8. A 8. B

ZGODOVINA

Učna tema: Slovenci v prvi polovici 19. stoletja.
S pomočjo zanimivih filmčkov spoznajo dogajanje okoli leta 1848. Zgodbe podkrepijo in utrdijo s pomočjo učne vsebine v učbeniku str. 91- 95 in s pomočjo izpiskov. >>> LETO 1848

https://www.youtube.com/watch?v=-wAw1_O0WHY

ZGODOVINA

Učna tema: Slovenci v prvi polovici 19. stoletja.
S pomočjo zanimivih filmčkov spoznajo dogajanje okoli leta 1848. Zgodbe podkrepijo in utrdijo s pomočjo učne vsebine v učbeniku str. 91- 95 in s pomočjo izpiskov. >>> LETO 1848

https://www.youtube.com/watch?v=-wAw1_O0WHY

BIO

Naslov: ČUTILA

Pri delu uporabi učbenik BIO 8 na str. 85 in polovica str. 86 ter delovni zvezek str. 64.

Moja razlaga (prepiši v zvezek):

Čutila nam omogočajo zaznavanje različnih dražljajev iz okolja s pomočjo čutilnih celic ali receptorjev ter tako prispevajo tudi k varovanju telesa.

Glede na vrsto dražljajev, ki jih zaznavajo, jih razvrščamo v 3 skupine: mehanoreceptorji, fotoreceptorji in kemoreceptorji (PREPIŠI TABELO učb. str. 85).

Podnaslov: Čutilo za vid – oko (zgradba očesa)

S pomočjo slik in besedila v učb. str. 85 in 86 izpolni 1. nalogo v DZ str. 64. Tako boš spoznal posamezne gradbene dele očesa in naloge, ki jih opravljajo. Precej znanja o očesu imaš že od NAR 7 in boš to le malo nadgradil.

V pregled mi pošlji le posnetek skice očesa iz DZ z vidnimi številčnimi oznakam delov očesa do srede, 20. 5. (10. ura).

Če potrebuješ kakšen nasvet, piši na moj mail.

Uspešno delo ti želim.

GEO 

SREDNJA AMERIKA

 MATEMATIKA

1. SKUPINA

Pitagorov izrek v rombu

Cilj:

uporabljati Pitagorov izrek v rombu.

  1. V zvezek zapiši naslov

Pri vseh nalogah naredi skico in si nariši pravokotni trikotnik, v katerem boš  izrazil Pitagorov izrek. Na stranice si zapiši oznake in dolžine stranic.

Reši naloge iz zbirke nalog str. 179, nal. 40, primer a, b in c.  ter nal. 42 – c. Pri nalogi 40 – c izračunaj na eno decimalko natančno. Naloga 42-c  je malce zahtevnejša.

Zato namig: Iz ploščine najprej izračunaj diagonalo e. Osnovnica je stranica a. Višino dobiš iz druge formule za ploščino : p = a · v.

  1. Rešitve si preveri sam na strani 186. Če je kaj nejasnosti, pa vprašaj.

2. SKUPINA

Danes se dobimo ob 9.30 na Zoom-u, kjer se bomo naučili uporabiti Pitagorov izrek v rombu.  Pripravite zvezek z zapiski in pisalo.

Resitve_8r_14_5

3. SKUPINA

PRILOGA >>> KLIK

 ANGLEŠČINA

1. SKUPINA

NAVODILA >>>KLIK


2. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

3. SKUPINA

Khalid:  Young, Dumb and Broke

Task 1: Listen to the song once: https://www.youtube.com/watch?v=IPfJnp1guPc.  Answer these questions.

1 Who is “young, dumb and broke”?

2 Who is Khalid singing to? Explain.

Task 2: Match the opposite adjectives.

Adjectives from the song Adjectives with the opposite meaning

a. great

b. broke

c. right

d. fun

e. proud

f. dumb

g. young

h. wrong

(e.) embarrassed

(  ) terrible

(  ) boring

(  ) incorrect

(  ) old

(  ) rich

(  ) correct

(  ) intelligent

Task 3: Below there are 5 words/expressions from the song. Complete sentences 1-5 using one of the words/expressions in bold.

pretty sure                    semester                wish                caught up                argue
  1. I _______ I had more money so that I could buy a new phone.
  2. Jake said that the exam was very difficult. He’s ________________ that he failed it.
  3. All the students were very happy because it was the end of the ________ and they were excited to start their holidays.
  4. Sandra and her sister always ________ . They can’t agree about anything and they often get angry with each other.
  5. I’m so tired today. Last night, I was watching Stranger Thingsand I became so ____________ in the story that I watched six episodes!

Task 4: Listen to the song again. Do you like it? Why (not)? Give a short comment on the song.

LS2

Likovna naloga: RISBA CVETA

Nadaljevanje likovne naloge

V naravi poišči cvet in ga povečanega nariši na list papirja. Upodobi čimveč podrobnosti, ki jih opaziš na cvetu. Riši s svinčnikom. Barvaš tudi s svinčnikom. Temnejše dele bolj trdo pobarvaš s svinčnikom, svetlejše bolj rahlo.

 Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi do 29.5.2020 pošlji na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

(Skupno 129 obiskov, današnjih obiskov 1)