5. A

5. B

NAVODILA UČITELJICE SONJE >>> KLIK

NAVODILA UČITELJICE MARIJE >>> KLIK

MAT

Danes se bomo srečali z izrazom POTENCA.

Potenca je krajši zapis računske operacije v obliki zmnožka enakih faktorjev. To pomeni, da isto število množimo s samim seboj tolikokrat, kot je zapis nad številom.  Pa poglejmo.

Npr.

                     32 = 3 · 3 = 9

Število 3 smo množili 2 krat, kot je zapisano nad 3 in smo dobili zmnožek- vrednost potence 9.

 1. Preberi strip v DZ na strani 60.
 2. Zapiši v zvezek.

Kako preberemo zapis potenc:

Npr: 23         beri: dva na tri

         3²         beri: tri na dva

        2⁴         beri: dva na štiri

        2¹         beri: dva na ena

Pazi:  Stopnja potence ti pove, kolikokrat se osnova zmnoži.

 1. Reši naloge v delovnem zvezku na str. 62.

Pošlji mi fotografijo zapisa v delovnem zvezku.

MAT

Potence

Potenca je krajši zapis računske operacije v obliki zmnožka enakih faktorjev. To pomeni, da isto število množimo s samim seboj tolikokrat, kot je zapis nad številom.

Primer: 32 = 3 · 3 = 9  število 3 smo množili 2 krat, kot je zapisano nad 3.

ali 64 = 6  · 6 · 6 · 6 = 1296

 • Dobro si poglej in preberi besedilo v DZ str. 60. in 61.

Zapiši v zvezek.

 23    POTENCAKako preberemo zapis potenc:

Npr: 3²      beri: tri na dva

2⁴       beri: 2 na štiri

2¹      beri: dva na ena

Pazi:  Stopnja potence ti pove, kolikokrat se osnova zmnoži.

 • V DZ na str. 62 reši 1.,2. in 3. nalogo

Rešitve nalog želim videti.

SLJ

Kaj poimenujemo s pridevniki?

Prejšnjo uro si spoznaval/a , kaj je pridevnik in s katerimi besedami-vprašalnicami si pomagamo pri iskanju pridevnika v besedilu.

 1. Zapis v zvezek.

PRIDEVNIKI          DZ/66-69

So besede, ki jih pridenemo samostalnikom.

Poimenujejo:

 • lastnost; vprašamo se KAKŠEN?(velik, lep, rdeč… ),
 • vrsto; vprašano se KATERI? (športen, terenski…),
 • svojino; vprašamo se ČIGAV? (mamin, Ninin…)
 1. Odpri delovni zvezek in pozorno preberi besedilo v 3. nalogi na str. 67, nato reši nalogo do konca.
 2. Reši še naloge v delovnem zvezku na strani 68.

Pošlji mi rešitve tvojega zapisa v delovnem zvezku.

SLJ

Kaj poimenujemo s pridevniki?

Prejšnjo uro si spoznaval pridevnik. Seznanil si se tudi s tremi vprašalnicami: KAKŠEN?, KATERI ?in ČIGAV?.  Danes boš svoje znanje dopolnil.

 • Pozorno preberi besedilo v 3. nalogi na str. 67, nato reši nalogo do konca.
 • Reši naloge v DZ str. 68.
 • Pozorno preberi strip na str. 69, nato dopolni pravilo.

Rešitve mi pošlji, da vidim, kako obvladaš pridevnik.

DRU

Življenje na gradu

V srednjem veku so bili značilni gradovi. Kako je potekalo življenje na gradu smo izvedeli ob obisku Celjskega gradu.

 1. Na spletni povezavi pozorno preberi besedili:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/#

pod zavihki: ŽIVLJENJE NA GRADU >>> CELJSKI GROFJE

 1. Zapis v zvezek

Življenje na gradu

Gradovi so bili zgrajeni na težko dostopnem  kraju, na vrhu strmin. Imeli so obzidje z obrambnimi stolpi, okoli gradov so bili skopani obrambni jarki. V gradove so vstopali po dvižnem mostu. Okoliški prebivalci so jih uporabljali kot zaščito pred sovražniki.  Na gradu je bilo včasih življenje neugodno, zlasti pozimi. V gradovih je bilo temačno in hladno. Svetili so si z baklami in oljenkami.

 Grajski možje so bili vešči vojskovanja, grajske gospe pa so skrbele za otroke, vezle in poučevale svoje hčere.

DRU

Življenje na gradu

V srednjem veku so bili značilni gradovi. Nekaj vsebin o gradovih si pridobil že v lanskem letu, danes boš svoje znanje nadgradil.

 • Na spodnji povezavi za R5 si pozorno preberi besedili

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/#

pod zavihki: ŽIVLJENJE NA GRADU >>> CELJSKI GROFJE

 • Spomni se tudi, kaj si o Celjskih grofih že slišal ob obisku Celjskega gradu!

Zapis v zvezek

Življenje na gradu

Gradovi so bili zgrajeni na težko dostopnem  kraju. Imeli so obzidje z obrambnimi stolpi, okoli gradov so bili skopani obrambni jarki. V gradove so vstopali po dvižnem mostu. Okoliški prebivalci so jih uporabljali kot zaščito pred sovražniki.  Na gradu je bilo včasih življenje neugodno, zlasti pozimi. V gradovih je bilo temačno in hladno. Svetili so si z baklami in oljenkami.

 Grajski možje so bili vešči vojskovanja, grajske gospe pa so skrbele za otroke, vezle in poučevale svoje hčere.

GUM

Ocenjevanje na daljavo

Ob 12.30 uri preko Zoom Meetinga. Ocenjujem petje pesmi Ladja plove in gibanje rok.

 

LUM

RISANJE (ocenjevanje)

Likovna tehnika: Svinčnik

Likovna naloga: Bogatenje narisanih podob s črtami – POD VODO

Učenke in učenci:

 • narišejo motiv in ga črtno obogatijo,
 • se izražajo z jasno in sproščeno črto,
 • si razvijajo smisel za kompozicijsko postavitev motiva v format,
 • v risbe vnesejo vse svoje risarsko znanje in jih tehnično čimbolj dovršeno izvedejo.

Potreboval boš: svinčnik, navaden bel A4 list

Likovna naloga: Prejšnji ponedeljek si ponovil in utrdil vse, kar je potrebno vedeti o risanju s pomočjo črt in pik. Danes boš narisal ČRTNO RISBO. Naš motiv bo domišljijski podvodni svet. Na list papirja nariši najmanj pet rib različnih oblik (ni nujno, da so takšne, kot v resnici – lahko so popolnoma domišljijske) in jih zapolni z različnimi črtami in pikami. PAZI, DA NOBENE PLOSKVE NE POBARVAŠ. Bodi ustvarjalen in izviren. Da si boš lažje predstavljal, si oglej spodnjo risbo.

            Kriteriji ocenjevanja:

 1.  Upoštevanje motiva ( domišljijski podvodni svet z najmanj petimi ribami različnih oblik).
 2. Zapolnitev celega formata
 3. Pravilna uporaba tehnike (torej črte in pike, brez barvanja ploskev).
 4. Čista in estetska risba.

TJA

Živali

1.) Ponovimo živali: 2 minutes game

Odpri zvezek in napiši naslov ANIMALS (živali).

Nastavi štoparico na 2 minuti. V teh dveh minutah zapiši čimveč živali.

Koliko si jih napisal?

2.) Pesem: The Animal  Sounds Song

Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM&t=46s. Poslušaj pesem.

Sedaj zapiši, koliko živali je v pesmi omenjenih in jih naštej čimveč.

Poslušaj še enkrat. Koliko si si jih zapomnil?

V zvezek dopiši živali, ki jih nisi zapisal in preveri zapis tistih živali, ki si jih.

ANIMALS (živali)

dog – pes

cow – krava

duck – raca

owl – sova

elephant – slon

cat – mačka

bird- ptica

pig – pujs

mouse – miš

bear – medved

horse – konj

sheep – ovca

rabbit- zajec

people – ljudje

lion – lev

snake – kača

donkey- osel

chicken – piščanec

frog – žaba

bee – čebela

 

Še večkrat poslušaj pesem, ponavljaj živali, bodi pozoren na izgovorjavo. Ti je pesem všeč?

3.) Razmigaj se: https://www.youtube.com/watch?v=NwT5oX_mqS0&feature=youtu.be

4.) Vadenje

Vadi besede za poimenovanje živali in izgovorjavo preko naslednjih povezav:

1) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals

2) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/pets

3) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/wild-animals-1

Pri vseh nalogah moraš povezati besedo s sliko, če pa klikneš na zvočnik, slišiš izgovorjavo (ponovi večkrat).

NEMŠČINA (NIP)

Danes pišeš preverjanje.

Lista, ki je v prilogi, NE TISKAŠ. V zvezek napiši naslov na novo stran: PREVERJANJE ZNANJA. >>> PREVERJANJE ZNANJA, 5. razred

Začneš z besedo HALLO in nato pišeš CELE POVEDI. Vse, kar je v nemščini prepišeš in dopolniš, kar naloga zahteva.

Mojih slovenskih navodil NE prepisuješ. Končaš s TSCHÜS! Potrudi se, fotografiraj in pošlji do torka, 12. 5. 2020, zvečer.

Kasneje prispelih preverjanj ne bom pregledovala. Nato dobiš nadaljnja navodila za pridobitev ocene.

RAČUNALNIŠTVO (NIP)

Prejšnji teden ste nekateri zelo uspešno usmerjali robota Blinkyja. Danes vam pošiljam malo zahtevnejšo stopnjo. Navodila so ista:

– Priti mora do zelenega polja.

– Usmerjaš ga s koraki hodi/skoči  desno/levo/gor/dol in določiš število enakih ukazov. Po poti moraš pobrati še razne pripomočke, da se lahko prebiješ skozi labirint.

– Igrica ima več stopenj. Javi mi, do katere stopnje ti bo uspelo priti.

https://www.digipuzzle.net/minigames/blinky/blinky2.htm?language=slovenian&linkback=../../education/programming/index.htm

Uspešno usmerjanje!

(Skupno 433 obiskov, današnjih obiskov 1)