ANGLEŠČINA

Tema: Kaj rad jem in česa ne?

Cilji: učenci prepoznajo in uporabljajo besedišče za hrano

  • Pozdravna pesmica:

Učenci sami zapojejo pesmico:

1,2,3, 4…10..Hello, Hello, it’ s so nice to say…hello, hello and have a nice day!

                                                                 DO YOU LIKE SPAGHETTI YOGURT?

  • V zvezku poišči stran, kjer si narisal različne vrste hrane. Poimenuj jo!

Povabi ostale družinske člane, da se ti pri gibalni pesmici pridružijo.

Pomagaj staršem pri pripravi kosila.

 

ŠPO

 

 

CILJI:

  • Otroci lahko v jogi najdejo veliko stvari, ki jim bodo koristile. Prvi so seveda telesni pridobitki, ki vsebujejo večjo fleksibilnost, povečajo njihovo fizično moč in koordinacijo ter izboljšajo njihovo telesno osveščenost, ki jim jo izpopolnjuje joga za otroke. Znanstvena dognanja kažejo, da joga prav tako izboljša njihovo koncentracijo in občutek umirjenosti ter sposobnost sproščanja. Med izvajanjem joge se otroci igrajo, telovadijo in se povezujejo s svojim notranjim jazom, s tem pa omogočajo tisti notranji luči, ki jo ima vsak otrok, da pride še bolj do izraza in zasije v spolni svetlobi.

AKTIVNOSTI:

ü  Izvedi nove umirjene vaje joge (slikovna priloga)

ü  Ponovi stare vaje joge.

GUM

Pojemo in plešemo

 

CILJI:

  • Urijo se v petju in ritmičnem igranju pesmice: PESEM ZA POSPRAVLJANJE

AKTIVNOSTI:

ü  Poj in utrjuj pesmico katere melodijo si si izmislil sam/a

 

ü  IZZV za vse (IGRA Z LONČKI)-NE POZABI-VZTRAJAJ

 

SLJ

OPISMENJEVANJE

VELIKA TISKANA ČRKA

H

 

 

CILJI:

    1. Pravilno izgovarjajo glas H in ga zapišejo z veliko tiskano črko H po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
    2. Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

AKTIVNOST:

ü  DANES BOŠ SPOZNAL NOVO VELIKO TISKANO ČRKO H.  NAJPREJ SI POGLEJ POSNETEK, KAKO SE ČRKA PRAVILNO ZAPIŠE. https://nasaulica.si/datoteke/prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

 

ü  PROSI STARŠA, DA TI V ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO NAPIŠE VELIKO TISKANO ČRKO H ČEZ CELO STRAN, KOT SMO POČELI V ŠOLO.

ü  SEDAJ NAREDI MAVRIČNO ČRKO. PREVLECI JO Z RAZLIČNIMI BARVAMI. BODI POZOREN NA SMER PISANJA, DRŽO TELESA, POLOŽAJ ROKE IN PRAVILNO DRŽO PISALA.

ü  NARIŠI 3 PREDMETE, KI IMAJO GLAS H NA ZAČETKU, NA KONCU IN NA SREDINI.

ü  V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE NA STRANI 52, 53 POBARVAJ Z RUMENO BARVICO OKVIRČKE, KJER SLIŠIŠ GLAS H.

ü  REŠI STRAN 52.

 

 

MAT– MERIM MASO

 

CILJI:

·         Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.

·         Obnovijo problem s svojimi besedami.

 

AKTIVNOST:

ü  Reši naloge v delovnem zvezku Novi prijatelj stran 35, 36.

ü  Čim več poskušaj prebrati sam.

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI

IGRA Z LONČKI-IZZIV

 

 

 

 

 

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)