2. A 2. B

MATEMATIKA

MERIM PROSTORNINO

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v litrih izražene količine.
 • Uporablja računske operacije pri reševanju problemov.

Naloga:

 • Odpri delovni zvezek za matematiko na strani 36, 37.
 • Pri nalogi seštej in odštej v litrih izražene količine.
 • Pri 11. , 12. in 13. nalogi natančno preberi naloge z besedilom. Zapiši  ustrezne račune in odgovore.  Ne pozabi na zapis merske enote l pri zapisu računa in odgovora.
 • 14. naloga

Oglej si prikaz z vrsticami. Iz legende preberi, kaj pomeni, če je pobarvan en kvadratek. Preberi vprašanja, poišči ustrezne podatke v prikazu in zapiši odgovore.

SPOZNAVANJE OKOLJA

MIROVANJE

Cilji:

 • Zna opisati in poimenovati stanje mirovanja predmetov in bitij.
 • Zna uporabiti nekatere pripomočke za gibanje.
 • Eksperimentira in napoveduje.

Naloga:

 • Ali se spomniš igre KIPI?

Giblješ se po prostoru.  Na znak moraš okamneti, postaneš torej kip.

Pogovor:

 • Kako bi se lahko gibal? Kateri del telesa se gibajo?
 • Kaj ste delali takrat, ko ste bili kipi?
 • Kdaj pa so tvoje igrače v stanju mirovanja?
 • Kdaj so vozila v mirovanju?
 • Pomni in prepiši v zvezek za SPO:

 

MIROVANJE

 

Kadar se telesa premikajo, rečemo, da se gibajo.

 

Ko se stroj, naprava ali človek ne giblje, je v mirovanju.

 

Človek miruje, kadar sedi, čepi ali stoji pri miru.

 

 

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA F

Cilji:

 • Glas f zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

 • Pripravi si zvezek za slovenščino in delovni zvezek za opismenjevanje.
 • Na

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/f ali

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka f.

 • Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 112, 113 ter vadi male in velike pisane črke f.
 • V zvezek napiši eno vrstico malega pisanega f in eno vrstico velikega pisanega f.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.
 • Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

GLASBENA UMETNOST

GRAFIČNI ZAPIS GLASBE

Cilji:

 • Izvaja glasbene vsebine po grafičnih zapisih.
 • Ustvarja grafične zapise glasbe in jih izvaja.

Naloga:

 • Doma nimaš Orffovih inštrumentov. Imaš pa različne pripomočke, kot so kuhalnice, lonce, žogo, … in pa vsekakor lastne inštrumente, kot so ploskanje, udarjanje po kolenih, topotanje z nogami…
 • Poizkušaj zaigrati grafične zapise:

 • Še sam nariši v zvezek za GUM kakšen grafični zapis in ga preizkusi.

ANGLEŠČINA

Tema: Hrana: kaj rad jem in česa ne maram?

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo besedišče povezano s hrano

Zapoj in zapleši.

 • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FOOD

Poslušaj navodila in rešuj pripravljene naloge.

 • V zvezku poišči stran, kjer si narisal različne vrste hrane.

Poimenuj kaj imaš rad (I like…) in česa ne maraš ( I don’ t like…).

 • Povabi člane družine, da se skupaj igrate izštevanko

ONE POTATOE, TWO POTATOES…               

      Naj ti bo, učenje novih besed, izziv.

 • DODATNA interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FOOD_1    FOOD_2

Poslušaj in besedo pomakni pod ustrezno sliko.

ANGLEŠČINA

Tema: Družinski člani

Cilji:

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za družinske člane

 • Pripoveduj izštevanko o družinskih članih: DADDY FINGER.

Ne pozabi kazati s prstki.

 • V zvezku poišči stran, kjer si narisal člane svoje družine. Poimenuj jih!
 • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FAMILY_1

Pritisni »Next«. Poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

Povabi ostale družinske člane, da se ti pri gibalni pesmici pridružijo.

Poslušaj pesmico, ki jo je izbrala Tina: VEHICLE SONG FOR KIDS      

 

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)