2. A 2. B
 •  

ANGLEŠČINA

Tema: Hrana: kaj rad jem in česa ne maram?

Cilji: učenci prepoznajo in uporabljajo besedišče povezano s hrano

Zapoj in zapleši.

 • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FOOD

Poslušaj navodila in rešuj pripravljene naloge.

 • V zvezku poišči stran, kjer si narisal različne vrste hrane.
 • Poimenuj kaj imaš rad (I like…) in česa ne maraš ( I don’ t like…).
 • Povabi člane družine, da se skupaj igrate izštevanko

ONE POTATOE, TWO POTATOES…             

Naj ti bo, učenje novih besed, izziv.

 • DODATNA interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FOOD_1                                                                                          FOOD_2

Poslušaj in besedo pomakni pod ustrezno sliko.

SLOVENSKI JEZIK

Pesem: BURJA

Cilja:

 • Bere pesem.
 • Zaznava in doživlja pesmi.

Naloga:

 • Odpri berilo na stani 13 in preberi pesem BURJA.
 • O čem govori pesem?
 • Ustno odgovori na vprašanja.
 1. kitica

Glasno preberi prvo kitico.

Kaj dela burja?

Kaj pomeni, da burja veje in se smeje?

Ponazori z glasom, kako burja veje in se smeje.

 1. kitica

Glasno preberi drugo kitico.

Kaj dela burja?

Ponazori z glasom, kaj dela burja.

 1. kitica

Glasno preberi tretjo kitico.

Kaj dela burja?

             Kakšna je povezava med divjanjem burje in tem, da otrok prevrne le stol, pa ga očka                      že krega?

Še enkrat glasno preberi pesem.

LIKOVNA  UMETNOST

OBLIKOVANJE V TRIDIMENZIONALNEM PROSTORU –   oblikovanje notranjega prostora

Cilji:

 • Ponovi pojme povezane z arhitekturo (arhitekt, arhitektura, oblike prostorov).
 • Loči in opiše gradbene materiale.
 • Definira zunanji in notranji prostor.
 • Razvija domišljijo.

Naloga:

 • Iz katerih gradbenih materialov lahko gradimo stavbe? (Iz kamna, lesa, kovine, opeke, stekla).
 • Danes boš arhitekt in iz kock, ki jih imaš doma, sestavi različno pohištvo.

SPOZNAVANJE OKOLJA

VETER IN OBLAKI

Cilji:

 • Ve, da je veter premikanje zraka, ter določa hitrost in smer gibanja vetra.
 • Zna opazovati in opisuje spreminjanje ter gibanje oblakov.
 • Usmerjeno opazuje, uporabljajo več čutil, opazovano nariše in napiše.

Naloga:

 • Odpri učbenik za spoznavanje okolja na stani 74.

Preberi besedila in si oglej fotografije. Ustno odgovori tudi na vprašanja v zelenem   pravokotniku.

 • Pripravi si zvezek za spoznavanje okolja in napiši naslov VETER IN OBLAKI.
 • Ustrezno poveži in prepiši spodnje povedi.

 

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)