7. A 7. B

 MATEMATIKA

Dobro preberi spodnja navodila.

V četrtek, 21. 5. 2020, boš ob 9.30 po elektronski pošti prejel ocenjevanje znanja.

Naloge rešuješ tako, da na brezčrten list (ne v zvezek ali na natisnjeno ocenjevanje!!!)  napišeš naslov OCENJEVANJE ZNANJA. Ocenjevanja ni potrebno natisniti in besedila nalog ne prepisuješ.

Izpiši pa podatke posamezne naloge, nariši skico in zapiši vse potrebne postopke reševanja. Zapiši odgovore.

Lahko uporabljaš žepno računalo in list s formulami za obsege in ploščine likov, ki si ga sam naredil. Rešuj samostojno, brez uporabe zvezka, učbenika in drugih oseb. Če bom ugotovila, da ste si med reševanjem pošiljali rešitve in prepisovali bom obe ocenjevanji ocenila z negativno oceno. Ocenjevanja bodo različna, težavnost vseh ocenjevanj pa bo pa enaka.

Rešitve nalog in list s formulami nato fotografiraj ali skeniraj in mi jih pošlji do 10.30. Pazi na kvaliteto poslanih slik. V sporočilo še obvezno zapiši, koliko slik bi moralo sporočilo vsebovati, da lažje ugotovim, če katera manjka.

PRAVOČASNA ODDAJA PREVERJANJA JE OBVEZNA! Zamuda pri oddaji bo kaznovana z negativnimi točkami. Če preverjanja ne oddaš, se šteje, kot da si oddal praznega, če nimaš opravičila.

SLOVENŠČINA

TEMA: UTRJEVANJE OSEBNEGA ZAIMKA

Včeraj si ponovil/a osebni zaimek, ki izražajo osebo (prvo, drugo, tretjo).

Uporabljamo ga takrat, če ne želimo zapisati imena osebe, npr:

Matjaž piše.                                                         Matjaža sem povabil na rojstni dan.

On piše.                                                                Povabil sem ga na rojstni dan.

Osebne zaimke uporabljamo tudi, da se izognemo ponavljanju istih samostalnikov, npr:

Sošolec pogosto obišče svojega dedka. Dedku vedno prinese kakšno dobroto.

Sošolec pogosto obišče svojega dedka. Vedno mu prinese kakšno dobroto.

Za utrjevanje reši naslednjo nalogo. Prepiši jo v zvezek. Pazi tudi, da glede na smiselnost povedi uporabiš pravilno obliko osebnega zaimka – daljšo oz. krajšo.

Povedala sem (ona) _______ , kje bo razstava čipk.

Opravičil se (jaz) _____ je, ker je zamudil sestanek.

Matej (midva) _______ je povabil na Ljubljanski grad.

(Oni) ________ pa res ne bomo vedno čakali.

Tudi sosedje (mi) __________ že dolgo niso videli.

Obiskal (on) __________ bom takoj, ko bom imel čas.

Razredničarka (midva) ____________ je pohvalila, (onadva) _____________ pa ne.

(Ti) ___________ pa res ni nikoli dolg čas, (jaz) _____________ pa je vsak dan.

Le kaj (vi) ___________ je tako vznemirilo?

Slišala sem, da (onidve) ____________ ne bo v šolo.

Rešeno nalogo mi pošlji vpogled.

 GUM

Veliko vas je še takšnih, ki mi niste poslali posnetka, to pomeni, da vam ga ne morem oceniti. Dajte prosim potrudite se, vprašajte sošolce ali sošolke kako naredite, saj so mi nekateri poslali res odlične izdelke. Posnetki so res zanimivi, z novimi idejami in dobro izbiro glasbe.

Današnjo uro boste s pomočjo interneta rešili križanko in s tem ponovili letošnjo snov. Križanko natisnite in prilepite rešeno v zvezek. Če kdo nima tiskalnika, lahko križanko preriše v zvezek, ali pa samo zapiše odgovore v zvezek.

GUM

Veliko vas je še takšnih, ki mi niste poslali posnetka, to pomeni, da vam ga ne morem oceniti. Dajte prosim potrudite se, vprašajte sošolce ali sošolke kako naredite, saj so mi nekateri poslali res odlične izdelke. Posnetki so res zanimivi, z novimi idejami in dobro izbiro glasbe.

Današnjo uro boste s pomočjo interneta rešili križanko in s tem ponovili letošnjo snov. Križanko natisnite in prilepite rešeno v zvezek. Če kdo nima tiskalnika, lahko križanko preriše v zvezek, ali pa samo zapiše odgovore v zvezek.

 MATEMATIKA

Dobro preberi spodnja navodila.

V četrtek, 21. 5. 2020, boš ob 9.30 po elektronski pošti prejel ocenjevanje znanja.

Naloge rešuješ tako, da na brezčrten list (ne v zvezek ali na natisnjeno ocenjevanje!!!)  napišeš naslov OCENJEVANJE ZNANJA. Ocenjevanja ni potrebno natisniti in besedila nalog ne prepisuješ.

Izpiši pa podatke posamezne naloge, nariši skico in zapiši vse potrebne postopke reševanja. Zapiši odgovore.

Lahko uporabljaš žepno računalo in list s formulami za obsege in ploščine likov, ki si ga sam naredil. Rešuj samostojno, brez uporabe zvezka, učbenika in drugih oseb. Če bom ugotovila, da ste si med reševanjem pošiljali rešitve in prepisovali bom obe ocenjevanji ocenila z negativno oceno. Ocenjevanja bodo različna, težavnost vseh ocenjevanj pa bo pa enaka.

Rešitve nalog in list s formulami nato fotografiraj ali skeniraj in mi jih pošlji do 10.30. Pazi na kvaliteto poslanih slik. V sporočilo še obvezno zapiši, koliko slik bi moralo sporočilo vsebovati, da lažje ugotovim, če katera manjka.

PRAVOČASNA ODDAJA PREVERJANJA JE OBVEZNA! Zamuda pri oddaji bo kaznovana z negativnimi točkami. Če preverjanja ne oddaš, se šteje, kot da si oddal praznega, če nimaš opravičila.

GEO

UTRJEVANJE- AZIJA – delo z interaktivnimi vajami

PRILOGA >>> KLIK

 GEO

ANALIZA NARAVOSLOVNEGA DNEVA

PRILOGA >>>KLIK

 ANGLEŠČINA

Famous people and their jobs

1.) Odpri UČ/ 59 in reši kviz. Pri vsakem vprašanju vpišeš poklic in izum po katerem je oseba znana. Preveri tako, da poslušaš posnetek 32, ki si ga prejel v priponki maila.

2.) Odpri UČ/117 in reši 1. in 2. nalogo. Pri 1. nalogi poiščeš poklice. Pri 2. nalogi povežeš znane osebe s sličicami in zapišeš, kaj so bili po poklicu: Picasso was an artist.

3.) Pojdi na kahoot.it in reši kviz. PIN: 09214795

NI1

NAVODILA >>> KLIK

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)