7. A 7. B

SLOVENŠČINA

UTRJEVANJE ZNANJA

V spletnem DZ 2. del preberi na 22. strani kratko besedilo (7. naloga), nato pa preglednico pod besedilom prepiši v zvezek in jo dopolni.

Nadaljuj z 8. nalogo: v zvezek prepiši povedi ter odgovori na vprašanji; nato napiši NOVE – POPRAVLJENE POVEDI.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

NARAVOSLOVJE

Spužve

Mehkužci

  • V prilogi vam pošiljam povzetek o spužvah. Prilepite si ga v zvezek ali pa si izpišite. >>> KLIK >>> polzi
  • Danes imamo predstavitve o spužvah in mehkužcih.
  • Dobimo se ob 10.00 preko Zooma.

 ANGLEŠČINA

Bralno razumevanje: The History of English names

1.) Razmisli

Katera imena so najpogostejša? Poznaš koga, ki ima enako ime kot ti? Kako si dobil svoje ime? Kdo ga je izbral? Kako je ime tvojim staršem in starim staršem? Se imena ponavljajo iz generacije v generacijo?

Če te zanima, kako pogosto je tvoje ime, pojdi na https://www.stat.si/ImenaRojstva/sl in preveri.

2.) Naštej nekaj angleških imen. Katera so najbolj znana? Poznaš kakšne znane angleške osebe (športnike, igralce, pisatelje…)?

3a.) Odpri U/60. Oglej si slike pod besedilom. Poznaš osebi in blagovni znamki?

1 Wayne Rooney – a famous football player

2 Keira Knightley –  a famous actress

3 Canon – a Japanese company and brand name, producing cameras, printers…

4 Jaguar – a luxury car brand name

3b.) S pomočjo spletnega slovarja razloži naslednje besede (zapiši jih tudi v zvezek):

important, necessary, invade, need, choose, common, celebrity, different, fashionable, fan, original

Preveri v rešitvah.

4.) Preberi naslove odstavkov v 2. nalogi. Nato preberi besedilo (oranžen kvadratek) in dopolni z manjkajočim naslovom. En naslov je odveč. Poslušaj posnetek in preveri. Nato reši še 3. nalogo. So trditve resnične ali napačne? Napačne popravi. Preveri v rešitvah spodaj.

5.) V zvezek napiši naslov NAMES. Preberi vprašanja v 4. nalogi in poskusi odgovoriti.

V zvezek zapiši besede:

 

first name – ime

middle name – srednje ime (pri nas to ni običajno, v Angliji ima večina ljudi srednje ime ali celo več imen, ki pa jih ne uporabljajo, to pomeni, da jih nihče po njih ne kliče, uporabljajo jih samo v uradnih dokumentih).

nickname – vzdevek

surname – priimek (tudi last name ali second name)

brand name – blagovna znamka

 

Zapiši tudi primer:

 

Wayne (first name) Mark (middle name)  Rooney (surname)

Wazza – his nickname

 

Nike – a brand name, they produce sport clothes

 

6.) V zvezek prepiši vprašanja iz naloge 5. in odgovori.

Navodilo je za 2 uri, torej še za sredo.

Pošlji rešitve za U/60, nalogo 5.

____________________________________________________________________

Rešitve:

Prevodi

important – pomembno,  necessary – nujno, obvezno, invade – napasti, need – potrebovati, choose – izbrati, common – pogost, običajen, celebrity – znana osebnost, different – drugačen, fashionable – moden, fan – oboževalec, navijač, original – originalen, nenavaden

Nal. 3: 1T, 2T, 3F (Surnames weren’t necessary in England before the 11th century.), 4T, 5 F (In the 19th century many parents named their children after kings, queens, scientists, artists, writers.)

SLOVENŠČINA

TEMA: SVOJILNI ZAIMEK

Včeraj si ugotovil/a, kaj je svojilni zaimek in v čem se razlikujeta svojilni pridevnik in svojilni zaimek:

Našel sem dedov klobuk. ČIGAV?  svojilni pridevnik

Našel sem njegov klobuk. ČIGAV?  svojilni zaimek – rabimo ga namesto svojilnega pridevnika – skrijemo ime lastnika.

Delovni zvezek 2. del odpri na 21. strani. Reši 3. nalogo, nadaljuj s 4., 5. in 6. nalogo.

Če boš imel/a težave pri reševanju, me vprašaj.

 ZGODOVINA

Ogled in analiza zgodovinske dokumentarne oddaje. Navodila so dobili po elektronski pošti. Rok oddaje je 1. 6. 2020.

PRILOGA >>> KLIK

 ZGODOVINA

Ogled in analiza zgodovinske dokumentarne oddaje. Navodila so dobili po elektronski pošti. Rok oddaje je 1. 6. 2020.

PRILOGA >>> KLIK

 LUM

Likovna naloga: Inicialka

Nadaljevanje likovne naloge

Beseda inicialka izhaja iz latinske besede initialis kar pomeni začeten. Inicialka je posebno lepo oblikovana in okrašena črka, ki se ponavadi uporabi kot prva črka kakšnega besedila (razne listine in uradni dokumenti) ali poglavja v knjigi. Največ takih inicialk je nastalo v srednjem veku, ko so knjige pisali in prepisovali ročno v samostanih po svetu in tudi na območju današnje Slovenije (samostani Bistra, Pleterje, Žiče). Na spletu poišči razne inicialke, ki predstavljajo veliko kulturno dediščino (v Google vtipkaj inicialka ali initial letter).

Na podlagi opazovanj samostojno oblikuj svojo inicialko. Lahko jo narišeš po opazovanju starih inicialk, lahko jo oblikuješ zelo moderno. Pri okraševanju bodi izviren, uporabi razne vzorce (geometrijske, rastlinske, živalske). Črko si izbereš sam. Barvaš lahko s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si     Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

 MATEMATIKA

Danes boste računali obseg in ploščino trapeza.

Najprej rešite nalogo, ki jo imate v prilogi. Dodana je tudi rešitev naloge za pomoč pri reševanju. >>> o_p_trapeza_naloga_resitev

V zbirki nalog, 2. del rešite naloge:

str. 202, 203, nal. 27 afgh

Če boste potrebovali pomoč, mi to sporočite.

V četrtek bomo imeli analizo ocenjevanja znanja preko videokonference (zoom):

 7. a ob 9.45

7. b ob 9.00

Če imate ob teh urah že načtovano kakšno ocenjevanje ali videokonferenco, mi to prosim čimprej sporočite, da termina prilagodimo.

 MATEMATIKA

Danes boste računali obseg in ploščino trapeza.

Najprej rešite nalogo, ki jo imate v prilogi. Dodana je tudi rešitev naloge za pomoč pri reševanju. >>> o_p_trapeza_naloga_resitev

V zbirki nalog, 2. del rešite naloge:

str. 202, 203, nal. 27 afgh

Če boste potrebovali pomoč, mi to sporočite.

V četrtek bomo imeli analizo ocenjevanja znanja preko videokonference (zoom):

 7. a ob 9.45

7. b ob 9.00

Če imate ob teh urah že načtovano kakšno ocenjevanje ali videokonferenco, mi to prosim čimprej sporočite, da termina prilagodimo.

LS1

Likovna naloga: RISBA CVETA

Nadaljevanje likovne naloge

V naravi poišči cvet in ga povečanega nariši na list papirja. Upodobi čimveč podrobnosti, ki jih opaziš na cvetu. Riši s svinčnikom. Barvaš tudi s svinčnikom. Temnejše dele bolj trdo pobarvaš s svinčnikom, svetlejše bolj rahlo.

 Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

 

 TVZ:

Ogledajo si oddajo za mlade Aktivatorji na linku https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktivatorji/174273872 in oddajo povzetek.

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)