in ga povečanega nariši na list papirja. Upodobi čimveč podrobnosti, ki jih opaziš na cvetu. Riši s svinčnikom. Barvaš tudi s svinčnikom. Temnejše dele bolj trdo pobarvaš s svinčnikom, svetlejše bolj rahlo.

 Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi do 29.5.2020 pošlji na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

 

(Skupno 278 obiskov, današnjih obiskov 1)