ŠPO

Naravne oblike gibanja.

10.5.

SVETOVNI DAN GIBANJA

 

CILJI:

o   Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

o   Zadovoljijo potrebo po gibanju.

o   Razvijajo koordinacijo celega telesa.

o   ZNA SI POISKATI LASTNO GIBALNO AKTIVNOST

AKTIVNOSTI:

ü  Zavrti filmček BODIMO AKTIVNI in besedilo poskušaj prebrati SAM/A.

https://www.youtube.com/watch?v=5KRcoTM05uM

ü  Izberi si lastno gibalno aktivnost v naravi, če ti vreme ne dopušča aktivnost poišči v hiši

ü  (yoga za otroke-PRILOGA, gumitvist, raztezne vaje..)

MATEMATIKA

 

CILJI:

o    Ustno (na pamet) sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 (s prehodom).

o   Pozna postopek prehoda čez desetico.

o   Pozna postopek izračuna neznanega člena.

AKTIVNOSTI:

ü  Poišči nekoga v hiši, ki ti bo narekoval račune do 20. (vsaj 10 računov: seštevanja, odštevanja, neznani člen)

ü  Račune izračunaj NA PAMET, upoštevaj postopek prehoda čez desetico.

ü  V zvezek zapiši naslov :RAČUNAM NA PAMET, zapisuj samo rešitve.

ü  Izvedi samovrednotenje: SEMAFORČEK in realno analizo računanja

(Np: Računam uspešno , brez napak, večkrat se še zmotim, pomagam si s prstki, računam brez prstkov..

 

SLJ

Zgodba ob nizu sličic

OB POTOKU

CILJI:

o   Natančno opazujejo niz sličic.

o   Pisno odgovarjajo na  vprašanja.

 

AKTIVNOSTI:

ü  Dobro opazuj sličice.

ü  Zapiši odgovor na vprašanja. UPOŠTEVAJ KRITERIJE PISANJA

ü  OVREDNOTI SVOJ PISNI IZDELEK-semaforček.

SPO

 

CILJI:

 

AKTIVNOSTI:

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI

IGRA Z LONČKI-  IGRAJ in VZTRAJAJ,

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

1. slika

Kam se je odpravila družina?

Katero žival so vzeli s seboj?

Kje so se ustavili?

Kaj so izdelovali?

 

2. slika

Kam so postavili mlinček?

Kaj so opazovali?

 

3. slika

Kdo je pritekel k potoku?

Koga je prestrašil?

Kaj se je zgodilo Nejcu?

Kaj je polomil Nejc?

 

4. slika

Kaj je naredila mamica?

Kaj sta delala očka in Rožle?

Kaj je naredila Gaja?

Ali so še enkrat naredili mlinček?

 

 

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)