3. A 3. B

ANGLEŠČINA

Tema: Bralno razumevanje

Cilji:

ponovitev besedišča: promet, hrana, šola, živali, igračke

razumevanje prebranega

 • Preberi in nariši

V zvezek napiši naslov: PRACTICE.

Preberi spodnje povedi in nariši kar piše. (Nič ne piši!)

 1. It’s a green bike.
 2. It’s a purple hat.
 3. It’s a brown teddy-bear.
 4. There are four planes.
 5. There are seven apples.
 6. A cat is under the chair.
 7. A dog is on the table.
 8. A ruler is in the box.

Pri delu si lahko pomagaš s SLIKOVNIMI KARTICAMI in ZVEZKOM.

Ne pozabi, da se je potrebno med delom tudi razmigati!!

Izberi enega plesalca in posnemaj njegovo gibanje!

 • Narisano mi poslikaj in pošlji na moj elektronski naslov.

ANGLEŠČINA

Tema: Kaj imam rad in česa ne maram?

Cilji: ponovitev besedišča: hrana

        učenci pripovedujejo kaj imajo radi in česa ne marajo

 • Samostojno učenje

Poišči SLIKOVNE KARTICE: hrana in z njimi ponavljaj besedišče.

 • Ponovitev v parih. (Prosi nekoga od starejših za pomoč)

Pripravi si PODLOGO, ki si jo naredil prejšnjo uro.

Podajaj navodila in v paru igraj igro: PUT__________ON__________!

Enkrat polagaj na števila, drugič na barve. Tako kot zadnjič.

»Put bread  on eight

»Put milk on purple

Zapoj in zapleši poznano pesmico.

 • V kuhinji izberi hrano in poimenuj:

kaj imaš rad (I like…) in česa ne maraš ( I don’ t like…).

 • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FOOD_1

                                                                         FOOD_2

Poslušaj in besedo pomakni pod ustrezno sliko.

 • Poslušaj pesmico, ki jo je izbrala Ema: LET’ S BE PLANES
 • Do naslednje ure ponovi besedišče še z ostalimi karticami.

SPO

Vremenski pojavi in padavine

V zvezek za SPO preriši spodnjo preglednico. Vsakodnevno opazuj vreme. Opažanja vpisuj in vrisuj (z znaki za vreme) v preglednico. Temperaturo zraka naj ti pomagajo izmeriti starši ali pa jo preveri v vremenskih napovedih. Vremensko preglednico bomo pregledali v šoli.

SPREMLJAJ VREME od 13. 5. 2020 do 15. 5. 2020

DAN

DATUM

SREDA ČETRTEK PETEK
VREMENSKO STANJE
ZNAK ZA VREME

 

 

TEMPERATURA

 

 • Preberi besedilo v učbeniku na strani 68 – Padavine.
 • Oglej si posnetke o padavinah na Lilibi.si – Mestni trg 3 – Spoznavanje okolja – Jaz in narava – Pojavi – Vremenski pojavi

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/pojavi/vremenski-pojavi

 • V zvezku na miselnem vzorcu dopiši padavine, ki je še nimaš (pršenje, sosnežica, sodra).
 • Predlagam, da posnetek pogledaš še enkrat, da si boš lažje zapomnil/-a razliko med padavinami.
 • Preberi in oglej si kako vremenoslovci napovedujejo vreme

 https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1814

MAT

Prištevam desetice

Odpri SDZ 3 na strani 37 in natančno poglej in preberi razlago na modri podlagi.

V  zvezek napiši naslov PRIŠTEVAM DESETICE  in vse iz modre podlage prepiši v zvezek.

Nato reši vse naloge na strani 37.

 SLJ

Vzpon na Storžič – raba predlogov (na – s/z; v – iz)

Odpri priponko Predlogi s-z, na, v, iz in jo dobro poglej in preberi. Nato vse kar je narisano in napisano, poskusi še sam/-a. >>> PRILOGA

V zvezek napiši naslov PREDLOGI in vse preriši in prepiši v zvezek.

Ko boš končal/-a s prepisom, odpri SDZ 2 na str. 72 in 73 ter natančno preberi besedilo VZPON NA STORŽIČ.

Nato reši naloge 1, 2 in 3 ter PONOVIM.

ŠPO

Atletske prvine – nizki štart

Dobro ogrej celo telo. Vaje poznaš.

V ponedeljek si vadil/-a tek na 60 metrov. Še hitrejši/-a boš, če boš pravilno štartal/-a. Zato si v spodnjem posnetku poglej pravilen način štartanja na kratke razdalje. Povadi ga.

https://youtu.be/6JxG_YU7i6M

 

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)