1. ura SLJ

Danes boste spoznali, kako pridevnikom določimo spol in število. Poglej si posnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=jJ-YDxsIfXg

V zvezek zapiši:

 

Kratice:

ženski spol- ž. sp.

moški spol – m. sp.

srednji spol – sr. sp.

 

ednina – ed.

dvojina – dv.

množina – mn.

SPOL IN ŠTEVILO PRIDEVNIKA

Pridevniki imajo oblike:

– za vse 3 spole: moški, ženski in srednji spol,

– za vsa 3 števila: ednino, dvojino in množino.

V katerem spolu in številu je pridevnik, je odvisno od samostalnika, ki ga pridevnik pomensko dopolnjuje.

Pridevnik in samostalnik se ujemata v spolu in številu.

Primer:

Velika škatla je na leseni mizi.

Najprej določimo samostalniku spol in število, nato pridevniku določimo vrsto in prepišemo spol in število od samostalnika.

Kakšna?                  Katera?

Velika škatla je na leseni mizi.

 

velika=  lastnostni pridevnik, ženskega spola, ednina

škatla= samostalnik, ženskega spola, ednina

 

leseni= vrstni pridevnik, ženskega spola, ednina

mizi= samostalnik, ženskega spola, ednina

Majčino dete joka.

 

Čigavo?

Majčino dete joka.

 

Majčino= svojilni pridevnik, srednjega spola, ednina

dete= samostalnik, srednjega spola, ednina

 

——————————————————————————-

Veseli fantje brcajo nogometni žogi.

 

Ta primer reši sam, pomagaj si z zgornjima primeroma.

  • Pošlji mi rešen zapis.

 

  1. ura MAT

Danes bomo spoznali matematične zakone.

Zakona o zamenjavi in združevanju ste že spoznali (veljata za računski operaciji seštevanje in množenje, ne pa tudi za deljenje in odštevanje)à poglej si primere v delovnem zvezku, na strani 72.

Na novo boste spoznali zakon o razčlenjevanju. Dobro si oglejte primer c) na strani 72.

V zvezek zapiši:

MATEMATIČNI ZAKONI

 

Zakon o zamenjavi – velja za seštevanje in množenje

Če vrstni red seštevancev zamenjamo se vsota ne spremeni.

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5

 

Če vrstni red faktorjev zamenjamo se produkt ne spremeni.

 

4 · 5 = 20

5 · 4 = 20

 

Seštevance lahko poljubno združujemo, vsota se ne spremeni.

Zakon o združevanju – velja za seštevanje in množenje

(4 + 3) + 8 = 7 + 8 = 15

4 + (3 + 8) = 4 + 11 = 15

Faktorje lahko poljubno združujemo, produkt se ne spremeni.

 

 

(2 · 3) · 4 = 6 · 4 = 24

2 · (3 · 4) = 2 · 12 = 24

 

S faktorjem lahko množimo vsoto.

Zakon o razčlenjevanju

2 · (3 + 4) = 2 · 7 = 14

S faktorjem lahko množimo vsak seštevanec posebej.

 

2 · (3 + 4) = 2 · 3 + 2 · 4 = 6 + 8 =14

 

Izračunaj tako, da uporabiš zakon o razčlenjevanju.

 

5 · (4 + 2) =

9· (8 + 3) =

10· (30 + 50) =

Na strani 73 reši 1. in 2. nalogo.

  • Pošlji mi rešeni nalogi.

 

  1. ura GUM

V glasbeni zvezek nariši polovinko, četrtinko, osminko in celinko. Zraven zapiši, koliko note trajajo.

Nariši še četrtinsko, polovinsko, celinsko in osminsko pavzo. Zraven zapiši koliko vsaka pavza traja.

  1. ura NIT

Še vedno izdelujte prevesno in nihalno gugalnico.

Danes boste nekateri ocenjeni.

 

  1. ura DRU

Dobro si oglej grb na slovenski zastavi.

Preberi besedilo v učbeniku, Celjski grofje, na strani 88.

Preberite si besedilo na spodnji povezavi, izvedeli boste veliko novega o celjskih grofih.

https://www.pokmuz-ce.si/sl/razstave/stalne-razstave/grofje-celjski/

 

(Skupno 928 obiskov, današnjih obiskov 1)